29 Δεκεμβρίου 2012

Ανακάμπτουν οι τιμές του ελαιολάδου

Η αγορά του ελαιολάδου την τελευταία εβδομάδα του έτους φαίνεται να αλλάζει πορεία. Μετά την υποχώρηση των τιμών που σημειώθηκε το προηγούμενο 10ήμερο, παρατηρείται τελευταία μια ανάκαμψη αρκετά σημαντική στην Ισπανία η οποία παρασύρει προς τα άνω, σε μικρότερο όμως βαθμό, τις τιμές και στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης των Ισπανών παραγωγών που περιόρισαν σημαντικά τις προσφορές τους και έδειξαν ότι δεν ενδίδουν στην τεχνητή αδιαφορία των μεγάλων αγοραστών. που ως φαίνεται δεν μπορούν να αναβάλουν και πολύ τις αγορές τους φοβούμενοι μήπως αργότερα αναγκαστούν να αγοράσουν ακριβότερα. Έτσι, στην Ισπανία, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία αξιόπιστου παρατηρητηρίου, οι τιμές το Σάββατο (22-12-12) έφτασαν για τα έξτρα παρθένα στα 2,99 η μέγιστη, στα 2,62 η μέση και στα 2,49 η ελαχίστη, ενώ ανάλογες αυξήσεις υπήρξαν και για τις άλλες κατηγορίες. Στο κοινό Παρθένο οι μέγιστες τιμές έφτασαν μέχρι 2,64 και στο Λαμπαντε μέχρι 2,52 €/Kg. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ως φαίνεται απόρροια του ότι κάθε μέρα που περνά, επιβεβαιώνεται η χαμηλή σοδειά του τρέχοντος έτους αλλά το ότι η ποιότητα δεν φαίνεται και τόσο υψηλή όσο και της προηγούμενης περιόδου. Έτσι, όπως λένε Ισπανοί παραγωγοί όποιος θέλει να αγοράσει μια πολύ καλή ποιότητα έξτρα παρθένου θα πρέπει να την πληρώσει ακριβότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή της Estepa έγιναν αγορές πάνω από τα € 2,85 / kg., ενώ η τιμή εκκίνησης διαπραγματεύσεων για τα γνωστά ποιοτικά λάδια της ποικιλίας Arbequina ανέρχεται σε 2,76 €/Kg, ενώ τα οικολογικά έφθασε τα 3,0 €/Kg. Αυξητικές τάσεις υπάρχουν όμως και για τις άλλες κατηγορίες ελαιολάδου αλλά και του Πυρηνελαίου του όποιου η προσφορά παρουσιάζεται πολύ περιορισμένη στις κατηγορίες τόσο του ακατέργαστου , όσο και εξευγενισμένου.

Bραβείο στην ΕΑΣ Μεσσηνίας για το κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο

Από το χωράφι στο ράφι: υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος γεωργικού προϊόντος ολοκληρωμένης διαχείρισης. Στις 18 Δεκεμβρίου, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας βραβεύθηκε μαζί με την εταιρεία συμβούλων βιώσιμης ανάπτυξης GLOBAL CHALLENGES στο πλαίσιο των βραβείων ENVIRONMENTAL AWARDS 2013 για το έργο του υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, ένα έργο το οποίο η Ένωση Μεσσηνίας υλοποιεί από το 2009. Τα βραβεία αυτά έχουν ως σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών οργανισμών κι επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / GLOBAL CHALLENGES απονεμήθηκε το βραβείο CLIMATE PROTECTION-EMISSIONS FOOTPRINTING. Την κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελούσαν καθηγητές πανεπιστημίου και στελέχη της αγοράς. Βραβεία σε άλλους τομείς όπως διαχείριση ενέργειας, διαχείριση νερού και αποβλήτων, έλαβαν πολλές από τις μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών κλάδων. Η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ήταν ο μόνος συνεταιριστικός φορέας που βραβεύθηκε και θα μπορεί να χρησιμοποιεί για ένα χρόνο το σήμα της σχετικής διάκρισης στις επικοινωνίες της. H διάκριση αυτή έρχεται να αναγνωρίσει τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ έχει αναπτύξει προκειμένου αφ'ενός να μειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον κι αφ'ετέρου να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στα ιδιαιτέρως ποιοτικά προϊόντα τα οποία παράγει και προοωθεί, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΕΑΣ Μεσσηνίας ως ένας υπεύθυνος συνεταιριστικός φορέας έχει αναπτύξει εκείνες τις διαδικασίες (ολοκληρωμένη γεωργία, ιχνηλασιμότητα προϊόντων, σύστημα ποιότητας κλπ) που διασφαλίζουν ότι η όλη διαδικασία παραγωγής θα γίνεται όλο και πιο φιλική προς το περιβάλλον.Στο πλαίσιο αυτό ανέθεσε στους εξειδικευμένους συμβούλους της GLOBAL CHALLENGES τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του συνόλου της παραγωγής ελαιολάδου που διαχειρίζεται ο μεγαλύτερος συνεταιριστικός φορέας όσον αφορά στο ελαιόλαδο στην Ελλάδα και μάλιστα για το προϊόν ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ το οποίο είναι πραγματικός πρεσβευτής της Ελλάδας στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος βασίσθηκε σε πραγματικές καταγραφές καταναλώσεων φυσικών και πρώτων υλών σε όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή την καλλιέργεια και συγκομιδή, την ελαιοτρίβηση, τη συσκευασία και μεταφορά του προϊόντος. Η μοναδικότητα της περίπτωσης έγκειται στο γεγονός ότι η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης γεωργικής διαχείρισης το οποίο υποστηρίζει η εταιρεία FOODSTANDARD και με βάση το οποίο οι συμμετέχοντες ελαιοκαλλιεργητές καταγράφουν όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή της ελίας. Επιπλέον, για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η μεθοδολογία ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) . Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) είναι μια επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο τυποποίησης ISO 14025. Ο όρος περιβαλλοντική δήλωση, καθορίζεται, στο πρότυπο ISO 14025, ως η ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών δεδομένων για ένα προϊόν κι έχει ως βάση της τον κύκλο ζωής του προϊόντος (life cycle analysis). Αξιοποιήθηκε δε επιπροσθέτως με τη συνήθη μεθοδολογία του Greenhouse Gas Protocol καθώς και τις πρόνοιες του ISO 14064. Η έννοια της ανάλυσης του κύκλου ζωής αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας παρεχόμενης υπηρεσίας. Κατά τον τρόπο αυτό, ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του προϊόντος, αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός συστήματος (διαχειριστικού εργαλείου) καταγραφής και συνεχούς υπολογισμού των επιπτώσεων από την παραγωγή του. Η ΕΑΣ Μεσσηνίας, με τη συμβολή της GLOBAL CHALLENGES πλέον έχει αξιοποιήσει τα στοιχεία του παραπάνω συστήματος προκειμένου να εντοπίσει τις παραμέτρους εκείνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες κατά περίπτωση επιπτώσεις και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που αφ'ενός υποστηρίζουν την ολοκληρωμένη καλλιέργεια κι αφ'ετέρου διαμορφώνουν ποιοτικό προϊόν με συνεχώς βελτιούμενη περιβαλλοντική επίδοση. Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος αποτέλεσε επίσης τη βάση για τη δημιουργία του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ διεθνώς. Eνα γεγονός το οποίο συμβάλλει στ καλύτερο marketing και προώθηση του τόσο σημαντικού για την Ελλάδα προϊόντος. Η σχετική σήμανση ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ κι ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ υπάρχει σε κάθε συσκευασία προϊόντος (γυάλινη, μεταλλική) έτσι ώστε ο τελικός καταναλωτής να μπορεί να ανατρέξει στη σχετική ιστοσελίδα προκειμένου να λάβει πληροφορίες για τα πιστοποιημένα έργα προστασίας του κλίματος μέσω των οποίων γίνεται η αντιστάθμιση των αναπόφευκτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Την αντιστάθμιση έκανε ο εξειδικευμένος γερμανικός όμιλος CLIMATEPARTNER. Για την ΕΑΣ Μεσσηνίας είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι καταναλωτές του ελαιολάδου ότι αγοράζουν ένα προϊόν που εκτός από την απαράμιλλη ποιότητά του, συμβάλει και στην προστασία του κλίματος.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

25 Δεκεμβρίου 2012

Χρόνια Πολλά... Καλά Χριστούγεννα!

18 Δεκεμβρίου 2012

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας: προσφέρει 2,25 ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας ενημερώνει τους παραγωγούς ελαιολάδου πως προσφέρει για το επόμενο διάστημα τιμή 2,25 ευρώ ανά κιλό. 
Μαζί με τις ευχές μας για υγεία, ευημερία και ευτυχία τις μέρες αυτές, ας ευχηθούμε και το ελπιδοφόρο μήνυμα του ερχομού του νέου έτους να αναθερμάνει και την αγορά του ελαιολάδου.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΛΤΑΣ

Τσακώνα - Παραδείσια: επιτέλους τέλος...

Στην κυκλοφορία θα δοθεί από τις 21 Δεκεμβρίου το τμήμα της εθνικής οδού Τρίπολης - Καλαμάτας, στην περιοχή της Τσακώνας, το οποίο παρέμεινε κλειστό εδώ και 3 χρόνια λόγω έργων. Μετά την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης για τα έργα που κατασκευάζονται εκεί, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το υπουργείο Υποδομών έδωσε το τμήμα αυτό των 11 χιλιομέτρων στην κυκλοφορία, προκειμέμου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων. Θα υπάρχει μόνο μία μικρή παράκαμψη στο σημείο κατασκευής της μεγάλης γέφυρας, όπου βυθιζόταν ο δρόμος. Έτσι, τερματίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών που μετακινούνταν από και προς την Καλαμάτα μέσω Παραδεισίων.

11 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΓΑ: αποζημιώσεις 7,5 εκατ. ευρώ θα καταβάλει αύριο στους αγρότες

Αποζημιώσεις ύψους 7,5 εκατ. ευρώ θα καταβάλει αύριο Τετάρτη ο ΕΛΓΑ σε 7.367 δικαιούχους αγρότες για ζημιές που υπέστησαν το 2012. Πρόκειται κυρίως για ζημιές στη φυτική παραγωγή από διάφορα ζημιογόνα αίτια, κυρίως στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 'Αρτας, Αχαΐας, Γρεβενών Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορίνθου, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ροδόπης, Σερρών, Φθιώτιδας, Φλωρίνης και Χαλκιδικής. Η επόμενη πληρωμή του ΕΛΓΑ έχει προγραμματιστεί για τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ προγραμματίζεται για το τέλος Δεκεμβρίου η καταβολή των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ). Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του 2012 θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά και το επόμενο έτος, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή τους, το αργότερο, μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013.

Σοβαρά προβλήματα με ζημιές σε κηπευτικά και καλλιέργειες στην Τριφυλία

Προβλήματα... διαρκείας δημιούργησε η επέλαση από το χαλάζι στη Τριφυλία που συνδυάστηκε με δυνατούς ανέμους και τσουχτερό κρύο λόγω χειμώνα, ενώ οι παραγωγοί ζητούν άμεσα καταγραφή και εξατομίκευση των ζημιών από τον ΕΛΓΑ καθώς η ελαιοσυγκομιδή είναι στο ζενίθ της... Πιο αναλυτικά ζημιές παρουσιάστηκε κυρίως βόρεια της Τριφυλίας σε Ελαία, Κοπανάκι μέχρι το Δώριο, ενώ στις νότιες περιοχές με διαφορετική ένταση χτυπήθηκαν τα Φιλιατρά, οι Γαργαλιάνοι, το Βρωμονέρι, η Βάλτα και άλλες περιοχές. Οι ζημιές σύμφωνα με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή λόγω της έντασης των φαινομένων όπου κυμαίνονται από 10-40% αλλά υπάρχει σημεία με ακραίες καταστροφές τα οποία είναι μεμονωμένα προς το παρόν. Ειδικότερα ζημιές υπέστησαν φυλλώδη λαχανικά ποικιλίας Άισμπεργκ στη Τερψιθέα σε έκταση 70 στρεμμάτων, καλλιέργεια μαρουλιού σε 200 στρέμματα, κολοκύθια, μπρόκολλα και λαχανικά καθώς το χαλάζι προτίμησε περιοχές χαμηλής κάλυψης, ενώ την ίδια ώρα αρκετοί αγροτικοί δρόμοι ήταν αδιάβατοι λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι παραγωγοί πρέπει να καταθέσουν δήλωση στους ανταποκριτές του ΟΓΑ, καθώς τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καλύτερη εικόνα από την έκταση των ζημιών σε καλλιέργειες. Σε ότι αφορά την ελαιοσυγκομιδή υπάρχει πτώση καρπού αλλά το σοβαρό πρόβλημα αποτελούν τα χτυπήματα στις ελιές από το χαλάζι που ενδέχεται να υποβαθμίσουν την συνολική ποιότητα του προιόντος και για αυτό οι παραγωγοί να είναι προσεκτικοί. Στο Λαγκούβαρδο το γεφύρι...της Άρτας πλημμύρισε ξανά αποκόπτοντας παραγωγούς από τις καλλιέργειες, σε περιοχές της ορεινής ζώνης υπήρξε πτώση κλαδιών και προβλήματα με χωμάτινους όγκους σε αγροτικούς δρόμους, ενώ η Κυπαρισσία έμεινε το βράδυ της Δευτέρας για 45 λεπτά χωρίς ρεύμα όπως και η περιοχή ως το Καλόνερο λόγω βλάβης στον υποσταθμό ηλεκτορδότησης...

Πηγή: radio936

8 Δεκεμβρίου 2012

4ο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 1ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων


6 Δεκεμβρίου 2012

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας: προσφέρει 2,25 ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας ενημερώνει τους παραγωγούς ελαιολάδου πως προσφέρει για το επόμενο διάστημα τιμή 2,25 ευρώ ανά κιλό. 
Μαζί με τις ευχές μας για υγεία, ευημερία και ευτυχία τις μέρες αυτές, ας ευχηθούμε και το ελπιδοφόρο μήνυμα του ερχομού του νέου έτους να αναθερμάνει και την αγορά του ελαιολάδου.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΛΤΑΣ

5 Δεκεμβρίου 2012

Αλληλούια: εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ο δρόμος Βάλτα - Γαργαλιάνοι!

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ο δρόμος Γαργαλιάνοι - Βάλτα. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη εντάχθηκε με προϋπολογισμό 2,027 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: Ελευθερία

3 Δεκεμβρίου 2012

Προς το ΕΣΠΑ ο δρόμος Γαργαλιάνοι - Βάλτα!

Υπογράφηκε χθες από τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη η θετική αξιολόγηση του έργου κατασκευής του δρόμου Γαργαλιάνοι - Βάλτα, για ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Αυτό ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Εργων του Δήμου Τριφυλίας Παναγιώτης Τσίγγανος, ενημερώνοντας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα ο κ. Τσίγγανος είχε συνάντηση στην Περιφέρεια με τον κ. Τατούλη για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι προϋπολογισμού 2,027 εκ. ευρώ. Οπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, ο δήμος θα υπογράψει το συμφωνητικό αποδοχής των όρων της πράξης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ και θα δρομολογηθεί η διαδικασία δημοπράτησής του. Σημείωσε δε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων. Ακόμη τόνισε ότι με συντονισμένες ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου κατάφεραν να το ξεμπλοκάρουν καθώς για χρόνια είχε μείνει στάσιμο.

Πηγή: Ελευθερία