31 Μαΐου 2011

«Καμπανάκι» για αποθεματοποίηση ελαιολάδου και μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς

Έκκληση για επείγουσα ενεργοποίηση της αποθεματοποίησης του ελαιολάδου έκαναν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, κατά την διάρκεια συνάντησής τους με τον επίτροπο γεωργίας κ. Ciolos προκειμένου να βελτιωθεί η καταστροφική κατάσταση για τον ελαιοκομικό τομέα της Ε.Ε. Επίσης, επισήμαναν πως θα πρέπει να θεσπιστούν νέα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, ώστε να προληφθούν μελλοντικές σοβαρές διαταραχές της αγοράς. Συγκεκριμένα, ο κ. Benedetto Orlandi, πρόεδρος της ομάδας εργασίας των Copa-Cogeca για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές προειδοποίησε πως «Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών έχει μειωθεί σταθερά τα τελευταία πέντε χρόνια, με πτώση έως και 15,2% το 2009 σε σύγκριση με το 2008. Οι τιμές παραγωγού είναι ιδιαίτερα χαμηλές στον τομέα αυτό, γεγονός του οποίου έχει επίγνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2010, η μέση τιμή του ελαιολάδου στην ΕΕ, σε πραγματικούς όρους ήταν σχεδόν το ήμισυ της τιμής που ίσχυε το 2002 (-47,7%), ενώ η αξία της παραγωγής μειώθηκε κατά 55% σε σύγκριση με το 2002, παρά τη βελτίωση της ποιότητας. Το κόστος παραγωγής αυξάνεται ραγδαία πιέζοντας τους παραγωγούς της ΕΕ σκληρά. Η αγορά βρίσκεται σε σοβαρή κρίση και η ενεργοποίηση της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι απολύτως δικαιολογημένη. Η ζήτηση για να ανοίξει η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση έχει επίσης συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Διαχείρισης, όπου πολλά κράτη μέλη υποστήριξαν το αίτημα και κανένα κράτος μέλος δεν ήταν εναντίον. Χρειαζόμαστε επίσης μέτρα που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ ελαιοκομικό τομέα».
Από την πλαυρά του ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen κάλεσε την Επιτροπή να εισαγάγει, στο πλαίσιο της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον τομέα να ενισχύσει τη θέση της στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδα τροφίμων, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέσων. Για παράδειγμα, η τιμή ενεργοποίησης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση πρέπει να ενημερωθεί με τις τρέχουσες τιμές, καθώς οι ισχύουσες τιμές που καθορίσθηκαν πριν από μια δεκαετία, δεν είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικότητας της αγοράς. « Οι Copa-Cogeca επιθυμούν να ενισχύσουν την θέση των παραγωγών της ΕΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με τη συγκέντρωση της προσφοράς μέσω των οργανώσεων παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί. Οι Copa-Cogeca θα είναι ευτυχείς εάν ακούσουν ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών τους επόμενους μήνες και την καλεί να επιταχύνει τις εργασίες στον τομέα αυτό», τόνισε ο κ. Pesonen.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ