20 Ιουλίου 2011

ΕΑΣ Μεσσηνίας: ομάδες σταφιδοπαραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης

Ομάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης δημιουργεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας για τους σταφιδοπαραγωγούς του νομού. Μετά την περυσινή αυξημένη ζήτηση του προϊόντος και το αυξημένο κέρδος σε σχέση με τα άλλα αγροτικά προϊόντα η κίνηση αυτή στοχεύει να συσπειρώσει τους σταφιδοπαραγωγούς γύρω από την Ένωση έτσι ώστε να πετύχουν ακόμα καλύτερες τιμές και κυρίως χαμηλότερο κόστος εφοδίων. Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων γίνονται στους κατά τόπους γεωπόνους της Ένωσης και το κόστος εγγραφής ορίζεται ως εξής:
Για παραγωγούς που διαθέτουν μέχρι 10 στρέμματα το κόστος είναι 100 ευρώ, έως 20 στρέμματα 165 ευρώ και για κάθε επιπλέον στρέμμα 3 ευρώ + ΦΠΑ. Βασική προϋπόθεση για το χαμηλό κόστος των εφοδίων και τα άλλα προνόμια που απορρέουν από τις ομάδες αυτές είναι οι παραγωγοί να παραδίδουν το προϊόν τους υποχρεωτικά στην Ένωση.