10 Απριλίου 2009

Ανάσκαφη και αξιολόγηση ευρημάτων στη Χώρα

Το έργο για την ανασκαφή και αξιολόγηση των αρχαιολογικών ευρημάτων που εντοπίστηκαν κοντά στο Ανάκτορο του Νέστορα στη Χώρα κατά τις εκσκαφές για το δίκτυο αποχέτευσης δημοπρατείται την Μεγάλη Τρίτη. Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σταματήσει οι εργασίες, με αποτέλεσμα να απομένει ένα τμήμα 250-300 μέτρων για να ολοκληρωθεί ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων από την Χώρα ως τη μονάδα επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού. Το ποσό για την συγκεκριμένη εργολαβία έχει προβλεφθεί από το κονδύλι του έργου των Δικτύων Αποχέτευσης καθώς υπάρχει το ποσό των 370.000 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν όσα χρειαστούν για το έργο και όχι αναγκαστικά όλο το ποσό, ενώ οι εργασίες εκεί θα γίνουν με την συνεργασία της ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία