4 Ιουνίου 2009

Πειράματα σε ελιές της Τριφυλίας παρουσιάστηκαν σε συνέδριο

Πειράματα που έγιναν σε ελιές της Τριφυλίας για την καταπολέμηση του ρυγχίτη αλλά και του καλόκορη παρουσιάστηκαν σε δύο εισηγήσεις στο συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Βιολογικής Καταπολέμησης με θέμα την ελιά και την ελαιοκαλιέργεια που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Κόρδοβα της Ισπανίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την μελέτη του ρυγχίτη όσον αφορά την ζημιά που προκαλεί αλλά και την βιοποικιλότητά του, ύστερα από έρευνες που έγιναν στην περιοχή της Μουριατάδας του Δήμου Κυπαρισσίας. Επίσης παρουσιάστηκε το θέμα του καλόκορη με την έρευνα και τα πειράματα που έγιναν στην περιοχή Τραγάνας του Δήμου Γαργαλιάνων όσον αφορά την επίδραση στην ελαιοκαλλιέργεια. Οι εισηγήσεις στα δύο αυτά θέματα έγιναν από τον διδάκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διονύσιο Περδίκη και τον γεωπόνο, υπεύθυνο φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας Αντώνη Παρασκευόπουλο. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι παραπάνω έρευνες έγιναν με τη στενή συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας, συνεργασία που συνεχίζεται σε πολλούς ακόμη τομείς οι οποίοι αφορούν, πέρα από την ελαιοκαλλιέργεια, τα κηπευτικά, την ανάπτυξη μεθόδων βιολογικής αντιμετώπισης των εχθρών στις καλλιέργειες, καθώς και μεθόδους εφαρμογής της γεωργίας της ακριβείας. Αυτό δείχνει ότι η περιοχή της Τριφυλίας όχι μόνο παράγει πλήθος από ποιοτικά αγροτικά προϊόντα αλλά διαθέτει και τεχνογνωσία πάνω στην βελτίωση των πρακτικών καλλιέργειας.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία