3 Σεπτεμβρίου 2009

Οι εκλογές... δίνουν περισσότερα χρήματα στους Νέους Αγρότες

Με 175 εκατ.€ αυξάνεται ο Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος για την “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2007-2013, για την 1η Προκήρυξη Έτους 2009, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη. Συγκεκριμένα και ενώ το αρχικά εγκεκριμένο ποσό ήταν 100.000.000€, με την απόφαση δίνονται συνολικά 275.000.000€ για την χορήγηση ενισχύσεων για την 1η Προκήρυξη του έτους 2009, και δίνονται στις Περιφέρειες με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και τα αποτελέσματα των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών.

Πηγή: agroschannel