29 Δεκεμβρίου 2012

Ανακάμπτουν οι τιμές του ελαιολάδου

Η αγορά του ελαιολάδου την τελευταία εβδομάδα του έτους φαίνεται να αλλάζει πορεία. Μετά την υποχώρηση των τιμών που σημειώθηκε το προηγούμενο 10ήμερο, παρατηρείται τελευταία μια ανάκαμψη αρκετά σημαντική στην Ισπανία η οποία παρασύρει προς τα άνω, σε μικρότερο όμως βαθμό, τις τιμές και στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης των Ισπανών παραγωγών που περιόρισαν σημαντικά τις προσφορές τους και έδειξαν ότι δεν ενδίδουν στην τεχνητή αδιαφορία των μεγάλων αγοραστών. που ως φαίνεται δεν μπορούν να αναβάλουν και πολύ τις αγορές τους φοβούμενοι μήπως αργότερα αναγκαστούν να αγοράσουν ακριβότερα. Έτσι, στην Ισπανία, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία αξιόπιστου παρατηρητηρίου, οι τιμές το Σάββατο (22-12-12) έφτασαν για τα έξτρα παρθένα στα 2,99 η μέγιστη, στα 2,62 η μέση και στα 2,49 η ελαχίστη, ενώ ανάλογες αυξήσεις υπήρξαν και για τις άλλες κατηγορίες. Στο κοινό Παρθένο οι μέγιστες τιμές έφτασαν μέχρι 2,64 και στο Λαμπαντε μέχρι 2,52 €/Kg. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ως φαίνεται απόρροια του ότι κάθε μέρα που περνά, επιβεβαιώνεται η χαμηλή σοδειά του τρέχοντος έτους αλλά το ότι η ποιότητα δεν φαίνεται και τόσο υψηλή όσο και της προηγούμενης περιόδου. Έτσι, όπως λένε Ισπανοί παραγωγοί όποιος θέλει να αγοράσει μια πολύ καλή ποιότητα έξτρα παρθένου θα πρέπει να την πληρώσει ακριβότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή της Estepa έγιναν αγορές πάνω από τα € 2,85 / kg., ενώ η τιμή εκκίνησης διαπραγματεύσεων για τα γνωστά ποιοτικά λάδια της ποικιλίας Arbequina ανέρχεται σε 2,76 €/Kg, ενώ τα οικολογικά έφθασε τα 3,0 €/Kg. Αυξητικές τάσεις υπάρχουν όμως και για τις άλλες κατηγορίες ελαιολάδου αλλά και του Πυρηνελαίου του όποιου η προσφορά παρουσιάζεται πολύ περιορισμένη στις κατηγορίες τόσο του ακατέργαστου , όσο και εξευγενισμένου.

Bραβείο στην ΕΑΣ Μεσσηνίας για το κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο

Από το χωράφι στο ράφι: υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος γεωργικού προϊόντος ολοκληρωμένης διαχείρισης. Στις 18 Δεκεμβρίου, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας βραβεύθηκε μαζί με την εταιρεία συμβούλων βιώσιμης ανάπτυξης GLOBAL CHALLENGES στο πλαίσιο των βραβείων ENVIRONMENTAL AWARDS 2013 για το έργο του υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, ένα έργο το οποίο η Ένωση Μεσσηνίας υλοποιεί από το 2009. Τα βραβεία αυτά έχουν ως σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών οργανισμών κι επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / GLOBAL CHALLENGES απονεμήθηκε το βραβείο CLIMATE PROTECTION-EMISSIONS FOOTPRINTING. Την κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελούσαν καθηγητές πανεπιστημίου και στελέχη της αγοράς. Βραβεία σε άλλους τομείς όπως διαχείριση ενέργειας, διαχείριση νερού και αποβλήτων, έλαβαν πολλές από τις μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών κλάδων. Η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ήταν ο μόνος συνεταιριστικός φορέας που βραβεύθηκε και θα μπορεί να χρησιμοποιεί για ένα χρόνο το σήμα της σχετικής διάκρισης στις επικοινωνίες της. H διάκριση αυτή έρχεται να αναγνωρίσει τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ έχει αναπτύξει προκειμένου αφ'ενός να μειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον κι αφ'ετέρου να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στα ιδιαιτέρως ποιοτικά προϊόντα τα οποία παράγει και προοωθεί, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΕΑΣ Μεσσηνίας ως ένας υπεύθυνος συνεταιριστικός φορέας έχει αναπτύξει εκείνες τις διαδικασίες (ολοκληρωμένη γεωργία, ιχνηλασιμότητα προϊόντων, σύστημα ποιότητας κλπ) που διασφαλίζουν ότι η όλη διαδικασία παραγωγής θα γίνεται όλο και πιο φιλική προς το περιβάλλον.Στο πλαίσιο αυτό ανέθεσε στους εξειδικευμένους συμβούλους της GLOBAL CHALLENGES τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του συνόλου της παραγωγής ελαιολάδου που διαχειρίζεται ο μεγαλύτερος συνεταιριστικός φορέας όσον αφορά στο ελαιόλαδο στην Ελλάδα και μάλιστα για το προϊόν ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ το οποίο είναι πραγματικός πρεσβευτής της Ελλάδας στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος βασίσθηκε σε πραγματικές καταγραφές καταναλώσεων φυσικών και πρώτων υλών σε όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή την καλλιέργεια και συγκομιδή, την ελαιοτρίβηση, τη συσκευασία και μεταφορά του προϊόντος. Η μοναδικότητα της περίπτωσης έγκειται στο γεγονός ότι η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης γεωργικής διαχείρισης το οποίο υποστηρίζει η εταιρεία FOODSTANDARD και με βάση το οποίο οι συμμετέχοντες ελαιοκαλλιεργητές καταγράφουν όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή της ελίας. Επιπλέον, για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η μεθοδολογία ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) . Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) είναι μια επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο τυποποίησης ISO 14025. Ο όρος περιβαλλοντική δήλωση, καθορίζεται, στο πρότυπο ISO 14025, ως η ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών δεδομένων για ένα προϊόν κι έχει ως βάση της τον κύκλο ζωής του προϊόντος (life cycle analysis). Αξιοποιήθηκε δε επιπροσθέτως με τη συνήθη μεθοδολογία του Greenhouse Gas Protocol καθώς και τις πρόνοιες του ISO 14064. Η έννοια της ανάλυσης του κύκλου ζωής αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας παρεχόμενης υπηρεσίας. Κατά τον τρόπο αυτό, ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του προϊόντος, αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός συστήματος (διαχειριστικού εργαλείου) καταγραφής και συνεχούς υπολογισμού των επιπτώσεων από την παραγωγή του. Η ΕΑΣ Μεσσηνίας, με τη συμβολή της GLOBAL CHALLENGES πλέον έχει αξιοποιήσει τα στοιχεία του παραπάνω συστήματος προκειμένου να εντοπίσει τις παραμέτρους εκείνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες κατά περίπτωση επιπτώσεις και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που αφ'ενός υποστηρίζουν την ολοκληρωμένη καλλιέργεια κι αφ'ετέρου διαμορφώνουν ποιοτικό προϊόν με συνεχώς βελτιούμενη περιβαλλοντική επίδοση. Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος αποτέλεσε επίσης τη βάση για τη δημιουργία του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ διεθνώς. Eνα γεγονός το οποίο συμβάλλει στ καλύτερο marketing και προώθηση του τόσο σημαντικού για την Ελλάδα προϊόντος. Η σχετική σήμανση ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ κι ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ υπάρχει σε κάθε συσκευασία προϊόντος (γυάλινη, μεταλλική) έτσι ώστε ο τελικός καταναλωτής να μπορεί να ανατρέξει στη σχετική ιστοσελίδα προκειμένου να λάβει πληροφορίες για τα πιστοποιημένα έργα προστασίας του κλίματος μέσω των οποίων γίνεται η αντιστάθμιση των αναπόφευκτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Την αντιστάθμιση έκανε ο εξειδικευμένος γερμανικός όμιλος CLIMATEPARTNER. Για την ΕΑΣ Μεσσηνίας είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι καταναλωτές του ελαιολάδου ότι αγοράζουν ένα προϊόν που εκτός από την απαράμιλλη ποιότητά του, συμβάλει και στην προστασία του κλίματος.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

25 Δεκεμβρίου 2012

Χρόνια Πολλά... Καλά Χριστούγεννα!

18 Δεκεμβρίου 2012

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας: προσφέρει 2,25 ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας ενημερώνει τους παραγωγούς ελαιολάδου πως προσφέρει για το επόμενο διάστημα τιμή 2,25 ευρώ ανά κιλό. 
Μαζί με τις ευχές μας για υγεία, ευημερία και ευτυχία τις μέρες αυτές, ας ευχηθούμε και το ελπιδοφόρο μήνυμα του ερχομού του νέου έτους να αναθερμάνει και την αγορά του ελαιολάδου.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΛΤΑΣ

Τσακώνα - Παραδείσια: επιτέλους τέλος...

Στην κυκλοφορία θα δοθεί από τις 21 Δεκεμβρίου το τμήμα της εθνικής οδού Τρίπολης - Καλαμάτας, στην περιοχή της Τσακώνας, το οποίο παρέμεινε κλειστό εδώ και 3 χρόνια λόγω έργων. Μετά την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης για τα έργα που κατασκευάζονται εκεί, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το υπουργείο Υποδομών έδωσε το τμήμα αυτό των 11 χιλιομέτρων στην κυκλοφορία, προκειμέμου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων. Θα υπάρχει μόνο μία μικρή παράκαμψη στο σημείο κατασκευής της μεγάλης γέφυρας, όπου βυθιζόταν ο δρόμος. Έτσι, τερματίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών που μετακινούνταν από και προς την Καλαμάτα μέσω Παραδεισίων.

11 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΓΑ: αποζημιώσεις 7,5 εκατ. ευρώ θα καταβάλει αύριο στους αγρότες

Αποζημιώσεις ύψους 7,5 εκατ. ευρώ θα καταβάλει αύριο Τετάρτη ο ΕΛΓΑ σε 7.367 δικαιούχους αγρότες για ζημιές που υπέστησαν το 2012. Πρόκειται κυρίως για ζημιές στη φυτική παραγωγή από διάφορα ζημιογόνα αίτια, κυρίως στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 'Αρτας, Αχαΐας, Γρεβενών Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορίνθου, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ροδόπης, Σερρών, Φθιώτιδας, Φλωρίνης και Χαλκιδικής. Η επόμενη πληρωμή του ΕΛΓΑ έχει προγραμματιστεί για τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ προγραμματίζεται για το τέλος Δεκεμβρίου η καταβολή των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ). Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του 2012 θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά και το επόμενο έτος, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή τους, το αργότερο, μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013.

Σοβαρά προβλήματα με ζημιές σε κηπευτικά και καλλιέργειες στην Τριφυλία

Προβλήματα... διαρκείας δημιούργησε η επέλαση από το χαλάζι στη Τριφυλία που συνδυάστηκε με δυνατούς ανέμους και τσουχτερό κρύο λόγω χειμώνα, ενώ οι παραγωγοί ζητούν άμεσα καταγραφή και εξατομίκευση των ζημιών από τον ΕΛΓΑ καθώς η ελαιοσυγκομιδή είναι στο ζενίθ της... Πιο αναλυτικά ζημιές παρουσιάστηκε κυρίως βόρεια της Τριφυλίας σε Ελαία, Κοπανάκι μέχρι το Δώριο, ενώ στις νότιες περιοχές με διαφορετική ένταση χτυπήθηκαν τα Φιλιατρά, οι Γαργαλιάνοι, το Βρωμονέρι, η Βάλτα και άλλες περιοχές. Οι ζημιές σύμφωνα με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή λόγω της έντασης των φαινομένων όπου κυμαίνονται από 10-40% αλλά υπάρχει σημεία με ακραίες καταστροφές τα οποία είναι μεμονωμένα προς το παρόν. Ειδικότερα ζημιές υπέστησαν φυλλώδη λαχανικά ποικιλίας Άισμπεργκ στη Τερψιθέα σε έκταση 70 στρεμμάτων, καλλιέργεια μαρουλιού σε 200 στρέμματα, κολοκύθια, μπρόκολλα και λαχανικά καθώς το χαλάζι προτίμησε περιοχές χαμηλής κάλυψης, ενώ την ίδια ώρα αρκετοί αγροτικοί δρόμοι ήταν αδιάβατοι λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι παραγωγοί πρέπει να καταθέσουν δήλωση στους ανταποκριτές του ΟΓΑ, καθώς τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καλύτερη εικόνα από την έκταση των ζημιών σε καλλιέργειες. Σε ότι αφορά την ελαιοσυγκομιδή υπάρχει πτώση καρπού αλλά το σοβαρό πρόβλημα αποτελούν τα χτυπήματα στις ελιές από το χαλάζι που ενδέχεται να υποβαθμίσουν την συνολική ποιότητα του προιόντος και για αυτό οι παραγωγοί να είναι προσεκτικοί. Στο Λαγκούβαρδο το γεφύρι...της Άρτας πλημμύρισε ξανά αποκόπτοντας παραγωγούς από τις καλλιέργειες, σε περιοχές της ορεινής ζώνης υπήρξε πτώση κλαδιών και προβλήματα με χωμάτινους όγκους σε αγροτικούς δρόμους, ενώ η Κυπαρισσία έμεινε το βράδυ της Δευτέρας για 45 λεπτά χωρίς ρεύμα όπως και η περιοχή ως το Καλόνερο λόγω βλάβης στον υποσταθμό ηλεκτορδότησης...

Πηγή: radio936

8 Δεκεμβρίου 2012

4ο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 1ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων


6 Δεκεμβρίου 2012

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας: προσφέρει 2,25 ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας ενημερώνει τους παραγωγούς ελαιολάδου πως προσφέρει για το επόμενο διάστημα τιμή 2,25 ευρώ ανά κιλό. 
Μαζί με τις ευχές μας για υγεία, ευημερία και ευτυχία τις μέρες αυτές, ας ευχηθούμε και το ελπιδοφόρο μήνυμα του ερχομού του νέου έτους να αναθερμάνει και την αγορά του ελαιολάδου.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΛΤΑΣ

5 Δεκεμβρίου 2012

Αλληλούια: εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ο δρόμος Βάλτα - Γαργαλιάνοι!

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ο δρόμος Γαργαλιάνοι - Βάλτα. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη εντάχθηκε με προϋπολογισμό 2,027 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: Ελευθερία

3 Δεκεμβρίου 2012

Προς το ΕΣΠΑ ο δρόμος Γαργαλιάνοι - Βάλτα!

Υπογράφηκε χθες από τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη η θετική αξιολόγηση του έργου κατασκευής του δρόμου Γαργαλιάνοι - Βάλτα, για ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Αυτό ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Εργων του Δήμου Τριφυλίας Παναγιώτης Τσίγγανος, ενημερώνοντας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα ο κ. Τσίγγανος είχε συνάντηση στην Περιφέρεια με τον κ. Τατούλη για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι προϋπολογισμού 2,027 εκ. ευρώ. Οπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, ο δήμος θα υπογράψει το συμφωνητικό αποδοχής των όρων της πράξης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ και θα δρομολογηθεί η διαδικασία δημοπράτησής του. Σημείωσε δε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων. Ακόμη τόνισε ότι με συντονισμένες ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου κατάφεραν να το ξεμπλοκάρουν καθώς για χρόνια είχε μείνει στάσιμο.

Πηγή: Ελευθερία

24 Νοεμβρίου 2012

Εργα 7,4 εκατομμυρίων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Τριφυλίας

Στα 7,457,829 ευρώ κυμαίνεται το ύψος του Τεχνικού Προγράμματος για τον Δήμο Τριφυλίας, σύμφωνα με το προσχέδιό του το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Ενδέχεται πάντως να αλλάξει αφού περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης και το Δημοτικό Συμβούλιο και αφού ληφθούν τα οικονομικά δεδομένα και οι χρηματοδοτήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Το τεχνικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται φτωχό για το εύρος του δήμου. Σε σύγκριση με το περσινό μπορεί να είναι μεγαλύτερο περίπου κατά 400.000, αυτό όμως οφείλεται σε συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ από την προηγούμενη χρονιά, καθώς τα προγραμματισμένα νέα έργα με πόρους του δήμου είναι λιγότερα σε συνολικό ποσό από ό,τι πέρυσι. Εξάλλου το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται λιτό και από τον ίδιο το δήμαρχο, που υπογραμμίζει ότι στην δεδομένη οικονομική συγκυρία δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι για την ύδρευση και την άρδευση τα έργα φτάνουν στα 1,377 εκ. ευρώ τα οποία κατανέμονται: 65.700 για την ΔΕ Αετού, 95.300 για την ΔΕ Αυλώνος, 48.000 για την ΔΕ Γαργαλιάνων, 27.000 για την ΔΕ Κυπαρισσίας, 1,121 εκ. ευρώ για την ΔΕ Φιλιατρών (όπου είναι σε εξέλιξη το έργο ολοκλήρωσης του δικτύου ύδρευσης, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ με 745.000 ευρώ) και 20.000 για την ΔΕ Τριπύλας. Για αποχέτευση ομβρίων υδάτων και λυμάτων τα έργα ανέρχονται σε 1,227 εκ. ευρώ, με το μεγαλύτερο ποσό να είναι στην ΔΕ Κυπαρισσίας με έργα που φτάνουν τα 813.330 ευρώ. Ακολουθεί η ΔΕ Αετού με έργα 210.494 ευρώ. Στην αγροτική οδοποιία το ύψος των έργων φτάνει τα 669.395 ευρώ. στην δημοτική οδοποιία τα 196.333 ευρώ, στα νεκροταφεία τα 109.357 ευρώ, στην καθαριότητα τα 274.104 ευρώ, στον ηλεκτροφωτισμό τα 135.000 ευρώ, σε πάρκα - πλατείες - παιδικές χαρές - αθλητικές υποδομές τα 919.647 ευρώ, στη σχολική στέγη τα 125,297 ευρώ και στα δημοτικά κτήρια τα 522.845 ευρώ. Για μελέτες έργων, έρευνες και εργασίες προβλέπονται 1,021 εκ. ευρώ, για προμήθειες 692.000 ευρώ, για υπηρεσίες, αγορές και διάφορα 186,377 ευρώ. Αναφερόμενος στο προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος ο δήμαρχος Κώστας Κόλλιας τόνισε: «Εξακολουθεί και φέτος να είναι Τεχνικό Πρόγραμμα λιτότητας. η ένδειξη λιτότητας αφορά την πραγματοποίηση έργων ή εργασιών με ιδίους πόρους του δήμου, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι ανεξάντλητη την στιγμή που οι χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις των δήμων έχουν φαλκιδευτεί σε μεγάλο βαθμό. Θα ενταχθούν κάποια έργα με την προσδοκία ότι θα δοθεί ΣΑΤΑ, σημειώνοντας ότι το 2012 δεν έχει δοθεί ούτε μια ΣΑΤΑ. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα οικονομικά δεδομένα του προϋπολογισμού με βάση και τις παλιές οφειλές του δήμου και αν θα είναι συνεπής η κυβέρνηση ώστε να καταβάλει τα ποσά για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μπορεί να φαίνεται στο σύνολό του κατά τι μεγαλύτερο από το περσινό, αυτό οφείλεται όμως στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλά συνεχιζόμενα έργα που την περασμένη χρονιά ενταχθήκανε στο ΕΣΠΑ. Θέλω να κάνω και μια υπογράμμιση όσον αφορά τα έσοδα του δήμου. Από την ώρα που χρήματα από κεντρική διοίκηση δεν έρχονται, ο δήμος είναι υποχρεωμένος να περιορίσει τις δαπάνες του και να ελαχιστοποιήσει όσο γίνεται περισσότερο τις οφειλές του. Αυτό σημαίνει ότι και ο προϋπολογισμός θα είναι λιτός όσον αφορά τις δαπάνες. Στον τομέα των εσόδων, στην κατάσταση που έχει φτάσει η ελληνική κοινωνία δεν μπορείς να της επιβάλεις περισσότερους φόρους και προσαυξήσεις. Ο κόσμος δεν αντέχει. Αρα θα ρίξουμε βάρος στο να περιορίσουμε τις δαπάνες μας και να εισπράξουμε τα έσοδά μας από τις οφειλές. Με βάση το μεσοπρόθεσμο, αν γίνεται απόκλιση 10% από τον προϋπολογισμό οι δήμοι θα μπαίνουν υπό επιτροπεία». Ο κ. Κόλλιας κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση στις 28 του μηνός, για τη γνωμοδότησή της επί του Τεχνικού Προγράμματος. Τόνισε ότι έχουν αξία οι προτάσεις που θα ακουστούν, άσχετα από το αν θα μπορούν ή όχι να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Πηγή: eleftheriaonline

15 Νοεμβρίου 2012

ΕΛΓΑ: αποζημιώσεις 10 εκ. ευρώ σε αγρότες από αύριο

Σε νέες πληρωμές αποζημιώσεων, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, σε αγρότες και κτηνοτρόφους για ζημιές από διάφορα αίτια που υπέστησαν φέτος, προχωρεί αύριο και τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου ο ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, από το παραπάνω ποσό, τα 8,2 εκατ. ευρώ αφορούν αποζημιώσεις για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το 1,8 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Κορίνθου, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λέσβου (νήσος Λήμνος), Μεσσηνίας, Ξάνθης, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, Χανίων. Πρόκειται κυρίως για ζημιές σε σιτηρά, ψυχανθή, κηπευτικά, βιομηχανική τομάτα, οπωροφόρα, αμπελοειδή, επανασπορές βάμβακος, που προκλήθηκαν από παγετούς, πλημμύρες, βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, καύσωνες, ανεμοθύελλες κλ.π. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση του ΕΛΓΑ, οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του 2012 θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του έτους να έχει πληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος τους, ενώ προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή τους το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013.

14 Νοεμβρίου 2012

Έπιστολή κατοίκου Γαργαλιάνων στην εφημερίδα Ελευθερία

''Είμαι από τους Γαργαλιάνους και κατοικώ μόνιμα σ’ αυτούς. Η πόλη μας, η οποία είναι και πόλη του Δήμου Κυπαρισσίας, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, όπως είναι: 1. Λίγο καθαρό νερό, αφού το νερό των πηγών συμπληρώνεται από γεωτρήσεις με αυξημένα άλατα, με αποτέλεσμα να αγοράζουμε όλο το χρόνο εμφιαλωμένο νερό. 2. Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο με συνέπεια εκατοντάδες νεροχύτες και πλυντήρια να πέφτουν στους δρόμους. Λίγοι υπόνομοι που υπάρχουν γύρω από την πλατεία δέχονται τα απόβλητα από τα γύρω σπίτια, με τα φρεάτια να εκπέμπουν μεγάλη δυσοσμία. Τα δε κουνούπια όλο το χρόνο είναι σε μεγάλο αριθμό. 3. Ο σκουπιδότοπος είναι βόρεια της πόλης και σε μικρή απ’ αυτήν απόσταση και επειδή συνήθως φυσάει βοριάς, φέρνει πολλές βρώμικες μύγες στα σπίτια μας. 4. Ζούμε σε μικρό μέρος και θα έπρεπε να έχουμε απόλυτα καθαρό, υγιεινό και όμορφο περιβάλλον, που δυστυχώς δεν το έχουμε. Και πιστεύω ότι πρώτιστο καθήκον υμών των δημοτικών αρχόντων είναι να μας το εξασφαλίσετε. 5. Βόρεια της πόλης μας και σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων απ’ αυτήν και 500 μέτρων από τη Βάλτα, ελπίζω να γνωρίζετε, λειτουργεί εργοστάσιο που βγάζει πυρηνέλαιο πάνω από 4 μήνες κάθε χειμώνα. Αυτό χτίστηκε στην κορυφή ενός καταπράσινου και όμορφου λόφου, αφού έγινε αποψίλωση του πράσινου σε μεγάλη έκταση. Το δε φουγάρο του βγάζει μαύρο, βαρύ και έντονα ενοχλητικό βρώμικο καπνό, που δημιουργεί έντονη δυσφορία και σε ευπαθείς, υψηλού κινδύνου, ομάδες, όπως είναι τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, δύσπνοια. Σε αυτή την ομάδα ανήκω και εγώ γιατί έχω πνευμονική ίνωση, που επιστημονικά γράφεται με NSIP. Ο δήμος για την προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων δεν πρέπει να ερευνήσει αν το εργοστάσιο αυτό πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές; Καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα. Τα δε λύματα του εργοστασίου πέφτουν στον χείμαρρο του Λαγκούβαρδου και καταλήγουν παράνομα στη θάλασσα. Και σας ερωτώ: Ποια υπηρεσία και γιατί έδωσε την άδεια αποψίλωσης του βουνού; Με ποια κριτήρια επέτρεψε το χτίσιμό του τόσο κοντά σε κατοικημένες περιοχές; Ποια υπηρεσία και πότε ήλεγξε αν έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα φίλτρα για να μην υποφέρουμε από τον δύσοσμο και ανθυγιεινό καπνό; Ποια υπηρεσία επέτρεψε τα απόβλητα να πέφτουν στον χείμαρρο; Δεν σας παρακαλώ, αλλά απαιτώ ως μόνιμος δημότης της πόλης των Γαργαλιάνων να προστατεύσει ο δήμος τους κατοίκους της και εμένα που έχω βαριά πνευμονοπάθεια. Και αν δεν πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος, να ενεργήσετε για το κλείσιμό του, όπως έκανε και ο Δήμος της Θουρίας. Λυπάμαι. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους που το έφτιαξαν. Μου είναι συμπαθείς, έπρεπε όμως να σκεφτούν τους συμπολίτες τους και το περιβάλλον και όχι μόνο το κέρδος. Θα περιμένω κ. δήμαρχε τις ενέργειες του δήμου και τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα που θέτω προτού προβώ στον ξεσηκωμό του κόσμου. 6. Δίπλα από το εργοστάσιο αυτό έγινε αποψίλωση του βουνού πολλών στρεμμάτων και τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά. Αυτά βόρεια των Γαργαλιάνων. Νότια της πόλης προς την κοινότητα της Λεύκης ακούμε ότι θα γίνει σύντομα και εκεί αποψίλωση του βουνού πολλών δεκάδων στρεμμάτων για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Το ίδιο και κάτω από τον Προφήτη Ηλία και ανατολικά του Βρωμονερίου. Δηλαδή θα καταστρέψει όλο το πράσινο γύρω από την πόλη, γιατί το θέλουν κάποιοι επιχειρηματίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πόλη. Και μην μου πείτε ότι τα καθορίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ αυτά. Η πόλη ανήκει στους κατοίκους και κανένας δεν μπορεί να δραστηριοποιείται χωρίς την σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της και του Δημοτικού Συμβουλίου που τους εκπροσωπεί. Καλώ τον δήμο μας, τους φορείς της πόλης μας, τον εισαγγελέα Κυπαρισσίας και κάθε αρμόδιο να πάρουν θέση.'' 

Μετά τιμής,
Ιωάννης Χωραϊτης Καθηγητής
Επιστολή στην Εφημερίδα Ελευθερία της 13-11-12

Διαβάστε σχετικά με το πυρηνελαιουργείο:
Όχι δεν είναι στην Μεγαλόπολη...
Μπόχα στους Γαργαλιάνους...
Και η μπόχα συνεχίζεται...
Σχόλιο αναγνώστη: ''καλή αρχή στο πυρηνελαιουργείο μας...''

13 Νοεμβρίου 2012

Με προβλήματα ξεκίνησε ο ράβδος στην Τριφυλία

Με προβλήματα ξεκίνησε το μάζεμα της ελιάς στην περιοχή της Τριφυλίας, και ειδικά σε Χώρα και Γαργαλιάνους που ξεκινούν πάντα πιο νωρίς με το μάζεμα της μαυρολιάς. Το γεγονός όμως ότι φέτος το φθινόπωρο ειδικά στις περιοχές αυτές οι βροχές ήταν λιγοστές, έχει προκαλέσει ξηρασία όχι μόνο στον καρπό αλλά και στα ίδια τα δέντρα, όπως τονίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η ελαιοσυγκομιδή φέτος ξεκίνησε αργότερα από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι παραγωγοί περίμεναν να πέσουν κάποιες ευεργετικές βροχές, τις οποίες όμως δυστυχώς δεν είδαν. Ειδικά στη Χώρα όπου η μαυρολιά είναι σε μεγαλύτερες εκτάσεις και η συγκομιδή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια από τις χειρότερες χρονιές σε ξηρασία, ενώ φόβοι υπάρχουν και για την συνέχεια στην κορωνέικη ποικιλία που ξεκινά σε λίγες μέρες. Φόβοι υπάρχουν και για τα ίδια τα δέντρα που τα ραβδίζουν με ξηρασία, ενώ κάνουν λόγο και για σημαντική μείωση στην παραγωγή τους. Φέτος πάντως φαίνεται να είναι μια καλή χρονιά σε παραγωγή, κάτι το οποίο ισχύει γενικότερα για την περιοχή της Τριφυλίας. Οι αποδόσεις μέχρι τώρα είναι αρκετά καλές και οι τιμές κυμαίνονται στα 2,5 ευρώ για το λάδι της μαυρολιάς όπου γίνονται εμπορικές πράξεις αυτές τις ημέρες. Αυτό που περιμένουν όλοι είναι κάποιες βροχές το επόμενο διάστημα, ειδικά στους Γαργαλιάνους και στη Χώρα, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση σχετικά με την ξηρασία.

Πηγή: Ελευθερία

Παραδείσια - Τσακώνα ΓΙΟΚ...

Τα μαντάτα δεν είναι καλά για την παράδοση στην κυκλοφορία της παράκαμψης του αυτοκινητόδρομου Παραδείσια - Τσακώνα, που ήδη έχει ολοκληρωθεί και δεν αποκλείεται να μην δοθεί πριν την αποπεράτωση της γέφυρας. Αυτό το σενάριο ενισχύεται από το ρεπορτάζ της εφημερίδας “Πρώτο Θέμα”, σύμφωνα με το οποίο «η υπόθεση παίρνει νέα τροπή από τη στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες, σε διάσκεψη, το πέμπτο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου “έκοψε” τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση η οποία αφορά την παράκαμψη της γέφυρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας». Και η εφημερίδα συνεχίζει: «Το σκεπτικό της απόφασης δεν είναι γνωστό, καθώς αυτή δεν έχει καθαρογραφεί. Το υπουργείο όμως έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ανάκλησης της απόφασης, αλλά η διαδικασία θα απαιτήσει πρόσθετο χρόνο. Η σύμβαση αυτή, ύψους 7,8 εκ. ευρώ, είχε υπογραφεί από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Στ. Καλογιάννη τον περασμένο Αύγουστο, προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία ο δρόμος και να αντιμετωπιστούν εκτεταμένα γεωτεχνικά προβλήματα στην περιοχή Δερβενίου». Τέλος, το “Πρώτο Θέμα” αναφέρει ότι «περιέργως, από το σύνολο της επίμαχης δαπάνης για κατασκευαστικές εργασίες, θα διατεθεί μόνο το ποσό των 2,9 εκ. ευρώ, καθώς όλα τα υπόλοιπα αφορούν μελέτες, απρόβλεπτες εργασίες, εργολαβικό όφελος, αναθεώρηση συμβατικών τιμών και ΦΠΑ».

Πηγή: Ελευθερία

7 Νοεμβρίου 2012

Στην κυκλοφορία ο νέος κόμβος Τσακώνας - Κυπαρισσίας

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα σύνδεση του ανισόπεδου κόμβου Τσακώνας - Κυπαρισσίας με την εθνική οδό από/προς Πάτρα, Πύργο, Κυπαρισσία. Στο εξής οι μετακινούμενοι μέσω του αυτοκινητοδρόμου ή μέσω της Π.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας από/προς Πάτρα, Πύργο, Κυπαρισσία, καθώς και από/προς όλους τους ενδιάμεσους προορισμούς, θα εξυπηρετούνται μόνο από την προαναφερθείσα νέα σύνδεση. Η σύνδεση της εθνικής οδού από/προς Πάτρα, Πύργο, Κυπαρισσία μέσω του προϋπάρχοντος ισόπεδου κόμβου επί της Π.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας καταργείται.

Πηγή: eleftheria online

2 Νοεμβρίου 2012

Αναμένεται άνοδος στις τιμές του ελαιολάδου

Εμποροι ελαιολάδου από όλο τον κόσμο αλλά κυρίως τις ΗΠΑ και την Ισπανία μπαίνουν δυνατά στην Ελληνική αγορά προκειμένου να καλύψουν την ζητηση που θα ακολουθήσει την χαμηλή φετινή παγκόσμια παραγωγή. Ηδη όλοι τους έρχονται σε επαφές με τοπικούς εμπόρους ενω επιτέλους τη χαμένη του αξία δείχνει να ανακτά τους τελευταίους μήνες το ελαιόλαδο αν και ξεκίνησαν τα κόλπα για να το κρατήσουν χαμηλά αλλά δε μπορούν. Στο παιχνίδι είναι πάντα και οι Ιταλοί που προσδοκούσαν χαμηλότερες τιμές λόγω κρίσης αλλά η μικρή παγκόσμια παραγωγή τους χαλαει τα σχέδια. Τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά, οι τιμές πλησιάζουν ήδη τα 3 ευρώ το κιλό, δίνοντας νέα πνοή στην καλλιέργεια. Στην Μεσσηνία αναμενεται ξεκίνημα πανω από τα 2,50 ευρώ ενώ δεν αποκλείεται με δεδομένη την ζητηση και αν ο κόσμος κρατηθεί και δεν πουλήσει το συνολο της παραγωγής του στο ξεκινημα της συγκομιδής να φτάσει με άνεση τα 3,00 ευρώ. Στην Μεσσηνία ξεκίνησε η συγκομιδή δειλά δειλά και στο Κορωνεικο ενώ μέσα στο δεκαημερο θα βγει η συντριπτική πλειοψηφία για να μαζέψει τις ελιές. Το καλό λάδι της Μεσσηνίας απποτελεί μαγνήτη για τους ξένους αλλά και τους εγχωριους εμπόρους. Η χαμηλή παγκόσμια παραγωγή εχει κινητοποιήσει τις εταιρείες ελαιολάδου που θέλουν να εξασφαλίσουν το προιόν για την αγορά τους. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται πως θα διαμορφωθεί στους 2.756.000 τόνους, σημαντικά χαμηλότερα από την περσινή παραγωγή ρεκόρ των 3.389.000 τόνων. Η περσινή παραγωγή της Ισπανίας έφτασε τους 1.611.000 τόνους, ωστόσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν με τη μορφή σφοδρής παγωνιάς το χειμώνα και παρατεταμένης ξηρασίας το καλοκαίρι αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική μείωση φέτος κατά περίπου 700.000 τόνους. Αξίζει να σημειωθεί πως το Συμβούλιο πραγματοποιεί μια προσέγγιση για την φετινή παραγωγή της Ισπανίας, αλλά επιφυλάσσεται να κάνει σαφή εκτίμηση. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές στην παραγωγή, με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου αναμένεται μια αύξηση στην παραγωγή κατά 18,6%. Σύμφωνα με την έκθεση, η περσινή παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου έφτασε τους 3.174.500 τόνους, με τις εξαγωγές να αποτελούν τους 834.000 τόνους. Έτσι επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για σημαντική υποχώρηση των παγκόσμιων αποθεμάτων ελαιολάδου κατά 400.000 τόνους, στην περίπτωση που δεν επηρεαστεί η κατανάλωση. Τις τελευταίες ημέρες στην ισπανική αγορά οι τιμές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου κινούνται σταθεροποιητικά στα επίπεδα των 2,56 ευρώ το κιλό. Το παρθένο ελαιόλαδο πωλείται στα 2,40 ευρώ το κιλό Τα αρνητικά στοιχεία για την ισπανική παραγωγή και η άνοδος των τιμών κινητοποίησαν τους Ιταλούς που αγόρασαν αρκετά βυτία ελληνικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, τα απογοητευτικά στοιχεία για την ισπανική παραγωγή και η άνοδος των τιμών, κινητοποίησαν τους Ιταλούς εμπόρους οι οποίοι αγόρασαν αρκετά βυτία ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στα επίπεδα των 2,50 ευρώ το κιλό. Ουσιαστικά εκείνη την περίοδο πουλήθηκε και το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών αποθεμάτων από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Έτσι τώρα που οι Ιταλοί έχουν διαπιστώσει πως δεν υπάρχουν ποσότητες, έχουν αυξήσει τις τιμές που προσφέρουν σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, δημιουργώντας ανοδικό κλίμα εν όψει της νέας σοδειάς. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι οι διεθνείς αγορές είχαν πλημμυρίσει από τα 3 εκατ. τόνους της παγκόσμιας παραγωγής και οι τιμές του έξτρα παρθένου ήταν στα χαμηλά της τελευταίας δεκαετίας. Φέτος η ισπανική παραγωγή αναμένεται να υποχωρήσει κατά τουλάχιστον 40% από τα επίπεδα ρεκόρ των 1,6 εκατ. τόνων της περσινής χρονιάς, γεγονός που έχει οδηγήσει σε άνοδο της τάξης του 62% τους τελευταίους τρεις μήνες στην ισπανική αγορά. Εν τω μεταξύ οι χαμηλές τιμές κατά τη διάρκεια της εμπορικής περιόδου μέχρι και το καλοκαίρι, είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η παγκόσμια κατανάλωση και να περιοριστούν τα περσινά αποθέματα, σύμφωνα με στοιχεία του Economist. Βέβαια μέσα στην ευφορία που προκαλεί το ανοδικό σερί στις τιμές της διεθνούς αγοράς, ορισμένοι «βλέπουν» τα προεόρτια των αλλαγών που θα φέρει η νέα ΚΑΠ. Υπολογίζεται πως η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά στρέμμα που λαμβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί με το ισχύον καθεστώς, ισοδυναμεί με 50 λεπτά το κιλό για την τιμή του ελαιολάδου. Συνεπώς είναι πολύ πιθανό η άνοδος αυτή να αποτελεί μια πρώτη προσαρμογή της αγοράς στα νέα δεδομένα της ΚΑΠ.

Πηγή: Messinea

31 Οκτωβρίου 2012

4 Νοεμβρίου: Εθελοντική αιμοδοσία στα Φιλιατρά


28 Οκτωβρίου 2012

Γιγαντιαία συγχώνευση στην Ισπανία επιδεινώνει τον ανταγωνισμό στο ελληνικό ελαιόλαδο

Σύμφωνα με διεθνή και δημοσιεύματα τόσο στον διεθνή όσο και στον ελληνικό Τύπο, αλλά και από τις ανακοινώσεις των ίδιων των εταιρειών, στην Ισπανία, δυο κολοσσοί του ελαιολάδου, η συνεταιριστική Hojiblanca και η ιδιωτική Deoleo (πρώην SOS Cuetara) συγχωνεύονται και δημιουργούν ένα παγκόσμιο γίγαντα στον τομέα του ελαιολάδου. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση των Ελαιοκομικών Προϊόντων Πιστοποιημένης Ποιότητας – Ελ 3Π, το γεγονός αυτό αλλάζει το χάρτη και γεννά ερωτήματα για την στρατηγική του ελληνικού ελαιολάδου. Η συνεταιριστική Hojiblanca έφτασε τους 250.000 τόνους δηλαδή περίπου όσο η ελληνική παραγωγή. Ο τζίρος της έχει ξεπεράσει τα 500 εκ. € και τα οικονομικά της είναι υγιή. Το 40% εξάγεται και μέσω της συμφωνίας με τον αμερικάνικο γίγαντα της Cargill έχει μπει δυναμικά στην αμερικάνικη αγορά. H Deoleo A.E. κληρονόμησε το 2011 την Grupo SOS, τα οικονομικά της προβλήματα αλλά και τις πανίσχυρες εμπορικές επωνυμίες που διατηρεί στην Ισπανία και επιπρόσθετα εκείνες που είχε αποκτήσει με επιθετικές εξαγορές στην Ιταλία φθάνοντας πέρυσι σε τζίρο 960 εκ. €. Πρόκειται δηλαδή για «γάμο» δυο ισπανικών κολοσσών με προίκα την παραγωγή (και όχι μόνο) της Hojiblanca και την εμπορία της Deoleo. Αυτά όλα συμβαίνουν ενώ η Ισπανία έχοντας φθάσει τους 1,6 εκ. τόνους ηγεμονεύει στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου.

23 Οκτωβρίου 2012

ΕΛΓΑ: Αύριο Τετάρτη 24 Οκτωβρίου καταβολή αποζημιώσεων

Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.350 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2011 και 2012. Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή (ελιές, εσπεριδοειδή, χειμερινά κηπευτικά κλπ.) από διάφορα ζημιογόνα αίτια σε όλη την επικράτεια, αλλά κυρίως στους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ηλείας, Μεσσηνίας, Άρτης, Λακωνίας, Πιερίας και Σερρών.

Πηγή: filiatranet

15 Οκτωβρίου 2012

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου: οι επιδοτήσεις ελαιολάδου στους παραγωγούς

Μπαίνει η επιδότηση ελαιολάδου και αναμένεται να ανακουφιστούν έστω και στο ελάχιστο οι χιλιάδες παραγωγοί της Μεσσηνίας την ερχόμενη Δευτέρα. Τουλάχιστον το 50% του ποσού που δικαιούται ο κάθε παραγωγός αναμένεται να πιστωθεί στον λογαριασμό του και είναι χαρακτηριστικό ότι η Κυβέρνηση θέλει να είναι εντάξει με τις ημερομηνίες που έχει ανακοινώσει, γι αυτό στο Υπουργείο Γεωργίας και στο ΟΠΕΚΕΠΕ επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου. Η Τράπεζα Πειραιώς- Αγροτική μάλιστα έχει ανακοινώσει πως ήδη έχει στα ταμεία της το ποσό που αναλογεί στις επιδοτήσεις των παραγωγών οπότε ο χρονολογικός στόχος είναι εφικτός. Την ερχόμενη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου λοιπόν δίνουν ως -πιθανότερη για να κρατάμε και μια επιφύλαξη- ημερομηνία για την καταβολή της προκαταβολής της κοινοτικής ενίσχυσης υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η καταβολή θα αφορά τουλάχιστον το 50% της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ενώ κατά περιπτώσεις το ποσό αυτό μπορεί να φθάσει και στο 70% του «τσεκ» ανάλογα με την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών ζητημάτων και των απαιτούμενων ελέγχων από την ελληνική πλευρά. Να σημειωθεί πως ήδη η Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ έχει ανακοινώσει πως υπάρχει στην διάθεση του υπουργείου, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην προκαταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Θυμίζουμε ότι όπως έχει γράψει το paseges.gr “μετά τις 20 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθούν πληρωμές προκαταβολών ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, πάντως, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να επιταχυνθεί η περίπλοκη διαδικασία που απαιτείται έως ότου οι παραγωγοί δουν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το ποσοστό προκαταβολής, δηλαδή αν θα είναι 50% ή παραπάνω, όπως προσπαθεί και εργάζεται το ΥΠΑΑΤ και προσωπικά ο κ. Αθαν. Τσαυτάρης, το τελευταίο διάστημα, καθώς όλα εξαρτώνται από την Κομισιόν και την αρμόδια επιτροπή, η οποία όπως έχει γράψει το paseges.gr εδώ και αρκετές μέρες, αναμένεται να συνεδριάσει σύντομα”.

Πηγή: filiatranews

12 Οκτωβρίου 2012

Βάλε τελεία και παύλα στη διαφθορά...


κλικ στην εικόνα

ΟΓΑ: Νέες οδηγίες για την απογραφή

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία της καταγραφής συνταξιούχων και δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ δίνει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Οργανισμού. Ο ΟΓΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους, ότι όσοι έλαβαν την ενημερωτική επιστολή και δεν αναγράφονται σωστά ή δεν είναι συμπληρωμένοι ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) θα πρέπει: α) να προσέλθουν, αρχικά, στον ανταποκριτή του Οργανισμού του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την επιστολή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά β) στη συνέχεια, να προσέλθουν στα ΕΛΤΑ ή την τράπεζα που έχουν ανοίξει λογαριασμό πίστωσης της σύνταξης ή επιδόματος του ΟΓΑ για την καταγραφή τους, με την ενημερωτική επιστολή στην οποία θα έχει συμπληρωθεί από τον ανταποκριτή ο σωστός ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Επίσης, ο Οργανισμός υπενθυμίζει, ότι η απογραφή που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου θα διαρκέσει έως και τις 30 Νοεμβρίου, ενώ για όσους δεν καταγραφούν, θα ανασταλεί από τον μήνα Ιανουάριο του 2013 η καταβολή της σύνταξης.

Πηγή: newsit

9 Οκτωβρίου 2012

ΟΓΑ: στις 11/10 η καταβολή οικογενειακών επιδομάτων

Τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ, για το πέμπτο δίμηνο του 2012, θα καταβληθούν την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πολυτεκνικό επίδομα, το επίδομα τρίτου παιδιού, το πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, την εφάπαξ παροχή και την ισόβια σύνταξη. Τα επιδόματα θα καταβληθούν σε 418.279 οικογένειες με πίστωση λογαριασμού τράπεζας ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

5 Οκτωβρίου 2012

Ο καταρράκτης της Βάλτας στην εφημερίδα Έθνος!


Διαβάστε όλο το αφιέρωμα της εφημερίδας Έθνος για την Καλαμάτα και την Μεσσηνία...


3 Οκτωβρίου 2012

ΕΑΣ Μεσσηνίας: 2,40 για ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας

Με ανακοίνωσή της η ΕΑΣ Μεσσηνίας κάνει γνωστό ότι αγοράζει ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας στην τιμή 2,40 ευρώ το κιλό και πληρώνει με δίμηνη επιταγή για να καλύψει τις αυξημένες παραγγελίες για πωλήσεις στο εξωτερικό. Επίσης η ένωση συνεχίζει να αγοράζει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στην τιμή των 2,20.

28 Σεπτεμβρίου 2012

Αρχίζει η απογραφή συνταξιούχων ΟΓΑ

Αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου η διαδικασία καταγραφής των συνταξιούχων και όσων δικαιούνται επιδόματα από τον ΟΓΑ. Η καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι υποχρεωτική για όλους τους συνταξιούχους και επιδοματούχους του ΟΓΑ, που θα πρέπει να προσέλθουν στα ΕΛ.ΤΑ ή στην τράπεζα, στην οποία έχουν ανοίξει λογαριασμό και πιστώνεται η σύνταξη τους ή το επίδομά τους. Για τους δικαιούχους που δεν θα προσέλθουν έως τις 30 Νοεμβρίου στα ΕΛ.ΤΑ ή στις τράπεζες για να δηλώσουν την παρουσία τους ή δεν έχουν δηλώσει σωστά τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης από τον Ιανουάριο του 2013. Η καταγραφή γίνεται μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται με εγκύκλιο της διοίκησης του ΟΓΑ. Η εγκύκλιος προβλέπει ότι «οι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ πρέπει, μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, να προσέλθουν οι ίδιοι στον φορέα που έχουν ανοίξει λογαριασμό πίστωσης της σύνταξης ή επιδόματος του ΟΓΑ, επιδεικνύοντας:
1. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
2. Το έγγραφο που εστάλη από τον ΟΓΑ, στο οποίο αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου ΔΙΑΣ.
 Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ελέγξει αν αναγράφονται σωστά στο έγγραφο ο ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ. Εάν δεν αναγράφονται σωστά ή δεν έχουν συμπληρωθεί, θα πρέπει να το δηλώσει, άμεσα, προσκομίζοντας το ανάλογο παραστατικό, προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του συνταξιούχου ή επιδοματούχου να προσέλθει ο ίδιος στα ΕΛ.ΤΑ ή στην τράπεζα, η καταγραφή φυσικής παρουσίας θα γίνει από τον αρμόδιο Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας, α) με την προσκόμιση πληρεξούσιου ή εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής β) το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του συνταξιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου γ) οποιοδήποτε δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η αδυναμία του συνταξιούχου να προσέλθει στα ΕΛ.ΤΑ ή στην Τράπεζα (π.χ. ιατρική βεβαίωση, βεβαίωση νοσηλείας κλπ) δ) το έγγραφο του ΟΓΑ με τα στοιχεία του δικαιούχου. Προβλέπεται, επίσης, ότι τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν μπορούν να προσέλθουν για καταγραφή στα ΕΛ.ΤΑ ή στις Τράπεζες, παρά μόνο στον αρμόδιο ανταποκριτή».

Πηγή: NewsBeast

25 Σεπτεμβρίου 2012

Από σήμερα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε πως από σήμερα Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει η καταβολή της επιστροφής, σε όλους τους αγρότες, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Τσαυτάρης ο οποίος βρίσκεται στη Δράμα, έκανε εκτενή αναφορά στο νέο μοντέλο γεωργίας που κατά κύριο λόγο θα πρέπει να στηρίζεται στην ονομασία προέλευσης των αγροτικών προϊόντων χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων, κατά τη διάρκεια του φόρουμ πολιτών που διοργάνωσε στη Δράμα το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα με θέμα: «Περιφερειακές πολιτικές και πολιτικές συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι στην οικονομική κρίση». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε την ανάγκη εξειδίκευσης της ελληνικής γεωργίας επισημαίνοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει ανταγωνιστική, παράγοντας προϊόντα που πιθανόν να μην είμαι φθηνά αλλά θα διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων αγροτικών προϊόντων που παράγονται σε ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα ότι οι Έλληνες γεωργοί θα μπορούν να παράγουν σιτάρι με χαμηλή γλουτένη που θα απευθύνεται σε όσους έχουν ζαχαρώδη διαβήτη, αλλά και αγροτικά προϊόντα όπως ποικιλίες φρούτων και λαχανικών που θα απευθύνονται σε καταναλωτές με καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Η καταγωγή του πληθυσμού της Μεσσηνίας

Ο ντόπιος γηγενής πληθυσμός της Μεσσηνίας αποτελεί ένα μικρό ποσοστό των σημερινών της κατοίκων και βρίσκεται σκορπισμένος σε όλη σχεδόν τη Μεσσηνία και κυρίως στις ορεινές περιοχές της και λιγότερο στα πεδινά. Και αυτό διότι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας οι Έλληνες προτιμούσαν τις ορεινές περιοχές γιατί τις εύφορες πεδιάδες τις εκμεταλλεύονταν οι Τούρκοι. Αλλά και σε αυτές, έχουμε πληθυσμούς μικρούς μεν σε όγκο αλλά με μεγάλη οικονομική ισχύ και πολιτική επιρροή [Ανδρούσα, Κορώνη, Καλαμάτα, Νησί (Μεσσήνη), Αρκαδιά (Κυπαρισσία) κ.α.]. Οι μεγάλες καταστροφές και σφαγές μετά τα Ορλωφικά στα τέλη του 18ου αιώνα αλλά και αργότερα οι επιδρομές και λεηλασίες του Ιμπραήμ στη Μεσσηνία, ανάγκασε ένα μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού να εκπατριστεί είτε προσωρινά είτε οριστικά σε άλλες περιοχές του ελληνισμού. Το κενό αυτό που υπήρχε στις περιοχές κυρίως της νότιας και δυτικής Μεσσηνίας, ήρθαν να το καλύψουν έποικοι που προέρχονταν από χωριά της ορεινής κυρίως Αρκαδίας και οι οποίοι από τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση άρχισαν μαζικά να μεταναστεύουν προς τη Μεσσηνία, είτε για να εγκατασταθούν μόνιμα σε οργανωμένους οικισμούς, είτε ως ημινομάδες κτηνοτρόφοι που το χειμώνα διαχείμαζαν στη Μεσσηνία και το καλοκαίρι ανέβαιναν στα ορεινά χωριά τους (ανεβοκατεβάτες). Αυτή η ημινομαδική μετακίνηση συνεχιζόταν σε ορισμένα μέρη μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1950 περίπου. Αρκάδες εποίκους προερχομένους και από την περιοχή της Τσακωνιάς, έχουμε μετά την απελευθέρωση λόγω των καταστροφών του Ιμπραήμ στη συγκεκριμένη περιοχή. Επόμενο λοιπόν ήταν ένα μεγάλο μέρος των εθίμων, των τραγουδιών και των χορών να είναι κοινά και στις δύο περιοχές. Δε μπορούμε να παραβλέψουμε όμως ότι στη γη της Μεσσηνίας εγκαταστάθηκαν, από τη βυζαντινή ακόμη εποχή, πολυπληθείς ομάδες προερχόμενες από την περιοχή της Βορείου Ηπείρου, (Αρβανίτες) που εγκαταστάθηκαν γύρω από τα μεγάλα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης και στην ορεινή περιοχή της Άνω Μεσσηνίας, στα Σουλιμοχώρια (Ντρέδες). Οι μεν πρώτοι στην πλειοψηφία τους μετανάστευσαν στην Κάτω Ιταλία και Σικελία όταν τα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης δόθηκαν στους Τούρκους, οι δε δεύτεροι παρέμειναν στα ορεινά χωριά τους και διατήρησαν σε μεγάλο ποσοστό τόσο την παράδοση τους όσο και τη γλώσσα τους μέσα στην κλειστή ως τα τέλη του 19ου αιώνα αρβανίτικη κοινωνία τους. Ακόμη, ομάδες Ηπειρωτών (κυρίως σε οικογενειακό επίπεδο και όχι τόσο σε οργανωμένες ευρύτερες ομάδες) εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας και κυρίως στην περιοχή του Ταϋγέτου λόγω των διωγμών του Αλή-Πασά, αλλά και αργότερα μετά την απελευθέρωση. Ακόμα κατά τη βυζαντινή περίοδο, στις πλαγιές του Ταϋγέτου εγκαταστάθηκαν ομάδες Σλάβων του γένους των Μελίγκων, που με τον καιρό εκχριστιανίστηκαν και εξελληνίστηκαν. Στην ίδια περιοχή, κατά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οικογένειες Κρητικών , κυρίως από την περιοχή των Χανίων. Κρητικές οικογένειες εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιόδους και κυρίως κατά τη διάρκεια των αποτυχημένων Κρητικών επαναστάσεων, σε αρκετές περιοχές της νότιας Μεσσηνίας (περιφέρεια Μεσσήνης) και κυρίως στην περιοχή της Φοινικούντας (Ταβέρνας). Μάλιστα ο πληθυσμός στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν αμιγών κρητικός έτσι ώστε τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης του Ελληνικού κράτους είχε συσταθεί εκεί ο "Δήμος Νέας Κρήτης". Όλοι αυτοί οι έποικοι στη Μεσσηνιακή γη, έφεραν μαζί τους και τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα τους και τις παραδόσεις τους, τα οποία αναμείχθηκαν με αυτά των γηγενών κατοίκων και έτσι αποτελούν σήμερα ένα κοινό σύνολο και την ιδιαίτερη παράδοση αυτής της ελληνικής γωνιάς.

Πηγή: e-istoria.com ("Μικρό αφιέρωμα στους χορούς της Μεσσηνίας", Λαμπρόπουλου Αν. Ευάγγελου)
Αναδημοσίευση από: messiniwn-ithi.blogspot.gr

24 Σεπτεμβρίου 2012

Σύσκεψη για τα έργα στην Τριφυλία... και στο βάθος ο δρόμος της Βάλτας

Τα έργα που είναι σε εξέλιξη και αυτά, των οποίων εκκρεμούν οι εντάξεις στο Δήμο Τριφυλίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στα Φιλιατρά με την συμμετοχή του δημάρχου Κώστα Κόλλια. Αρχικά έγινε μια επισκόπηση και ενημέρωση για την πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στα όρια του δήμου είτε αυτά εκτελούνται από τον ίδιο είτε από άλλους φορείς όπως η Περιφέρεια. Επί μακρόν συζητήθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με εκκρεμότητες που παρουσιάζουν διάφορα έργα του δήμου προκειμένου να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και για έργα που έχουν να κάνουν με την Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων. Αναφορά υπήρξε για το έργο κατασκευής του δρόμου Γαργαλιάνοι - Βάλτα το οποίο εκκρεμεί εδώ και χρόνια και για το οποίο γίνεται προσπάθεια ένταξής του στο περιφερειακό πρόγραμμα. Το λιμάνι του Μαράθου όπου ακόμη εκκρεμεί η εξομοίωση και ο καθορισμός της χερσαίας ζώνης του. Το τουριστικό περίπτερο και η νομιμοποίησή του, η κατασκευή του Γυμνασίου - Λυκείου και του Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων και το ζήτημα κατασκευής κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου της πόλης. Ακόμη συζήτηση έγινε και για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στο νέο Λύκειο Φιλιατρών, ενώ κλήθηκε και ο μηχανικός της αναδόχου εταιρείας. Τέλος συζητήθηκε και ο προγραμματισμός έργων που αφορούν το πρόγραμμα Leader το οποίο είναι υπό διαμόρφωση στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Να σημειωθεί ότι στην σύσκεψη εκτός από τον δήμαρχο συμμετείχαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσίγγανος, ο αντιδήμαρχος Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, μηχανικός Γιώργος Γκόνης και ο επιστημονικός συνεργάτης του δήμου Χαράλαμπος Παγάνης. από: Σύσκεψη στα Φιλιατρά για τα Έργα στην Τριφυλία.

Πηγή: Ελευθερία

20 Σεπτεμβρίου 2012

Χασισοφυτεία ''γίγας'' απέναντι από τη Βάλτα!

Τη μεγαλύτερη χασισοφυτεία των τελευταίων χρόνων στο νομό, έχουν ξεκινήσει και ξεριζώνουν οι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, την οποία εντόπισε το ελικόπτερο της Αστυνομίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το ελικόπτερο της Αστυνομίας σε περιπολία πάνω από τον ορεινό όγκο της Μεσσηνίας, εντόπισε στην περιοχή της Τριφυλίας, μεταξύ Γαργαλιάνων και Βάλτας, πίσω από τον σκουπιδότοπο στη θέση Άμμος, μια τεράστια έκταση με χασισόδεντρα σε πλήρη ανάπτυξη. Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και μεγάλη ομάδα αστυνομικών, την έθεσε υπό πλήρη παρακολούθηση. Παρά την παρακολούθηση όμως, οι δράστες δεν εμφανίσθηκαν έχοντας ή φοβηθεί από την παρουσία του ελικοπτέρου και τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητά τους ή αντιληφθεί την παρουσία των αστυνομικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ''στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε, σε δασώδη περιοχή σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας, φυτεία αποτελούμενη από 992 δενδρύλλια κάνναβης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, οργανώθηκε επιχείρηση εξερεύνησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, εντοπίσθηκε στις 18-9-2012 το πρωί, σε δύσβατη - δασώδη περιοχή, φυτεία κάνναβης, η οποία καλλιεργούνταν σε είκοσι δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους, και αποτελούνταν συνολικά από 992 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ύψους από 3 έως 4 μέτρα. Ενεργούνται εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων, που καλλιεργούσαν την φυτεία. Το προανακριτικό έργο διεξάγει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Πηγή: FILIATRA-NET

18 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεχίζουν ανοδικά οι τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο

Μετά από την Ισπανία και Πελοπόννησο οι τιμές του ελαιολάδου άρχισαν να ανεβαίνουν αξιόλογα και στην Κρήτη φθάνοντας στις 11 Σεπτεμβρίου για το έξτρα παρθένο στα 2,30 ευρώ, ακολουθώντας την Πελοπόννησο και Ισπανία όπου φθάνουν μέχρι 2,50 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης στην ιστοσελίδα του, εκτός όμως από τις μέγιστες τιμές που σημειώνονται σε συγκεκριμένες Συνεταιρικές Οργανώσεις όπως τον Συνεταιρισμό Πλατάνου στα Χανιά και τις Ενώσεις Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κυνουρίας στην Πελοπόννησο, ελαφρά αύξηση παρατηρείται και σε άλλες Οργανώσεις, ενώ σε κάποιες άλλες έχουν κυριολεκτικά "κολλήσει" ανεξήγητα στα 1,85ευρω/κιλο. Έτσι, γενικά στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, οι τιμές Παραγωγού για το Έξτρα Παρθένο ελαιόλαδο κυμάνθηκαν στην Κρήτη από 1,85 έως 2,30 ευρώ/κιλό και στην Πελοπόννησο από 2,20 έως 2,50 ευρώ/κιλό, ενώ στην Ισπανία την εβδομάδα 5-11 Σεπτεμβρίου, κυμάνθηκαν από 2,34 εως 2,52ευρω/κιλο. Στην Ιταλία, όπου επίσημα στοιχεία έρχονται αρκετά καθυστερημένα την βδομάδα 27/8 έως 2/9 οι τιμές παραγωγού κυμάνθηκαν στα 2,80 για το έξτρα, 2,15 για το Παρθένο και 1,96 για το Λαμππάντε (Βιομηχανικό).

9 Σεπτεμβρίου 2012

Άρρωστα μυαλά: ομολόγησε 21 πυρκαγιές στη Μεσσηνία

Συνελήφθη σήμερα, από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, με την αυτόφωρο διαδικασία, ένας 32χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό κατ' εξακολούθηση. Ο 32χρονος είναι ο εμπρηστής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Λόγγος, στο Δώριο του δήμου Οιχαλίας, στη Μεσσηνία. Ο συλληφθείς κατά την απολογία του, ομολόγησε συνολικά 21 πυρκαγιές, που έβαλε σε περιοχές των δήμων Τριφυλίας και Οιχαλίας, στη Μεσσηνία, από τις 3 Σεπτεμβρίου έως και χθες. Ο εμπρηστής θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

11 Σεπτεμβρίου: αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις ύψους 4,2 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει ο ΕΛΓΑ την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, σε 5.247 δικαιούχους παραγωγούς, για ζημιές των ετών 2011 και 2012. Οι ζημιές προκλήθηκαν στη φυτική παραγωγή (ελιές, εσπεριδοειδή, χειμερινά κηπευτικά κ.λπ.) και το ζωικό κεφάλαιο, από διάφορα αίτια σε όλη την επικράτεια, αλλά, κυρίως στους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Πέλλας.

8 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΚΟΣ: Απόφαση για 1,45 λεπτά το κιλό στη σταφίδα

Ανακοίνωση εξέδωσε σχετικά με την φετινή τιμή στην κορινθιακή σταφίδα η ΣΚΟΣ ΑΣΕ. Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει ότι ορίζεται στα 1,45 λεπτά το κιλό η τιμή που θα παραλάβει φέτος η ΣΚΟΣ την κορινθιακή σταφίδα. Η τιμή συμφωνήθηκε κατά την τελευταία της συνεδρίαση της ΣΚΟΣ στις 6 Σεπτεμβρίου, βάζοντας τέλος στην αναμονή των αμπελουργών. Συγκεκριμένα, καθορίζει ελάχιστη τιμή 1,45 λεπτά το κιλό για την αποξηραμένη σταφίδα, ποιότητας «Ήλιος» την οποία και θα παραλαμβάνει μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου από τις ομάδες παραγωγών – συνεταιρισμούς και της συνεταιριστικής οργανώσεις μέλη της. Πέρσι για την ίδια ποιότητα η ΣΚΟΣ έδωσε 1,25 ελάχιστη τιμή.

5 Σεπτεμβρίου 2012

Αύριο αναμένεται η τιμή για τη σταφίδα από τη ΣΚΟΣ

Αύριο Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λήξη η αγωνία των αγροτών για τη φετινή τιμή της κορινθιακής σταφίδας, με τους μεν εμπόρους να προσφέρουν 3 λεπτά το κιλό παραπάνω από όσα θα δώσει η ΣΚΟΣ. Η τελευταία, με δηλώσεις του προέδρου της, Γερ. Καλλιμώρου στον τοπικό τύπο, γνωστοποίησε πως η τιμή θα είναι μεγαλύτερη από πέρυσι και πως θα προκαταβληθεί πάνω από το 30% της αξίας της σταφίδας. Εκτιμάται ότι η ΣΚΟΣ θα δώσει 1,35 ευρώ το κιλό, ενώ πέρυσι, για την ποιότητα «Ήλιος» έδωσε ελάχιστη τιμή 1,25 ευρώ το κιλό. Το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά αύριο στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της σταφιδικής οργάνωσης που έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω της πρωιμότητας της αποξήρανσης της κορινθιακής σταφίδας η ΕΑΣ Μεσσηνίας άνοιξε ήδη τις αποθήκες των υποκαταστημάτων της σε Μεσσήνη και Γαργαλιάνους, Πύλο, Φιλιατρά και Μικρομάνη, προκειμένου να παραλάβει το προϊόν.

30 Αυγούστου 2012

Τα ονόματα των επιτυχόντων από το λύκειο των Γαργαλιάνων

κλικ στην εικόνα

Καταφύγιο άγριας ζωής Βάλτας

Επειδή η κυνηγετική περίοδος έχει ξεκινήσει να θυμίσουμε στους φίλους κυνηγούς πως σύμφωνα με την 33641/1795 υπουργική απόφαση στις 21/04/1976 ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο στη περιοχή Δ. Δ. Βάλτας έκτασης 11.000 στρεμμάτων η οποία ορίζεται ως ακολούθως:
Βόρεια: Με ρέμα Ευαγγελίστριας.
Νότια: Με κτήματα Ι.Νικητόπουλου, Γ.Γιαννόπουλου, Αν.Μπουντουβά, Γ.Νταριώτη, Ι.Αδρακτά, ελαιώνα και αμμορυχείο Ι.Νικητόπουλου, μικρό ρέμα μέχρι να συναντήσουμε τη Δημόσια οδό Γαργαλιάνων – Φιλιατρών στη θέση Σκοτωμένου.
Ανατολικά: Δρόμος Γαργαλιάνων – Βάλτας – Μόραινας μέχρι ρέματος Ευαγγελιστρίας.
Δυτικά: Δρόμος Γαργαλιάνων – Φιλιατρών από θέση Σκοτωμένου εώς το αγρόκτημα Δ. Καμπόλη μετά ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι να συναντήσει το ρέμα Λαγκούβαρδο και από εκεί ακολουθεί την οριογραμμή μεταξύ δασικής έκτασης και αγροκτημάτων των κατοίκων Βάλτας και Φιλιατρών μέχρι του ρέματος Ευαγγελιστρίας.

23 Αυγούστου 2012

Στο μουσείο της Βάλτας!

Μετά τις εργασίες που έγιναν στο πρώην δημοτικό σχολείο το μουσείο της Βάλτας είναι πλέον γεγονός. Στήθηκε σε μια από τις δύο αίθουσες χάρη σε δύο σημαντικές δωρεές από το ζωγράφο Σωτήρη Γκαρδιακό (Garsot) και τον Αντώνη Μυλωνά, που και οι δυο έλκουν την καταγωγή τους από την Βάλτα. Ο μεν Σωτήρης Γκαρδιακός έχει προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό από πίνακες του οι οποίοι ήδη έχουν τοποθετηθεί στο χώρο του μουσείου, ο δε Αντώνης Μυλωνάς έναν πολύ μεγάλο αριθμό από πετρώματα, απολιθώματα και κοράλλια. Αυτά αποτελούν μέρος της προσωπικής του συλλογής και τα έχει συγκεντρώσει κυρίως στην Νότια Αφρική όπου έζησε και εργάστηκε επί πολλά χρόνια, αλλά και από άλλες χώρες του κόσμου και αρκετά φυσικά από την Ελλάδα. Κι όλα αυτά μέσα από την αγάπη που είχε για την γεωλογία. Στη δεύτερη αίθουσα σχεδιάζεται να λειτουργήσει λαογραφικό μουσείο.
Ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης επισκεπτών, καθώς τα εκθέματά του είναι σημαντικότατα και ανάλογο μουσείο, τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή μας, δεν υπάρχει. Σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες ομορφιές του χωριού, με τους καταπληκτικούς καταρράκτες αλλά και το υπόλοιπο φυσικό τοπίο και τα μονοπάτια, θα είναι ένα καλός μοχλός ανάπτυξης για τη Βάλτα.