15 Ιανουαρίου 2009

Πρόγραμμα ΄Νέοι Αγρότες΄

Σε παρουσίαση της Απόφασης για οικονομική βοήθεια σε Νέους Αγρότες μέσω δράσεων του ΕΣΠΑ προέβη χθες το μεσημέρι ο αρμόδιος αντινομάρχης, κ. Σωτήρης Παναγιωτόπουλος. Αναφορικά με την εξέλιξη αυτή δήλωσε τα εξής: «Στη Νομαρχία σήμερα κοινοποιήθηκε μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Κοινή Υπουργική Απόφαση 704, που εκεί καθορίζεται το καθεστώς ενίσχυσης των Νέων Αγροτών, βάση του άξονα 1 του προγράμματος "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης 2007 - 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πρόγραμμα ενίσχυσης και στήριξης Νέων Αγροτών που συνεχίζει τις δομές του 3 Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αναλυτικά οι στόχοι που απορρέουν από αυτή την απόφαση είναι οι Νέοι Αγρότες, η βελτίωση των δυνατοτήτων της παραγωγής και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι δικαιούχοι μετά τη δημόσια πρόσκληση του αρμοδίου υπουργού, όπου θα καθορίζει τις λεπτομέρειες και το όλο πλαίσιο. Ακόμα θέλω να προσθέσω ότι, εν δυνάμει δικαιούχοι είναι Νέοι Αγρότες ηλικίας 18 - 40 ετών, με επαρκή επαγγελματική ικανότητα και επιχειρηματικά σχέδια. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 216.000.000 ευρώ και 88.000.000 ευρώ από την Ελληνική Κυβέρνηση. Τέλος, κριτήρια θα είναι η περιοχή, η παραγωγή και το επίπεδο εισοδήματος. Στις ορεινές περιοχές το ποσό της χρηματοδότησης θα είναι 20.000 - 30.000 ευρώ, στις μειονεκτικές μέχρι 35.000 ευρώ και στις υπόλοιπες μέχρι 30.000 ευρώ. Περισσότερες διευκρινήσεις στη Νομαρχιακή Επιτροπή».

Πηγή: www.kalnews.gr

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση