22 Σεπτεμβρίου 2010

Ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου οι πληρωμές των αγροτών...

Η Διαχειριστική Επιτροπή για τις άμεσες πληρωμές, υιοθετώντας ομόφωνα την πρόταση της Κομισιόν, αποφάσισε σήμερα να επιτρέψει σε 10 κράτη - μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, να καταβάλλουν στους αγρότες έως το 50% των άμεσων πληρωμών που προβλέπονται για το 2010 από τις 16 Οκτωβρίου αντί για την 1η Δεκεμβρίου. Τα άλλα κράτη-μέλη είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Ισπανία. Οι λόγοι που οδήγησαν την Επιτροπή στην απόφαση για την επίσπευση της καταβολής άμεσων πληρωμών στους αγρότες, ήταν η χρηματοπιστωτική κρίση και οι επιπτώσεις της στο εισόδημα, οι αυστηρότερες συνθήκες δανειοδότησης, οι διακυμάνσεις των τιμών σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι προϋπόθεση για την καταβολή των άμεσων πληρωμών είναι η απαιτούμενη επαλήθευση των συνθηκών επιλεξιμότητας. Το 2009, οι άμεσες επιδοτήσεις που δόθηκαν σε αγρότες ανήλθαν σε περισσότερα από 8 δισ. ευρώ στη Γαλλία, περίπου 5 δισ. ευρώ στην Ισπανία και πάνω από 4 δισ. ευρώ στην Ιταλία.

Πηγή: trelokouneli