30 Ιουνίου 2010

Ο πληθυσμός της Τριφυλίας το 1851

Το 1851 η Βάλτα, ως χωριό του δήμου Εράνης έχει πληθυσμό 66 κατοίκων και 30 σπίτια. Οι Γαργαλιάνοι με 1669 κατοίκους υπάγονται στο δήμο Φλεσιάδος με πρωτεύουσα τη Λιγούδιστα (Χώρα).

Πηγή: Τα Ελληνικά, Ιάκωβου Ρ. Ραγκαβή, 1853