25 Νοεμβρίου 2009

Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης: ποιοι και πόσα παίρνουν

Το έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης για την ανακούφιση των χαμηλών στρωμάτων θα κυμανθεί από 300 έως 1.300 ευρώ και θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, με την πρώτη πριν τα Χριστούγεννα και τη δεύτερη το 2010. Για την χορήγηση του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης χρειάζονται δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης και ετήσιου εισοδήματος. Οι δικαιούχοι του επιδόματος είναι περίπου 2,5 εκ. πολίτες και θα πρέπει να έχουν ανώτατο συνολικό οικογενειακό εισόδημα από 14.000 - 21.500 ευρώ. Όσοι δεν έχουν παιδί δεν δικαιούνται έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση θα χορηγείται και το ύψος της ενίσχυσης:
- Με ένα παιδί το ύψος ενίσχυσης θα είναι 700 ευρώ, εφόσον το ανώτατο όριο συνολικού οικογενειακού επιδόματος φθάνει τις 15.000 ευρώ.
- Με δύο παιδιά το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 800 ευρώ, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 16.500 ευρώ.
- Με τρία παιδιά το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 1.000 ευρώ, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 ευρώ.
- Με τέσσερα παιδιά, το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 1.100 ευρώ, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 23.500 ευρώ.
- Με πέντε παιδιά το ύψος της ενίσχυσης θα ανέλθει στα 1.200 ευρώ, εφόσον το οικογενειακό επίδομα δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ.
- Με έξι παιδιά το ύψος της ενίσχυσης θα ανέλθει στα 1.300 ευρώ, εφόσον το οικογενειακό επίδομα δεν ξεπερνά τις 26.500 ευρώ.

Εκτός των 444.500 παραπάνω δικαιούχων, άλλοι 2.547.500 πολίτες θα επωφεληθούν από ενισχύσεις αρκεί να ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ανεξαρτήτως παιδιών το επίδομα αλληλεγγύης παίρνουν:
1. Συνταξιούχοι: Όσοι δεν υπερέβαιναν κατά το 2009 τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), εφόσον λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από:
- Τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
- Οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου εφόσον δικαιούνται το ΕΚΑΣ.
- Οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, και του Δημοσίου, εφόσον δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ λόγω ηλικίας.
2. Ευπαθείς ομάδες: Όσοι, δεν υπερέβαιναν κατά το 2009 τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, εφόσον:
- Λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα ως Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
- Λαμβάνουν διατροφικό επίδομα ως νεφροπαθείς, ή μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων ή μυελού των οστών.
- Λαμβάνουν την ενίσχυση απροστάτευτων παιδιών.
- Είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφάλιστου Αν στην ίδια οικογένεια είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου περισσότερα από ένα μέλη της, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μια φορά.
- Είναι αλλοδαποί ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι, εφόσον δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
3. Άνεργοι: Όσοι κατά την 3η Νοεμβρίου 2009:
- Είναι εγγεγραμμένοι ως μακροχρονίως άνεργοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
- Επιδοτούνται λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον το ύψος του επιδόματος δεν υπερβαίνει το ποσό του βασικού επιδόματος ανεργίας.
- Είναι άνεργοι και δικαιούνται για το 2009 το ειδικό βοήθημα.
- Είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του και δικαιούνται επιδότησης για το λόγο αυτό.
Τελευταία εξέλιξη: Οι άνεργοι με παιδιά παίρνουν διπλό έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης το εισοδηματικό (από 700-1.300 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών), και της ανεργίας (400 ευρώ).

Όσον αφορά την διαδικασία χορήγησης, το επίδομα θα καταβάλλεται από τα ασφαλιστικά Ταμεία, τις νομαρχίες, και τις εφορίες, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, και η προθεσμία λήξης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.