12 Σεπτεμβρίου 2009

Ελαιόδεντρα: Ξηράνσεις από κηκιδόμυγα

Ένα έντομο που ονομάζεται κηκιδόμυγα των βλαστών της ελιάς και έχει αναπτύξει δράση στη Βέργα, τη Μαντίνεια και την Αβία, προκαλεί ξήρανση των νεαρών κλαδίσκων της ελιάς και κατά συνέπεια του καρπού. Δεν πρόκειται για νέο εχθρό, αλλά για έντομο που κατά καιρούς ευνοείται η δράση του από τις καιρικές και λοιπές συνθήκες. Επομένως, δε συντρέχει λόγος πανικού, αλλά απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων. Όπως μας είπε ο υπεύθυνος γεωπόνος Φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Γιάννης Κυριακόπουλος, το έντομο αυτό προσβάλλει το φλοιό και το κάμβιο (τμήμα του ξύλου) των νεαρών κλαδίσκων της ελιάς προκαλώντας ξήρανση και μέχρι στιγμής οι προσβολές έχουν διαπιστωθεί σε μικρή έκταση, σε ορισμένους ελαιώνες των προαναφερθεισών περιοχών. Λόγω της ξήρανσης στα μικρά κλαδιά επέρχεται και ξήρανση των καρπών σ’ αυτά, που δεν προχωρεί σε κεντρικούς κλάδους. Η αντιμετώπισή του προβλήματος, όπως αυτό εμφανίζεται στα συγκεκριμένα χωράφια, συνίσταται σε καλλιεργητικά μέτρα κυρίως, δηλαδή σε κλάδεμα και κάψιμο των προσβεβλημένων λεπτών κλαδιών.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος