12 Ιουνίου 2009

Από 1η Ιουλίου υποχρεωτική η ένδειξη καταγωγής στο ελαιόλαδο

Υποχρεωτική θα είναι από 1η Ιουλίου 2009 η αναγραφή, στις συσκευασίες του ελαιόλαδου, της ένδειξης της καταγωγής του “εξαιρετικού παρθένου” και “παρθένου” ελαιόλαδου μετά απο απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, πλέον, στις συσκευασίες ή στις ετικέτες των συσκευασιών θα πρέπει να αναγράφεται: α)“εξαιρετικά παρθένο” ή “παρθένο” ελαιόλαδο, β) η χώρα παραγωγής ελαιόλαδου και γ) η χώρα συγκομιδής ελαιοκάρπου. Σε περίπτωση που οι χώρες συγκομιδής ελαιοκάρπου ή παραγωγής ελαιόλαδου είναι περισσότερες από μία θα πρέπει να αναγράφονται κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τυποποίηση. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις “εξαιρετικού παρθένου” ή “παρθένου” ελαιόλαδου υποχρεούνται να εφοδιαστούν με την σχετική έγκριση καθώς και με τον αλφαριθμητικό αριθμό αναγνώρισης ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στις συσκευασίες ή στις ετικέτες των συσκευασιών. Προκειμένου να λάβουν την σχετική έγκριση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη από φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εις διπλούν, στη Διεύθυνση Π.Α.Π Δενδροκηπευτικής - Τμήμα Ελαίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπου έχουν την έδρα τους οι επιχειρήσεις τους.

Πηγή: www.agroschannel.com