12 Μαΐου 2010

Σημαντικές αλλαγές στον ΕΛΓΑ

Σημαντικές αλλαγές στον ΕΛΓΑ ανήγγειλε η υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Μπατζελή. Σύμφωνα με την υπουργό ο ΕΛΓΑ διαχωρίζεται από το σύστημα ΠΣΕΑ που αφορά τις κρατικές αποζημιώσεις. Στην καταβολή των αποζημιώσεων πλέον θα υπάρχει απαλλαγή 20% από τη ζημιωθείσα παραγωγή, ενώ για τα ΠΣΕΑ η απαλλαγή θα είναι 30%. Το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης ορίζεται σε 70.000 ευρώ. Παράλληλα ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοήθειας για την κτηνοτροφική παραγωγή, ενώ καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής σε ποσοστό 4% της αξίας των προϊόντων που αποτελούν και την ασφαλιζόμενη αξία. Θα υπάρχει επιπλέον μια εισφορά από 2% - 5%, η οποία θα υπολογίζεται στο εισόδημα που δηλώνει στην εφορία ο αγρότης, για το τμήμα του ποσού πάνω από το αφορολόγητο εισόδημα. Στόχος των νέων ρυθμίσεων όπως τόνισε η υπουργός είναι ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ ώστε οι αποζημιώσεις να μην ξεπεράσουν τα έσοδα του ΕΛΓΑ.

Πηγή: totefteri