12 Δεκεμβρίου 2011

Αύριο οι πληρωμές των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ

Αύριο θα καταβληθούν στους δικαιούχους από τον ΟΓΑ, τα οικογενειακά επιδόματα, (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του 6ου διμήνου του 2011. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού τα επιδόματα θα καταβληθούν σε 421.899 οικογένειες, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 117.175.494,87 ευρώ. Η πληρωμή των επιδομάτων θα γίνει μέσω των τραπεζών ή των ΕΛ.ΤΑ.