12 Απριλίου 2011

Απόσυρση και για τα αγροτικά οχήματα

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι το μέτρο της απόσυρσης ισχύει και για τα αγροτικά οχήματα εφόσον ο κάτοχός τους δεν οφείλει τέλη κυκλοφορίας. Οι σχετικές ρυθμίσεις που ισχύουν για την απόσυρση των φορτηγών αυτοκινήτων θα εφαρμόζονται πλέον και για όσους διαθέτους αγροτικά οχήματα και θέλουν να τα αντικαταστήσουν. Ο κάτοχος του αγροτικού, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταβάλλει όχι μόνο τα τέλη κυκλοφορίας του έτους στο οποίο γίνεται η διαγραφή του οχήματος, αλλά και τα τέλη τυχόν προηγούμενων ετών που δεν έχουν καταβληθεί.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθεροτυπία