20 Ιουλίου 2011

15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία, την εικοστή δευτέρα του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (22-07-2011), ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :
1. Αποκλάδωση πλατάνου για την κατασκευή φρεατίου στην Τ.Κ. Βρυσών, Δ.Ε. Κυπαρισσίας.
2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση Διαδρόμων Νεκροταφείου» Δ.Κ. Φιλιατρών.
3. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πηγής Αι Λαγούδι» Δ.Κ. Κυπαρισσίας.
4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση - επισκευή τ. Δημοτικού Σχολείου Βάλτας» Δ.Ε. Γαργαλιάνων.
5. Διόρθωση λανθασμένων ονομάτων στον καθυστερηματικό κατάλογο ύδρευσης Δήμου Αυλώνος έτους 2010 και παλαιοτέρων ετών.
6. Έγκριση της αριθ. 37/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής "Αίτηση ATE BANK για παραχώρηση χώρου στάθμευσης χρηματαποστολής".
7. Έγκριση της αριθ. 38/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής "Αίτηση Γκότση Θεοδώρου για χορήγηση άδειας τοποθέτησης ομπρελών και ξαπλώστρων στην παραλία Κυπαρισσίας.
8. Έγκριση της αριθ. 40/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής "Υποβολή πρότασης για τοποθέτηση κάδων & καθαρισμό οικοπέδων στην Τ.Κ. Μαραθόπολης.
9. Έγκριση της αριθ. 43/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής "Λειτουργία πεζόδρομου Τ.Κ. Μαραθόπολης κατά τους μήνες Απρίλιο - Οκτώβριο".
10. Έγκριση της αριθ. 51/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής "Καθορισμός θέσης πιάτσας TAXI στο Κοπανάκι Δ.Ε. Αετού.
11. Χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δ.Κ. Κυπαρισσίας για το έτος 2011 στην Καλλιρρόη Μαντζούνη.
12. Χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Τ.Κ. Καλού Νερού για το έτος 2011 στην Μ&Μ ΤΟΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.
13. Χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Τ.Κ. Καλού Νερού για το έτος 2011 στον Γεωργομήτρο Ιωάννη του Αργυρίου.
14. Χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Τ.Κ. Καλού Νερού για το έτος 2011 στον Τασσιόπουλο Ευστάθιο του Ιωάννη.
15. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μαραθόπολης έτους 2010
16. Ορισμός αναπληρωματικών μελών Επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων (συμπλήρωση της αριθ. 52/2011 Α.Δ.Σ.).
17. Αίτηση Κουκούμη Ειρήνης για χορήγηση άδειας πεζοδρομίου και πλατείας έξωθεν καταστήματός της στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.
18. Λειτουργία εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας έτους 2011
19. Λειτουργία παζαριού παλαιών ειδών και αντικών στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ