9 Φεβρουαρίου 2010

Ανακοίνωση Δημοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων για τον ''Καλλικράτη''

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων συνήλθε σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση την 5-2-2010, με μοναδικό θέμα: «Ενημέρωση-συζήτηση για το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - Διαμόρφωση θέσης του Δήμου Γαργαλιάνων». Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων του Δήμου, εκπρόσωποι συλλόγων, εκπρόσωποι τοπικών κομματικών οργανώσεων και πολλοί δημότες. Μετά από εκτενή ενημέρωση-συζήτηση-διαβούλευση, ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ εκδίδει ΟΜΟΦΩΝΑ το ακόλουθο ΨΗΦΙΣΜΑ:
1. Είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση για να πάμε σε ένα αποτελεσματικό Κράτος και μία αποτελεσματική Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε σημαντική την πρόταση για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και τις αντικειμενικές προϋποθέσεις που το πλαίσιο διαβούλευσης βάζει. 2. Θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για τη νέα αρχιτεκτονική του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, για την οικονομική αυτοδυναμία Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. 3. Ο Δήμος Γαργαλιάνων στη νέα αρχιτεκτονική, είναι αυτονόητο ότι αυτοδίκαια πρέπει να είναι αυτόνομος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ Δήμος, για τους εξής λόγους: α) Εχει το κρίσιμο πληθυσμιακό μέγεθος των 10.000 κατοίκων, με άμεση προοπτική, λόγω της ανάπτυξης της ΠΟΤΑ εντός των ορίων του, σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεπεράσει τις 12.000-13.000. β) Εχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες (διοικητική, οικονομική-ταμειακή, τεχνική, αγροτικής ανάπτυξης, ΚΕΠ), άριστα οργανωμένες και λειτουργικές, εφαρμόζει δε το διπλογραφικό σύστημα. Επίσης λειτουργεί και προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας (Βοήθεια στο σπίτι, κ.λπ.). γ) Εχει ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, απαραίτητη προϋπόθεση για την άμεση υλοποίηση έργων του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ), που έχουν μόνο το 20% των Δήμων της Ελλάδας και ελάχιστοι στη Μεσσηνία. δ) Εχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, για προγραμματισμό της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 4. Επίσης συμφωνούμε με την πρόταση του Ινστιτούτου Τοπ. Αυτοδιοίκησης (ITΑ), για τη δημιουργία -9- Δήμων στη Μεσσηνία, πάντα με την προϋπόθεση της διατήρησης της έδρας και του ονόματος στο Δήμο μας. Είμαστε ριζικά αντίθετοι με την διαίρεση του Νομού μας σε 4 Δήμους.

Γαργαλιάνοι 5-2-2010

Ο Δήμαρχος Γαργαλιάνων
ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Γαργαλιάνων
ΜΑΡΘΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ