15 Σεπτεμβρίου 2009

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των Νέων Αγροτών

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έγκρισης για την ένταξη στο Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών. Τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν από τις γνωμοδοτικές επιτροπές ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας έχουν ήδη αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους των Δ/νσεων Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στις Διευθύνσεις για να μάθει εάν είναι ή δεν είναι δικαιούχος.