31 Μαΐου 2011

1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων: αναστολή άσκησης καθηκόντων σε δασκάλα

Αναστολή άσκησης καθηκόντων επιβλήθηκε στη νηπιαγωγό του 1ου Νηπιαγωγείου των Γαργαλιάνων, η οποία «φίμωνε» με χαρτοταινία τους μαθητές, ενώ παράλληλα κινείται η πειθαρχική διαδικασία για την απαράδεκτη και φρικτή μέθοδο που χρησιμοποιούσε για να τιμωρήσει μικρά παιδάκια, στα πρώτα τους βήματα, εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος, στο σχολείο. Μετά τις καταγγελίες, άμεση ήταν η αντίδραση του προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστα Πολίτη, του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Νίκου Κλάδη, αλλά και του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Πέτρου Μισθού, οι οποίοι και επιλήφθηκαν του σοβαρού αυτού θέματος. Όπως είπε χθες ο κ. Κλάδης, «ζητήθηκε από τον προϊστάμενο του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να επιβληθεί στη νηπιαγωγό του 1ου Νηπιαγωγείου η προβλεπόμενη, από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τη νομοθεσία, ποινή, στο ανώτατο χρονικό της διάστημα, δηλαδή η αναστολή άσκησης των καθηκόντων της για 15 ημέρες, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία στο Νηπιαγωγείο, καθώς και η ψυχική υγεία των μικρών παιδιών και των γονιών. Παράλληλα, μετά από εντολή που δόθηκε, σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα και πειθαρχική διαδικασία, ενώ η ποινή που θα της επιβληθεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα είναι βαρύτατη και παραδειγματική». Αξίζει να σημειωθεί πως, μετά τις καταγγελίες των γονιών, την Παρασκευή προέβη σε καταγγελία και η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Σύμφωνα, δε, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις μαρτυρίες, δυστυχώς, η νηπιαγωγός εφάρμοζε καιρό την απαράδεκτη τακτική και πρακτική να φιμώνει τους μικρούς μαθητές. Πρακτική που, όπως λένε γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί, «ουσιαστικά πρόκειται για κακοποίηση των παιδιών, τραυματίζοντας βαριά και ανεξίτηλα τις ψυχούλες τους»…

Πηγή: Θάρρος

Πλαστά τιμολόγια επιστροφής ΦΠΑ Αγροτών

Περιπτώσεις στις οποίες έχει γίνει χρήση πλαστών τιμολογίων έφερε στο φως έλεγχος της ΔΟΥ Καλαμάτας σε αιτήσεις αγροτών για την επιστροφή του ΦΠΑ. Όπως σημείωσε ο διευθυντής της ΔΟΥ Καλαμάτας Φώτης Μαθιόπουλος, είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιος έλεγχος και αφορά στα δικαιολογητικά τα οποία έχουν υποβάλει οι αγρότες για την επιστροφή του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, που έχουν προκύψει από τον έλεγχο για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του Ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000, οι περιπτώσεις έχουν χωριστεί από τη ΔΟΥ Καλαμάτας σε τρεις κατηγορίες:
1. Στην Υπηρεσία υποβλήθηκαν συνολικά 10.035 αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ ποσού μέχρι 5.000 ευρώ ανά αίτηση. Από τις αιτήσεις αυτές, κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, απορρίφθηκαν 197 και 3 ελέγχονται, καθόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι έχουν υποβληθεί εικονικά τιμολόγια. Για τους λοιπούς δικαιούχους, το ποσό του φόρου που δικαιούνταν επιστράφηκε.
2. Επίσης, στην Υπηρεσία υποβλήθηκαν συνολικά 72 αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ ποσού από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανά αίτηση. Από τις αιτήσεις αυτές, κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, απορρίφθηκαν 2. Από τις υπόλοιπες, 18 επιλέχθηκαν για έλεγχο, καθόσον κατά την πρώτη επεξεργασία προέκυψαν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Για τους λοιπούς δικαιούχους, επιστράφηκε το δικαιούμενο ποσό.
3. Τέλος, στην Υπηρεσία υποβλήθηκαν συνολικά 53 αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ ποσού άνω των 10.000,00 ευρώ. Από αυτές, κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, απορρίφθηκε μία αίτηση, ενώ οι υπόλοιπες ελέγχονται. Από τους πρώτους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι με 15 αιτήσεις έχουν υποβληθεί συνολικά 307 πλαστά τιμολόγια, συνολικής αξίας 4.444.062,00 ευρώ.
Ο έλεγχος συνεχίζεται, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει παράβαση, σύμφωνα με το νόμο διώκονται ο εκδότης του πλαστού τιμολογίου και ο λήπτης, δηλαδή ο αγρότης ο οποίος το έχει υποβάλλει.

Πηγή: Θάρρος

«Καμπανάκι» για αποθεματοποίηση ελαιολάδου και μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς

Έκκληση για επείγουσα ενεργοποίηση της αποθεματοποίησης του ελαιολάδου έκαναν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, κατά την διάρκεια συνάντησής τους με τον επίτροπο γεωργίας κ. Ciolos προκειμένου να βελτιωθεί η καταστροφική κατάσταση για τον ελαιοκομικό τομέα της Ε.Ε. Επίσης, επισήμαναν πως θα πρέπει να θεσπιστούν νέα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, ώστε να προληφθούν μελλοντικές σοβαρές διαταραχές της αγοράς. Συγκεκριμένα, ο κ. Benedetto Orlandi, πρόεδρος της ομάδας εργασίας των Copa-Cogeca για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές προειδοποίησε πως «Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών έχει μειωθεί σταθερά τα τελευταία πέντε χρόνια, με πτώση έως και 15,2% το 2009 σε σύγκριση με το 2008. Οι τιμές παραγωγού είναι ιδιαίτερα χαμηλές στον τομέα αυτό, γεγονός του οποίου έχει επίγνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2010, η μέση τιμή του ελαιολάδου στην ΕΕ, σε πραγματικούς όρους ήταν σχεδόν το ήμισυ της τιμής που ίσχυε το 2002 (-47,7%), ενώ η αξία της παραγωγής μειώθηκε κατά 55% σε σύγκριση με το 2002, παρά τη βελτίωση της ποιότητας. Το κόστος παραγωγής αυξάνεται ραγδαία πιέζοντας τους παραγωγούς της ΕΕ σκληρά. Η αγορά βρίσκεται σε σοβαρή κρίση και η ενεργοποίηση της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι απολύτως δικαιολογημένη. Η ζήτηση για να ανοίξει η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση έχει επίσης συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Διαχείρισης, όπου πολλά κράτη μέλη υποστήριξαν το αίτημα και κανένα κράτος μέλος δεν ήταν εναντίον. Χρειαζόμαστε επίσης μέτρα που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ ελαιοκομικό τομέα».
Από την πλαυρά του ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen κάλεσε την Επιτροπή να εισαγάγει, στο πλαίσιο της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον τομέα να ενισχύσει τη θέση της στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδα τροφίμων, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέσων. Για παράδειγμα, η τιμή ενεργοποίησης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση πρέπει να ενημερωθεί με τις τρέχουσες τιμές, καθώς οι ισχύουσες τιμές που καθορίσθηκαν πριν από μια δεκαετία, δεν είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικότητας της αγοράς. « Οι Copa-Cogeca επιθυμούν να ενισχύσουν την θέση των παραγωγών της ΕΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με τη συγκέντρωση της προσφοράς μέσω των οργανώσεων παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί. Οι Copa-Cogeca θα είναι ευτυχείς εάν ακούσουν ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών τους επόμενους μήνες και την καλεί να επιταχύνει τις εργασίες στον τομέα αυτό», τόνισε ο κ. Pesonen.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

ΕΦΕΤ: Δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα επικίνδυνα αγγουράκια από την Ισπανία

Δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα επικίνδυνα λαχανικά από την Ισπανία, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρά περιστατικά γαστρεντερίτιδας στη Γερμανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Οι υπεύθυνοι του Οργανισμού επισημαίνουν ότι το Escherichia coli, που εντοπίστηκε στα αγγουράκια από την Ισπανία, είναι βακτήριο με ραβδοειδές σχήμα, το οποίο αποτελεί μέρος της φυσικής χλωρίδας του εντέρου των θερμόαιμων ζώων και του ανθρώπου. Το βακτήριο αυτό, το οποίο για τα ζώα είναι αβλαβές, στον άνθρωπο, κάποια στελέχη του μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση, με συμπτώματα όπως η διάρροια και σε σπάνιες περιπτώσεις αιμολυτική νόσο σε συνδυασμό με νεφρική ανεπάρκεια, ειδικά σε μικρά παιδιά, ανοσοκατασταλμένα άτομα και ηλικιωμένους. Οι γερμανικές Αρχές απέδωσαν τις πολλαπλές τροφικές δηλητηριάσεις, που σημειώθηκαν στη χώρα τους, στην παρουσία συγκεκριμένου ορότυπου του βακτηρίου E. coli σε αγγούρια προέλευσης Ισπανίας. Από τα έως στιγμής δεδομένα προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν έχουν διακινηθεί στην Ελλάδα. Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει ενημερώσει τις επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ - μάρκετ, συνδέσμους, αγορές, κ.α., ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή, τόσο με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την αποφυγή γενικά φαινομένων τροφικής δηλητηρίασης, ο ΕΦΕΤ συνιστά στους καταναλωτές να ακολουθούν τις ορθές πρακτικές υγιεινής κατά την προετοιμασία των γευμάτων. Δηλαδή, πολύ καλό πλύσιμο των λαχανικών με άφθονο καθαρό νερό, ειδικά αυτών που θα καταναλωθούν ωμά και να φροντίζουν για την προσωπική τους καθαριότητα κατά την προετοιμασία του φαγητού, όπως και για την καθαριότητα του χώρου προετοιμασίας του. Ανακοίνωση για το θέμα εκδόθηκε και από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Αναφέρει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, εφόσον έως τώρα δεν έχει καταγραφεί κρούσμα από το δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ. Με εντολή του υπουργείου Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ αποστέλλει οδηγίες στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας και συστήνει επαγρύπνηση όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε να διαγνώσουν έγκαιρα τις περιπτώσεις, που συνδέονται με την επιδημία αυτή. Ειδικότερα, οι ασθενείς με κλινική εικόνα γαστρεντερίτιδας, που συνοδεύεται από αιματηρή διάρροια, και που αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στη Β. Γερμανία πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και να δηλώνονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Το ΚΕΕΛΠΝΟ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια ευρωπαϊκά δίκτυα με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημίας.

Οδηγός από το ΥΠΑΑΤ για τα σχέδια βελτίωσης

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν την πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης και συγκεκριμένα το Μέτρι 121 παρέχει η ειδική γραμματεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναλυτικά, οι επεξηγήσεις με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων εδώ

30 Μαΐου 2011

Επίσκεψη Τατούλη στην Τριφυλία

Την Τριφυλία επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, με συνεργάτες του και υπηρεσιακούς παράγοντες, για να δει από κοντά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Ο κ. Τατούλης, για μια ακόμη φορά, επαναβεβαίωσε την αμέριστη στήριξη του ιδίου και της Περιφέρειας για την προώθηση σημαντικών έργων για την περιοχή και τη βούλησή του για αγαστή συνεργασία με τις τοπικές Αρχές για την υλοποίησή τους. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Τριφυλία «σημαντικό σταθμό για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας!».
Πρώτος σταθμός του κ. Τατούλη ήταν ο ΧΑΔΑ των Φιλιατρών, όπου και συζήτησε με τον προϊστάμενο της ΔΕΚΕ Γιώργο Παπαηλιού, το δήμαρχο Τριφυλίας Κώστα Κόλλια, τοπικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, το ενδεχόμενο, τις δυνατότητες και την καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου για την εγκατάσταση, εκεί, του μπαλοποιητή των απορριμμάτων της διαχειριστικής ενότητας της Τριφυλίας. Ο δήμαρχος Τριφυλίας ρώτησε τον κ. Παπαηλιού αν «κάνει ο χώρος για τον μπαλοποιητή και αν θα υπάρξουν προβλήματα με το ποτάμι που είναι στο βάθος του ΧΑΔΑ». Ο κ. Παπαηλιού του είπε πως ο χώρος είναι κατάλληλος, ενώ το ποτάμι δε θα έχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι σήμερα, δε, με τη διάθεση των απορριμμάτων έτσι, ίσως θα υπήρχε πρόβλημα. Σχετικά με τη ρευματοδότηση του μπαλοποιητή, ειπώθηκε πως δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς 600 μέτρα περίπου από το χώρο περνάει γραμμή της ΔΕΗ και με λίγες κολώνες το ρεύμα μεταφέρεται εκεί. Παρεμβαίνοντας ο περιφερειάρχης σημείωσε πως πρέπει να εξεταστεί το ιδιοκτησιακό, να γίνει ένα τοπογραφικό (που το ζήτησε από το Δήμο και ο κ. Παπαηλιού) και οι αναγκαίες διαδικασίες, ενώ τόνισε πως άμεσα πρέπει να γίνει και η αποκατάσταση και ανάπλαση του χώρου και της περιοχής. Ακόμη, ο κ. Τατούλης επισήμανε: «Οι Δήμοι που διευκολύνουν την αντιμετώπιση του προβλήματος, θα έχουν προτεραιότητα…». Ακολούθως, ο περιφερειάρχης μετέβη στη Χριστιανούπολη, όπου έκανε στάση στον Ιστορικό Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, για την αποκατάσταση και ανάδειξη του οποίου έχει γίνει η δημοπρασία και προχωρούν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ένα έργο για το οποίο ο ίδιος είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως υφυπουργός στο υπουργείο Πολιτισμού και είχε προωθήσει διάφορα θέματα επί αυτού. Μετά, επισκέφθηκε το πρώην Δημοτικό Σχολείο της Χριστιανούπολης, όπου τώρα στεγάζονται τα γραφεία της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή του φράγματος στο Φιλιατρινό ποταμό. Ο περιφερειάρχης συζήτησε με τους εκπροσώπους της Κοινοπραξίας, Βαγγέλη Αντωνίου και Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες, όπως είπαν, «έχουν ξεκινήσει από πέρυσι το Μάρτιο χωρίς να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό που εκκρεμεί και μπορεί να δημιουργήσει θέμα είναι οι απαλλοτριώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί…». Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης σημείωσε πως η Υπηρεσία προχωράει τις διαδικασίες, έχει την εμπειρία και θα πάνε πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Ο δήμαρχος σημείωσε πως είναι το μέγιστο αναπτυξιακό έργο για την ανάπτυξη της περιοχής. Σχετικά με τη χρηματοδότηση, για την οποία εκφράστηκαν κάποιες αγωνίες για τη συνέχιση του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ο κ. Τατούλης σημείωσε πως «η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη». Ο δήμαρχος έθεσε επίσης το θέμα με τη καταστροφή του οδοστρώματος, σε κάποια σημεία, από τα βαρέως τύπου οχήματα, κάτι για το οποίο υπάρχει συνεργασία με σκοπό την αποκατάσταση. Παρόντα ήταν και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Χρήστος Παναγόπουλος και Κώστας Βαγενάς. Εκεί, προσέφεραν και ντόπιο παστό και κρασί και είχαν χαλαρή κουβέντα. Ακολούθως επισκέφθηκαν το φράγμα, όπου ο περιφερειάρχης είδε από κοντά τις εργασίες που έχουν γίνει και συζήτησε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Σε δηλώσεις του ο κ. Τατούλης τόνισε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, στρατηγικού σχεδιασμού για την περιοχή και μην ξεχνάμε ότι αυτό βρίσκεται μέσα στον κορμό της αγροτικής ανάπτυξης μιας ιδιαίτερης περιοχής για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή των Φιλιατρών και της Τριφυλίας και είναι ένα έργο, που για εμάς, είναι οδοδείκτης!». Επίσης, σημείωσε πως χρειάζεται μεγάλο ενδιαφέρον και θα το παρακολουθήσουν από πολύ στενά, πολύ κοντά, προσθέτοντας πως «ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με την πολιτική ηγεσία ώστε να έχουμε και την ευθύνη διοίκησης του έργου και πολύ σύντομα θα έχουμε αυτή την ανακοίνωση. Από την άλλη μεριά, οι δικές μας οι υπηρεσίες είναι πολύ έμπειρες, ώστε να διευκολύνουν πάρα πολύ το μεγάλο ζήτημα των απαλλοτριώσεων…». Επιπλέον, ο περιφερειάρχης σημείωσε πως «μιλάμε για τον ταμιευτήρα, το βασικό είναι και το θέμα των δικτύων, για να μπορέσει πραγματικά (το έργο) να παίξει ένα σημαντικό ρόλο…». Για την επίσκεψη στον ΧΑΔΑ Φιλιατρών ο κ. Τατούλης είπε: «Βρεθήκαμε εδώ για να δούμε την περιοχή και αφού συζητήσαμε, ουσιαστικά θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολύ κοντινή λύση για να επιτύχουμε τους στόχους αυτής της πολιτικής, που εδώ και καιρό έχουμε πει και σήμερα γίνεται πολιτική, πλέον, για όλη τη χώρα, προκειμένου να υπάρξει μία προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και από την άλλη μεριά να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναπλάσουμε την χωματερή και να την αποδώσουμε στους κατοίκους και το περιβάλλον».
Για το χώρο εγκατάστασης του μπαλοποιητή, ο κ. Τατούλης ανέφερε: «Ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του, όπως και ο ΦΟΣΔΑ, έχουν κάνει διάφορες σκέψεις και προσπαθούν – προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη λύση…».
Για το δρόμο «Γαργαλιάνοι – Ρωμανός», τον οποίο επισκέφθηκε αργά το απόγευμα, σημείωσε πώς ήδη υπάρχει κινητικότητα: «Κερδίσαμε αυτό το δρόμο, δε χάθηκε αυτός ο δρόμος. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και ο ανάδοχος πολύ σύντομα θα συνεχίσει όλες τις εργασίες που απαιτούνται ώστε να είναι συνεπής με την ανάθεση της εργολαβίας», προσθέτοντας πως «έχουν εξασφαλιστεί τα πάντα!».
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Τριφυλίας ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον του για τα έργα στην Τριφυλία και για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων αναφύονται, ευχαριστώντας παράλληλα και τους δύο αντιπεριφερειάρχες, την κα Νικολάκου και τον κ. Μαλαπάνη, για τη συνεργασία. Τόνισε πως οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει το έργο του φράγματος και θα ήταν κρίμα οποιαδήποτε μικροεμπλοκή να σταθεί εμπόδιο…Για τη διαχείριση των απορριμμάτων ο κ. Κόλλιας είπε: «Εμείς στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε την προσπάθεια αυτή, αναλαμβάνοντας, μεσοπρόθεσμα, το βάρος που μας αναλογεί… Τα σκουπίδια εμείς τα παράγουμε και τα σκουπίδια εμείς πρέπει να τα διαχειριστούμε!» Για το ΧΑΔΑ των Φιλιατρών και τον μπαλοποιητή των απορριμμάτων, ο κ. Κόλλιας σημείωσε πως «υπάρχουν προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, επανεξετάζουμε το θέμα και προσπαθούμε για την καλύτερη λύση».
Σημειώνουμε πως περιφερειάρχης και δήμαρχος, στη σύσκεψη που είχαν το πρωί στην Καλαμάτα, συζήτησαν για την προώθηση της μελέτης για το δρόμο Φιλιατρών – Γαργαλιάνων για ένταξη στο ΕΣΠΑ, το θέμα του Βιολογικού των Γαργαλιάνων και του Λυκείου των Γαργαλιάνων.

Πηγή: Θάρρος

26 Μαΐου 2011

Ειρωνική ανάρτηση του zougla.gr για τη συγκέντρωση αγανακτισμένων στους Γαργαλιάνους

Δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το πόσοι ακριβώς μαζεύτηκαν στην εκδήλωση των Γαργαλιάνων... αλλά μάλλον ήταν τρεις και ο κούκος... όπως γίνεται συνήθως!
Προφανώς στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν αγανακτισμένοι και όλοι περνάνε καλά... ΠΑΝΤΑ ΕΤΣΙ!!!
Αυτή την κατάσταση θα ήθελε προφανώς να καταδείξει και η ανάρτηση αναγνώστη του zougla.gr που ειρωνικά κάνει λόγο για 4500 άτομα στην εκδήλωση, ενώ παραθέτει και video από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές...
Πάντως αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά που οργάνωσαν την εκδήλωση!

Η εκδήλωση των Γαργαλιάνων στο Facebook

25 Μαΐου 2011

Οι αγανακτισμένοι της πλατείας Συντάγματος...

Οι «Αγανακτισμένοι» πάνε πλατεία

Ειρηνικές διαδηλώσεις στα ισπανικά πρότυπα, οργανώνουν για σήμερα το απόγευμα από τις 18.00, στις κεντρικές πλατείες των ελληνικών πόλεων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και αλλού, ομάδες νεαρών ακτιβιστών πολιτών, υπό τον τίτλο «Αγανακτισμένοι Πολίτες». Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος από τις 18.00 μέχρι 23.30, και χιλιάδες άνθρωποι έχουν δηλώσει στην ιστοσελίδα "Αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα" στο Facebook ότι θα παρευρεθούν. Η έκκληση για συμμετοχή των πολιτών, στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των νέων έναντι των μέτρων, που επιβάλλονται από το μνημόνιο, γίνεται μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι δεν θα υπάρχει κομματικός χρωματισμός, πλακάτ ή σχέδιο, και «ο καθείς καλείται να εκφράσει τον εαυτό του». Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης μεταξύ των χρηστών του Facebook, με αφορμή τη σημερινή συγκέντρωση. Λίγο πριν τις 19.30 το group, που καλούσε χιλιάδες ανθρώπους σε μια ειρηνική διαδήλωση, διαγράφηκε αιφνίδια, ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα ως αντίδραση δημιουργήθηκαν δεκάδες νέα για τον ίδιο σκοπό. Μετά τη διαγραφή του, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τα μέλη τα οποία είχαν αναπτύξει ένα διάλογο για το θέμα και είχαν δηλώσει ότι θα παραστούν, τα οποία σε μηνύματα τους έκαναν λόγο για χουντικές πρακτικές.

Το Facebook group εδώ

24 Μαΐου 2011

Εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο Βάλτας

Εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Δημοτικό σχολείο του χωριού και πιο συγκεκριμένα γίνεται αλλαγή της κεραμοσκεπής. Οι εργασίες είναι μέρος αυτών που πρέπει να γίνουν ώστε να μετατραπεί το πρώην Δημοτικό Σχολείο σε μουσείο και χώρο εκδηλώσεων.

Ελαιόλαδο: αυξάνεται η ζήτηση διεθνώς

Σημαντική διεύρυνση των εξαγωγών ελαιολάδου κατά 17% παρατηρήθηκε τη φετινή χρονιά, ανοίγοντας έτσι νέες αγορές για τη διοχέτευση της αυξημένης παγκόσμιας παραγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC), το τελευταίο διάστημα οι ρυθμοί κατανάλωσης στη διεθνή αγορά ελαιολάδου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί, με τις εισαγωγές σε χώρες όπως η Βραζιλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ να κινούνται αυξητικά σε διψήφιο ποσοστό. Σημαντικός ο ρόλος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Ελαιολάδου και Ελιάς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IOC, το πρώτο πεντάμηνο της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου (Οκτώβριος 2010- Φεβρουάριος 2011) πέντε από τις κυριότερες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καταναλώτριες χώρες ελαιολάδου απορρόφησαν κατά 9,7% περισσότερες ποσότητες προϊόντος, από ότι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της προηγούμενης ελαιοκομικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, κατά 21,4% αυξήθηκαν το πρώτο πεντάμηνο της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου 2010-11 οι εισαγωγές ελαιολάδου στη Βραζιλία, κατά 16,5% αυξήθηκαν στον Καναδά, κατά 9,4% στις ΗΠΑ και κατά 3% στην Αυστραλία. Μόνο η ιαπωνική αγορά εμφάνισε κάμψη, καθώς οι εισαγωγές ελαιολάδου στη χώρα αυτή μειώθηκαν κατά 6,1%. Συνολικά, οι πέντε προαναφερθείσες χώρες απορρόφησαν 195.187,5 τόνους ελαιολάδου (κυρίως κοινοτικού), έναντι 177.866,7 τόνων το πρώτο πεντάμηνο της προηγούμενης ελαιοκομικής περιόδου 2009-2010. το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου το διεθνές εμπόριο ελαιολάδου παρουσίασε, σύμφωνα με τα στοιχεία του IOC, άνοδο κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της προηγούμενης περιόδου. Με βάση τις νεώτερες εκτιμήσεις του IOC, η συνολική παγκόσμια παραγωγή της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου θα είναι τελικά η δεύτερη μεγαλύτερη όλων των εποχών – περί τα 3.080.500 τόνοι – ακολουθώντας το ρεκόρ της ελαιοκομικής περιόδου 2003-2004 (3.174.000 τόνοι). Η κοινοτική παραγωγή θα φθάσει στο 73% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, με την Ισπανία να κατέχει διεθνές μερίδιο της τάξης του 45%.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

23 Μαΐου 2011

Κρεμμύδια Πυλίας: πλημμύρισε έναν ολόκληρο δρόμο με ελαιόλαδο!

«Πήρε ανάποδες» ένας 55χρονος αγρότης σε χωριό της Μεσσηνίας και βάλθηκε να διακόψει την κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο του χωριού του, πλημμυρίζοντάς τον με αγνό ελαιόλαδο δικής του παραγωγής. Αφού έβαλε σε μπελάδες τους συγχωριανούς του, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, ισχυρίστηκε αναιδώς ότι το έκανε για να σπάσει πλάκα! Οι κάτοικοι της κοινότητας Κρεμμυδίων στον δήμο Πύλου, Νέστορος, δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν τον συγχωριανό τους να χύνει 200 κιλά ελαιόλαδο στον κεντρικό δρόμο. Όταν τον ρώτησαν γιατί κατέστρεψε τόσο άδικα την παραγωγή του, εκείνος απάντησε ότι ήθελε να γελάσει με τα αυτοκίνητα που θα γλιστρούσαν πάνω στο οδόστρωμα. Το κακό δεν τελείωσε εκεί. Όταν κλήθηκε το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ο αξιωματικός υπηρεσίας απάντησε ότι τα περιπολικά του δεν διέθεταν καύσιμα και ήταν αδύνατο να κινηθούν. Έτσι, απέμενε η Πυροσβεστική, η οποία όμως απέκλεισε το πλύσιμο του δρόμου, με το αιτιολογικό ότι το λάδι δεν φεύγει με το νερό. Έτσι, οι κάτοικοι ανέλαβαν οι ίδιοι να βγάλουν «το φίδι από την τρύπα», μεταφέροντας χώμα με αγροτικά μηχανήματα για να καλύψουν τα 50 μέτρα του δρόμου όπου είχε χυθεί το ελαιόλαδο, έτσι ώστε να μη γίνει κάποιο ατύχημα.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

17 Μαΐου 2011

Δήμος Τριφυλίας: ανακοίνωση για την υποβάθμιση του Δήμου

Η γιορτή του Αγίου Αθανασίου σε Χριστιάνους και Κυπαρισσία

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών η Κυπαρισσία και οι Χριστιάνοι τίμησαν τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Χριστιανουπόλεως. Στην Κυπαρισσία το απόγευμα της Δευτέρας τελέστηκε αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου. Μετά το πέρας του έγινε λιτάνευση της εικόνας και των τιμίων λειψάνων του αγίου, συνοδεία της Φιλαρμονικής Κυπαρισσίας, του κλήρου και των πιστών. Στην κεντρική πλατεία αναπέμφθηκε δέηση και η λιτανεία κατέληξε και πάλι στον καθεδρικό ναό του Αγίου Αθανασίου. Στους Χριστιάνους, την αλλοτινή έδρα της Μητρόπολης, οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το πρωί με την αρχιερατική θεία λειτουργία στην οποία χοροστάτησε ο κ. Χρυσόστομος. Στη συνέχεια, έγινε λιτάνευση της εικόνας.

Πηγή: Ελευθερία

Ανοδικές τάσεις στις τιμές ελαιολάδου, "ανοίγουν" σιγά σιγά και οι εξαγωγές

Σημαντική άνοδος των τιμών παραγωγού στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο διαπιστώνεται το τελευταίο διάστημα στην ιταλική αγορά. Η αύξηση στην τιμή φτάνει το 17%, για να σκορπίσει χαμόγελα αισιοδοξίας σε ένα ακόμη κλάδο, όπως ο ελαιοκομικός. Θετικό είναι το κλίμα και για τις εξαγωγές, ιδίως σε χώρες με αχανείς αγορές, όπως για παράδειγμα η Ρωσία, δικαιώνοντας την παρουσία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιόλαδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ) κατά τη διετία 2008-2010. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ιταλικού οργανισμού Ismea, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου η μέση τιμή παραγωγού στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο έφθασε στο επίπεδο των 3,69 ευρώ/κιλό, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 17% περίπου σε μηνιαίο επίπεδο. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η αγορά της Ρωσίας, στο διάστημα της τελευταίας διετίας, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τη χώρα μας, μια και απορροφά σημαντικά αυξανόμενη ποσότητα. Οι εξαγωγές της Ελλάδας κατά το 2010 σε παρθένο ελαιόλαδο (1.056 τόνοι) υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009 (459 τόνοι), ανεβάζοντας τη Ρωσία στην 5η θέση από άποψη εξαγωγικού ενδιαφέροντος, αμέσως μετά τον Καναδά. Η εξέλιξη αυτή αποκτά πρόσθετη αξία, μια και η μέση τιμή εξαγωγής προς τη Ρωσία παραμένει σημαντικά αυξημένη σε σχέση με εκείνη άλλων χωρών. Το θεαματικό αυτό άνοιγμα της ρωσικής αγοράς στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της χώρας συνδέεται και με τη συστηματική, μεθοδική και εντατική προσπάθεια προβολής και προώθησης του προϊόντος από τους εκπρόσωπους του κλάδου, που υλοποίησαν με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ) κατά τη διετία 2008-2010 ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, όπως αποδεικνύεται, πρόγραμμα. Σε αυτή την προτεραιότητα, στην απόλυτα στοχευμένη προβολή και προώθηση του προϊόντος, οφείλεται να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες των εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να αξιοποιήσουν με επιτυχία την στροφή της αγοράς προς τα ποιοτικά προϊόντα, που όπως δείχνουν και οι πρόσφατες εξελίξεις αποκτά πρωτεύοντα ρόλο στη διεθνή αγορά.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

15 Μαΐου 2011

Τριφυλία: τεράστιο πρόβλημα η διαχείριση των πλαστικών

Σε τεράστιο πρόβλημα και μείζονος σημασίας θέμα αναδεικνύεται, ξανά φέτος, στην Τριφυλία, η διαχείριση των πλαστικών των αγροτικών καλλιεργειών. Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή διεξήχθησαν σχετικές ημερίδες, ενημερωτικές εκδηλώσεις κ.ά., δόθηκαν πάμπολλες υποσχέσεις για τοποθέτηση μπαλοποιητών σε συγκεκριμένα σημεία στα Φιλιατρά και την Κυπαρισσία, αλλά, αν δεν ήταν πριν από δύο, τρία χρόνια κάποιος Ιταλός να τα μαζεύει και αν πέρυσι δεν είχε υπογραφεί (με τις ενστάσεις και τις αντιδράσεις που αυτή προκάλεσε) η προγραμματική σύμβαση των Δήμων, της ΕΑΣ και της «Αναπτυξιακής» με ιδιώτη, τίποτα απολύτως δε θα είχε γίνει… Φέτος, όμως, τι θα γίνει;
Ήδη, σε διάφορα σημεία του κάμπου της Τριφυλίας, από την Ελαία μέχρι και τη Μαραθόπολη, έχουν αρχίσει να σχηματίζονται «βουνά» από τα πλαστικά και ουδείς γνωρίζει τι να κάνει… Περί τα μέσα Απριλίου ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών σε ανακοίνωσή του σχετικά με την ανακύκλωση των πλαστικών έκανε λόγο για «εκβιασμό των αγροτών από επιχειρηματίες», τονίζοντας: «Επειδή δεν κατοικούμε στη χώρα των Λωτοφάγων, με συνέπεια να έχουμε μνήμη, αναφέρουμε την αφετηρία της συγκεκριμένης αυθάδικης απαίτησης, η οποία προέρχεται από την περσινή χρηματοδότηση από τα ταμεία των χρεωμένων πρώην Δήμων (Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Αυλώνας και ΕΑΣ Μεσσηνίας), δηλαδή τις τσέπες των Τριφύλιων πολιτών. Εμείς, ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών, που είμαστε και ο μόνος αγροτικός φορέας που ασχολήθηκε σοβαρά με το σημαντικό αυτό θέμα, αντιδράσαμε με την περσινή χρηματοδότηση του επιχειρηματία, ζητήσαμε από τους πρώην δημάρχους και τον κ. Ριζά, πρόεδρο της Αναπτυξιακής Α.Ε., να αναλάβει την ανακύκλωση δημόσιος φορέας, επειδή και τεχνογνωσία υπάρχει και τεχνολογία, μόνο που ίσως υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Το ερώτημά μας, φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Σήμερα, εκβιαστικά υπάρχει το εξής πρόβλημα: Απαίτηση χρηματοδότησης από τους αγρότες, επειδή ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες παραδίνουν δωρεάν πρώτη ύλη. Ας μην ξεχνάμε ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι στα ύψη, με συνέπεια κέρδη από τη διαχείριση των πλαστικών. Αρνούμαστε να μπούμε σε αυτή τη λογική και σκεφτόμαστε μήπως και διοργανώσουμε μια γιορτή που θα αφορά στο κάψιμο του πλαστικού. Ίσως έτσι δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό γεγονός που θα έχει σχέση με την επιστροφή στις ρίζες (σε επίπεδο παραγωγής) και ταυτόχρονα μια τουριστική ατραξιόν για τις βολεμένες συνειδήσεις». Αξίζει να σημειώσουμε πως στην Τριφυλία έχει προωθηθεί η εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης, όπως ολοκληρωμένη διαχείριση με εφαρμογή διαφόρων πρωτοκόλλων, Agro 2.1. – Agro 2.2 και EUREPGAP, από τα οποία προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διαχείριση των πλαστικών κάλυψης, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας των χρηστών και των κατοίκων της περιοχής. Το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών εφαρμόζουν συστήματα πιστοποίησης για το καρπούζι και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τη σωστή διαχείριση του πλαστικού κάλυψης. Οι παραγωγοί, ωστόσο, φέτος δε γνωρίζουν τι να κάνουν τα πλαστικά …
Μήπως θα πρέπει ο Δήμος Τριφυλίας με τους αγροτικούς φορείς και συλλόγους να σκύψουν στο πρόβλημα και να δώσουν σύντομα την ενδεικνυόμενη λύση, για να μην επιστρέψουμε σε περασμένες εποχές καύσης των πλαστικών, με τους κινδύνους και τις συνέπειες που αυτή έχει για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών;

Πηγή: Θάρρος

11 Μαΐου 2011

Μάραθος: χάνουμε το αξιοθέατο...

Απομακρύνεται από χθες το σακατεμένο από τα κύματα σκαρί του τσιγαράδικου "Queen Elizabeth" το οποίο από πέρυσι σάπιζε σε παραλία του Μάραθου, κοντά στην περιοχή "Γιοφυράκι". Το πλοίο είχε βρεθεί στα μέσα Μαρτίου του 2010 προσαραγμένο και εγκαταλελειμμένο από λαθρεμπόρους πριν να ξεφορτώσουν όλα τα λαθραία τσιγάρα που μετέφεραν. Ολο αυτό το διάστημα οι ντόπιοι ανησυχούσαν πως το εγκαταλελειμμένο μότορσιπ θα παρέμενε στη θαλάσσια περιοχή τους. Από χθες όμως στο μικρό λιμανάκι έχει εγκατασταθεί το συνεργείο του εμπόρου σιδήρων που πλειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό ΟΔΔΥ, και κόβει παλιοσίδερα το παλιό σκαρί. Εκτιμάται πως η απομάκρυνσή του θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον άλλο μήνα, ώστε το λιμανάκι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους λουόμενους χωρίς κανένα εμπόδιο.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία

10 Μαΐου 2011

Ξεκινά σήμερα η απογραφή του πληθυσμού

Επίσημη πρώτη της απογραφής πληθυσμού 2011 που ξεκινά σήμερα σε όλη την Ελλάδα και ολοκληρώνεται στις 24/5, της πρώτης που δεν θα διεξαχθεί σε διάστημα ενός 24ώρου. Η ιστοσελίδα www.apografi2011.gr πλέον λειτουργεί, περιλαμβάνοντας χρηστικές πληροφορίες, ενώ για τυχόν απορίες, το κοινό μπορεί να καλεί τους αριθμούς 2131352138-40. Περίπου 55.000 απογραφείς που θα φορούν το σήμα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), με το ονοματεπώνυμό τους και τα στοιχεία του επόπτη τους, θα χτυπούν από σήμερα το κουδούνι των νοικοκυριών για να απασχολήσουν όχι περισσότερο από μισή ώρα τους ενοίκους. Οι ερωτήσεις θα αφορούν την περίοδο κατασκευής της κατοικίας και το εμβαδόν της, πόσα άτομα μένουν, την ηλικία, το επάγγελμα και το επίπεδο εκπαίδευσής τους και την τωρινή κατάσταση απασχόλησής τους. Για πρώτη φορά, ωστόσο, θα γίνουν ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο Ιντερνετ, την πηγή ενέργειας της οικίας -ηλιακή, βιομάζα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρική- τον αριθμό αυτοκινήτων και θέσεων στάθμευσης και την ανακύκλωση των οικιακών απορριμμάτων. Σε περίπτωση απουσίας των ενοίκων από το σπίτι, η συνάντηση θα ρυθμίζεται με ραντεβού. Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Τα πρόστιμα για μη παροχή στοιχείων από φυσικά πρόσωπα, φορείς ή αντιπροσώπους φορέων κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 50.000 ευρώ. Οπως έχει κατ’ επανάληψιν διευκρινιστεί, κανένα έγγραφο αποδεικτικό της νομιμότητας ή μη της διαμονής ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου δεν θα ζητηθεί απ’ όσους διαβιούν στη χώρα. Τα στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και προστατεύονται από το στατιστικό απόρρητο, όμως είναι σημαντικό οι απαντήσεις να δοθούν με ειλικρίνεια, ώστε να προκύψουν αξιόπιστα στοιχεία που θα καλύψουν τις ανάγκες των επιστημόνων, αποτελώντας, παράλληλα, γνώμονα για σχεδιαζόμενες πολιτικές.

Πηγή: Καθημερινή

8 Μαΐου 2011

Εκδικάστηκαν οι απαλλοτριώσεις για το δρόμο Γαργαλιάνοι - Ρωμανού

Εκδικάστηκαν στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας, μετά από 3 αναβολές, οι εκκρεμείς απαλλοτριώσεις για το δρόμο Γαργαλιάνοι - Ρωμανού. Η απόφαση για τον καθορισμό τιμής μονάδας αναμένεται να εκδοθεί σε 1,5 μήνα. Το σημαντικό αυτό έργο που έχει καθυστερήσει σημαντικά (θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2009) και αποτελεί έργο ''γέφυρα'' από το ΠΕΠ του Γ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ, μπορεί να τελειώσει μέσα στο χρόνο, αν εγκριθεί άμεσα το 1,5 εκ. ευρώ της συμπληρωματικής σύμβασης (για το οποίο υπάρχει δέσμευση του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προς τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη) και αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τις απαλλοτριώσεις.

Πηγή: Ελευθερία

4 Μαΐου 2011

Γιορτή Καρπουζιού Μεσσηνίας 2011

Από τις 14 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί και φέτος, για πέμπτη χρονιά, η «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ». Η Γιορτή συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το νεοσύστατο Δήμο Τριφυλίας, τον Όμιλο Φίλων Αγρίλη (ΟΦΑ), το Σύλλογο Γεωπόνων Τριφυλίας, την Ένωση Νέων Αγροτών Μεσσηνίας, τον Αγροτικό Σύλλογο Φιλιατρών και τους φορείς των παραγωγών. Σκοπός της παραμένει η ενημέρωση των παραγωγών, διακινητών, εξαγωγικών φορέων και καταναλωτών για την καλλιέργεια και εμπορεία του καρπουζιού και βεβαίως η μεγαλύτερη δυνατή προβολή και διαφήμιση του προϊόντος.
Στην έναρξή της, που συμπίπτει με την έναρξη της συγκομιδής του καρπουζιού, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου, ημερίδα στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο στα Φιλιατρά. Ομιλητές θα είναι ο Diego Gimenez, εμπορικός Διευθυντής, και o Pablo Mora, Υπεύθυνος Ποιότητας, της Οργανώσεως Anecoop. Η Anecoop είναι Δευτεροβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της Ισπανίας με 79 Συνεταιρισμούς μέλη. Η οργάνωση αυτή χαρακτηρίζεται από εξαιρετική δραστηριότητα όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι όσοι παρακολουθήσουν την ημερίδα, είτε είναι παραγωγοί είτε είναι στελέχη συνεταιριστικών οργανώσεων, πολλά μπορούν να ωφεληθούν από τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους.
Η λήξη των εκδηλώσεων θα γίνει στον Αγρίλη το διήμερο 18 και 19 Ιουνίου. Τις δύο αυτές ημέρες εκτός από τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα λειτουργήσει έκθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων και έκθεση γεωργικού εξοπλισμού και εφοδίων. Φέτος για πρώτη χρονιά, η Οργανωτική Επιτροπή της «Γιορτής Καρπουζιού Μεσσηνίας» είχε την ιδέα να προσκαλέσει καλλιτέχνες - γλύπτες που πρωτοπορούν χρησιμοποιώντας υλικά πέρα από τα συνηθισμένα, όπως είναι το καρπούζι, να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τα έργα τους στο κοινό. Έτσι καλλιτέχνες που κάνουν γλυπτική ή χαρακτική στο καρπούζι μπορούν να επικοινωνήσουν και να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Βίκυ Αλεξανδροπούλου (e-mail: v.koula@hotmail.com, τηλ.: 2761360023). Στην κ. Αλεξανδροπούλου μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση με εκθεσιακό περίπτερο.

Περισσότερα: watermelonmessinias.gr

Φιλοξενία οικογενειών Ολλανδών στην Τριφυλία

Μετά την επιτυχημένη προσπάθεια προβολής της Τριφυλίας σε Ρώσους δημοσιογράφους και πράκτορες από την Ένωση ξενοδόχων Τριφυλίας, που επιτεύχθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας, φιλοξενούνται αυτή την περίοδο σε δυο ξενοδοχεία της περιοχής οικογένειες από την Ολλανδία, τα παιδιά των οποίων είχαν κερδίσει σε διαγωνισμό ζωγραφικής, με θέμα την Ελλάδα, μεταξύ μαθητών από διάφορα σχολεία της Ολλανδίας πέρσι την Άνοιξη, κάτι που είχε οργανωθεί από τα γραφεία του ΕΟΤ της Ολλανδίας. Η Ένωση ξενοδόχων & ιδ. Τουριστικών καταλυμάτων Τριφυλίας είχε συμμετάσχει ανάμεσα σε δεκάδες άλλες περιοχές της Ελλάδος στέλνοντας πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την Μεσσηνία και ειδικότερα για την Τριφυλία. Τα ξενοδοχεία που είχαν προσφέρει δωρεάν διαμονή είναι το Mesogeios Hotel στη Μαραθόπολη και το Apollo Resort Art Hotel στην Κυπαρισσία. Οι Ολλανδοί πιστεύουμε ότι θα γίνουν απόστολοι της ομορφιάς και της φιλοξενίας της Μεσσηνίας μας.

Η Βάλτα στο ''Μένουμε Ελλάδα''.... δια στόματος κας Γεωργίας ΧριστοδούλουΠηγαίνετε στο 2:43

3 Μαΐου 2011

Αντίο καλέ μας άνθρωπε!

«Έφυγε» από τη ζωή, στις 07.10 το πρωί, ο αγαπημένος κωμικός ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου Θανάσης Βέγγος, σε ηλικία 84 ετών. Ο «καλός άνθρωπος» της μικρής και μεγάλης οθόνης εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, από πολυοργανική ανεπάρκεια, μετά από μακροχρόνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις 19 Δεκεμβρίου. Ο Θανάσης Βέγγος έχει παίξει σε 126 ταινίες, σε 52 από τις οποίες ως πρωταγωνιστής και έχει σκηνοθετήσει (πρωταγωνιστώντας ταυτόχρονα) ακόμη επτά ταινίες. Γεννήθηκε στον Πειραιά, στο Νέο Φάληρο, στις 29 Μαΐου του 1927 από το Βασίλη και την Ευδοκία Βέγγου, των οποίων ήταν και το μοναδικό παιδί. Ο πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος, συγκεκριμένα εργαζόταν στην Εταιρεία Ηλεκτρισμού, και ήρωας της αντίστασης. Μετά τον πόλεμο, εκδιώχθηκε από τη δουλειά του εξαιτίας των πολιτικών του φρονημάτων. Η απόλυση του πατέρα του προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στην οικογένεια του Θανάση, κάτι που τον αναγκάζει να ριχτεί στον αγώνα για το μεροκάματο. Κυριότερη μεταξύ των επαγγελμάτων με τα οποία ασχολήθηκε ήταν η απασχόληση σε επεξεργασίες δερμάτων. Παράλληλα έκανε διάφορα μικροθελήματα στη γειτονιά του. Τα χρόνια 1948-1950 εξορίστηκε στη Μακρόνησο, όπου γνωρίστηκε με τον μετέπειτα γνωστό σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο. Αυτή η γνωριμία οδήγησε στην πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο, το 1954 στην ταινία Μαγική Πόλις του Κούνδουρου. Για τα επόμενα πέντε χρόνια έπαιξε σε μικρούς ρόλους, εργαζόμενος παράλληλα και ως φροντιστής στα πλατό. Την περίοδο αυτή εμφανίστηκε σε μερικές από τις πιο ιστορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως Ο δράκος, Διακοπές στην Αίγινα, Μανταλένα, Συννεφιασμένη Κυριακή, Ο Ηλίας του 16ου, Ποτέ την Κυριακή. Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος είναι μαζί με το Νίκο Σταυρίδη στην ταινία Οι δοσατζήδες του 1960. Τον ίδιο καιρό, το 1959 πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού όχι από Σχολή αλλά ως εξαιρετικό ταλέντο με εξετάσεις σε ειδική επιτροπή. Η πρώτη του θεατρική παράσταση ήταν στην επιθεώρηση «Ομόνοια πλατς πλουτς», δίπλα στους Νίκο Ρίζο και Γιάννη Γκιωνάκη, επίσης το 1959. Ο Θανάσης Βέγγος έχει τιμηθεί με τα παρακάτω βραβεία: Ένωση Ελλήνων κριτικών 1971, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Α' Ανδρικού Ρόλου «Τι έκανες στον πόλεμο, Θανάση;», 1971 Ένωση Ελλήνων κριτικών «Τι έκανες στον πόλεμο, Θανάση;», 1972 Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Ερμηνείας Α' Ανδρικού Ρόλου «Θανάση, πάρε τ' όπλο σου», 1991 Κρατικό βραβείο Ερμηνείας Β' Ανδρικού Ρόλου «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου, 1993 Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Ειδικό βραβείο για το σύνολο του έργου του, 2008 Πρόσωπα 2008 Ειδικό βραβείο για το σύνολο του έργου του. Το 2002 ο Δήμος Κορυδαλλού τίμησε τον καταξιωμένο ηθοποιό δίνοντας το όνομά του στο 1.900 θέσεων, δημοτικό αμφιθέατρο της περιοχής. Τον Οκτώβριο του 2008 ο Δήμος Πειραιά μετονομάζει, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., την πλατεία Ευαγγελισμού στο Νέο Φάληρο, γενέτειρα του ηθοποιού, σε πλατεία Θανάση Βέγγου.

2 Μαΐου 2011

Μένουμε Ελλάδα: Φιλιατρά - Κυπαρισσία