20 Νοεμβρίου 2009

Επέκταση ΠΟΠ Καλαμάτα: «Μπορεί και σε δυο χρόνια»

Τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το αίτημα της ΕΑΣ Μεσσηνίας για την επέκταση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης – Καλαμάτα, σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, παρουσίασε στη Νομαρχία ο διευθυντής της ΕΑΣ, Δημήτρης Ραπτέας. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από το 2006, οπότε και ανετέθη η εκπόνηση μελέτης από ιδίους πόρους της ΕΑΣ. Έπειτα από ένα χρόνο η μελέτη είχε ολοκληρωθεί, εξαιτίας όμως καθυστερήσεων («άλλων δικαιολογημένων και άλλων αδικαιολόγητων», σημείωσε ο κ. Ραπτέας) δεν έχει ακόμα υπογραφεί από το υπουργείο η απόφαση, αν και υπάρχει θετική εισήγηση. Στόχος είναι να φτάσει το θέμα προς ψήφιση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο ο κ. Ραπτέας εκτιμά ότι «μπορεί να πάρει και δυο χρόνια μέχρι να φτάσει στην Ε.Ε.». Ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος, που προέδρευε της συσκέψεως, με τη σειρά του τόνισε ότι «το αίτημα επέκτασης της Ονομασίας Προέλευσης σε ολόκληρη τη Μεσσηνία έχει τη στήριξη όλων των φορέων του νομού και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ότι, αν και ο ολοκληρωμένος φάκελος έχει κατατεθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιούλιο 2008, συζητήθηκε 10 μήνες αργότερα». «Από τις 24 Ιουνίου 2009 ο φάκελος βρίσκεται στο συρτάρι των αρμόδιων υπουργών» συμπλήρωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η ΝΑΜ θα εργαστεί και θα ασκήσει πιέσεις ώστε το θέμα να προωθηθεί προς ψήφιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος