24 Ιουνίου 2009

Ελαιόλαδο: «Nαι» για επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτα

Απορρίφθηκε η ένσταση του Συνεταιρισμού Δολών κατά της επέκτασης της ζώνης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης «Καλαμάτα» σε όλο το Νομό Μεσσηνίας όσον αφορά στο ελαιόλαδο. Τούτο έγινε χθες γνωστό από πηγή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής που έκρινε την ένσταση καθαρογράφηκε και αναμένεται να κοινοποιηθεί εντός των ημερών στους ενδιαφερομένους. Κατόπιν τούτου, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για την αποδοχή του αιτήματος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας για επέκταση της ζώνης ΠΟΠ ώστε να συμπεριλάβει το ελαιόλαδο όλου του νομού, για την υποστήριξη του οποίου είχε υποβάλει σχετική μελέτη. Αφού προωθηθούν τα απαραίτητα έγγραφα, θα πρέπει να υπογράψει ο υπουργός, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός των προσεχών εβδομάδων. Στη συνέχεια, το αίτημα θα αποσταλεί στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αξιολογηθεί εκεί, δεδομένου ότι η αναγνώριση ή τροποποίηση των ΠΟΠ γίνεται από τα κοινοτικά όργανα. Φυσικά, δε σημαίνει πως θα γίνει δεκτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αίτημα, καθώς θα πρέπει να αποδεχτούν στην Ε.Ε. όσα υποστηρίζει η αίτηση με την υποστηρικτική μελέτη. Ούτως ή άλλως, εκεί δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων από ελληνικές οργανώσεις παραγωγών ή εταιρείες και εν γένει ενδιαφερόμενους. Μπορεί όμως να υποβάλει ένσταση ένας Ισπανός ή ένας Ιταλός ενδιαφερόμενος που θεωρεί ότι ένα διευρυμένο ΠΟΠ Καλαμάτα δε στέκει ή, τέλος πάντων, έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντά του. Η σχετική διαδικασία έγκρισης εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστεί ακόμη και διάστημα ενός έτους. Σημειώνεται πως η ΕΑΣ Μεσσηνίας έχει υποβάλει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αίτηση τροποποίησης του ΠΟΠ Καλαμάτα ώστε να διευρυνθεί καλύπτοντας όλο το νομό η ζώνη του, ζητεί όμως να ισχύσουν και τροποποιήσεις που ενδυναμώνουν την ποιότητα του προϊόντος. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται πως «το ελαιόλαδο θα πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
-Η ολική οξύτητα, η οποία εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ κατά βάρος, δεν υπερβαίνει τα 0,50 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια λαδιού.
-Οι σταθερές για τους δείκτες παρουσίας διαφόρων τύπων οξειδωμένων ουσιών στο ελαιόλαδο, δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις κατωτέρω τιμές κατά την τυποποίηση του ελαιολάδου: Κ232: 2,00, Κ270: 0,15
-Δείκτης υπεροξειδίων δεν θα υπερβαίνει τα 14 Meq O2/kg
-Ελαϊκό οξύ: >75%
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά (άρωμα – γεύση – οσμή) του ελαιόλαδου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ΠΟΠ δε μεταβάλλονται και παραμένουν όπως στις αρχικές προδιαγραφές, με πράσινο έως πρασινοκίτρινο χρώμα, με φρουτώδη γεύση και εξαιρετικό άρωμα καρπού, οφειλόμενο στη μεγάλη αναλογία πτητικών αρωματικών ουσιών».

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος