30 Αυγούστου 2010

Προσλήψεις εποχικών στους Γαργαλιάνους

Τέσσερα άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προσλάβει ο Δήμος Γαργαλιάνων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα, 1 οδηγό απορριμματοφόρου με 8μηνη σύμβαση, 1 χειριστή εκσκαφέα - φορτωτή, με 6μηνη σύμβαση και 2 εργάτες καθαριότητας με 8μηνη σύμβαση. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Γιάννη Καρατζά (τηλ. 27630 60227).