28 Σεπτεμβρίου 2009

Υιοθετήθηκε το νέο κοινοτικό καθεστώς φυτοπροστασίας

Και τυπικά υιοθετήθηκε ο κοινοτικός κανονισμός για το νέο καθεστώς στον τομέα της φυτοπροστασίας, τον οποίο υπερψήφισε στις 13 Ιανουαρίου σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο το Ευρωκοινοβούλιο. Ωστόσο έπρεπε να εγκριθεί επίσημα και από το Συμβούλιο πριν αρχίσει να ισχύει. Με τον κανονισμό αυτό καθορίζονται οι καινούργιοι ευρωπαϊκοί κανόνες στην έγκριση και κυκλοφορία των φυτοφαρμάκων στην αγορά, προς μείωση των δραστικών ουσιών. Θα τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή στη διάρκεια του επόμενου ενάμιση χρόνου, καθιερώνονται τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας ενός φυτοφαρμάκου, ενώ παράλληλα μπαίνει σε εφαρμογή το μέτρο της αμοιβαίας αναγνώρισης. Βάσει της νέας νομοθεσίας, κρίνονται παράνομες όσες ουσίες είναι δυνάμει καρκινογόνες, όσες επηρεάζουν την ανθρώπινη αναπαραγωγή ή όσες επηρεάζουν τα γονίδια ή το ενδοκρινικό σύστημα (την παραγωγή ορμονών). Συγχρόνως, η χρήση φυτοπροστατευτικών είτε απαγορεύεται ή περιορίζεται σημαντικά κοντά σε σχολεία, πάρκα ή νοσοκομεία. Η νέα νομοθεσία, πάντως, τίθεται σε ισχύ, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων αγροτών σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και τη δική μας, που πιστεύουν πως η απομάκρυνση πολλών φυτοπροστατευτικών από την αγορά θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο εισόδημά τους, αφού θα επιδράσει αρνητικά στην παραγωγή και την ποιότητα των σοδειών τους. Την ίδια ώρα, παράγοντες της εγχώριας αγοράς φυτοφαρμάκων έχουν διατυπώσει την άποψη ότι, με την εφαρμογή του νέου κοινοτικού καθεστώτος στη φυτοπροστασία, ο σημερινός αριθμός των φυτοφαρμάκων-δραστικών ουσιών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά θα μειωθεί σταδιακά σχεδόν στο μισό. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίζεται σε τρεις ζώνες χωρών και εάν ένα φυτοφάρμακο λάβει έγκριση από μια χώρα της ζώνης, τότε αυτόματα θεωρείται εγκεκριμένο σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης. Παράλληλα, τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών, που περιέχονται στα φυτοφάρμακα, ενώ καθορίζονται και οι διαδικασίες για τον έλεγχο της παραγωγής, της μεταφοράς και αποθήκευσης των φυτοφαρμάκων στα κράτη μέλη της Κοινότητας.

Πηγή: agronews