27 Νοεμβρίου 2009

Διαδικασία ανακήρυξης μνημειακών ελαιοδέντρων Κρήτης

Το αυξημένο ενδιαφέρον από Δήμους, φορείς και απλούς πολίτες για την ανάδειξη Μνημειακών ελαιόδεντρων στην Κρήτη, οδήγησε στον καθορισμό συγκεκριμένης διαδικασίας για την ανακήρυξη και στην συνέχεια ανάδειξη Μνημειακών ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Η διαδικασία αυτή που παρουσιάστηκε και υιοθετήθηκε στις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στις 19 Σεπτεμβρίου στα Π. Ρούματα και στις 15 Οκτωβρίου στο Ζαρό αφορά την επιλογή, ανακήρυξη και στην συνέχεια ανάδειξη και αξιοποίηση και άλλων Μνημειακών Ελαιόδεντρων πέραν από τα 10 που έχουν ήδη ανακηρυχθεί και αναδειχθεί με πρόσφατο πρόγραμμα του ΣΕΔΗΚ. Τα ήδη ανακηρυγμένα ηλικίας 2-3 χιλιάδων ετών, που βρίσκονται στις Βούβες (Δ. Κολυμβαρίου), στο Ανισαράκι (Δ. Καντάνου), τα Π. Ρούματα (Δ. Βουκολιών), τον Σαμωνά (Δ. Αρμένων), Κ. Τριπόδο (Δ. Γεροποτάμου), Γέννα (Δ. Συβρίτου), την Αρχαία Γόρτυνα (Δ. Γορτυνας), την Παλιάμα (Δ. Ζαρού), τον Πανασό (Δ. Ρούβα) και το Καββούσι (Δ. Ιεράπετρας), αναδείχτηκαν με καταγραφή, επιτόπια προβολή, και παρουσίαση τους σε βιβλίο, ντοκιμαντέρ και ιστοσελίδα www.polelia.gr που έχουν κοινό τίτλο «Ο Πολιτισμός της Ελαιοκομίας στην Κρήτη».

Περισσότερα εδώ
Σχόλιο: Παράδειγμα προς μίμιση...