4 Νοεμβρίου 2010

Μάθε που και πως ψηφίζεις

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου ψηφίζουμε για την ανάδειξη των Δημοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 2010 – 2014. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τμήμα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές και αμέσως μετά για τις δημοτικές εκλογές.

Στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ψηφίζουμε για:
- Την εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και του περιφερειακού συμβουλίου.
- Σε κάθε εκλογική περιφέρεια βάζουμε από έναν έως τέσσερεις σταυρούς ανάλογα με τον αριθμό των εδρών που εκλέγει στο περιφερειακό συμβούλιο. Ως εκλογική περιφέρεια για τις περιφερειακές εκλογές ορίζεται η χωρική επικράτεια της περιφερειακής ενότητας που συγκροτήθηκε με τον Καλλικράτη. Αν στην εκλογική περιφέρεια εκλέγονται από 1 έως 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, τότε ο εκλογέας μπορεί να προτιμήσει μέχρι έναν υποψήφιο. Αν εκλέγονται μεταξύ 4 και 7 περιφερειακοί συμβούλοι, ο εκλογέας μπορεί να προτιμήσει μέχρι δύο υποψήφιους. Αν εκλέγονται από 8 έως 12 περιφερειακοί σύμβουλοι, ο εκλογέας μπορεί να προτιμήσει μέχρι τρείς υποψήφιους ενώ σε περιπτώσεις που εκλέγονται πάνω από 12 σύμβουλοι μπορεί να προτιμήσει έως 4 υποψηφίους. Ειδικότερα στην Μεσσηνία εκλέγονται 14 περιφερειακοί σύμβουλοι οπότε ο εκλογέας μπορεί να προτιμήσει μέχρι 4 υποψήφιους.
- Ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης.

Στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ψηφίζουμε για:
- Ανάδειξη των 325 νέων δημάρχων.
- Ανάδειξη των δημοτικών συμβουλίων και των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων που συστήνονται με τον Καλλικράτη.
- Ως εκλογική περιφέρεια για τις δημοτικές εκλογές ορίζεται: Το σύνολο του δήμου αν δεν συνενώθηκε με κανέναν άλλο, η επικράτεια του δήμου που συνενώθηκε, το κάθε ένα από τα δημοτικά διαμερίσματα των μεγάλων δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων,
- Αν η εκλογική περιφέρεια στην οποία ψηφίζει ο εκλογέας εκλέγει μέχρι 3 δημοτικούς συμβούλους, ο εκλογέας μπορεί να επιλέξει μέχρι 1 υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής του περιφέρειας. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να επιλέξει μέχρι 3 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της περιφέρειάς του.
- Ο εκλογέας μπορεί να επιλέξει μέχρι και 1 υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας, όπου αυτές υπάρχουν (πχ. Ένας ψηφοφόρος της εκλογικής περιφέρειας Αργυρούπολης μπορεί να επιλέξει έναν δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας Ελληνικού).
- Ο εκλογέας επίσης μπορεί να επιλέξει 1 υποψήφιο τοπικό εκπρόσωπο (σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους) ή 1 υποψήφιο του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή μέχρι 2 υποψηφίους του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας.
- Ο υποψήφιος δήμαρχος δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης.
- Επισημαίνεται ότι στο ψηφοδέλτιο που παραλαμβάνει ο ψηφοφόρος αναγράφεται επακριβώς ο ανώτατος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να βάλει ο εκλογέας για κάθε κατηγορία υποψηφίων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για να μάθετε που ψηφίζετε απλά ακολουθήστε τον σύνδεσμο και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

ΚΑΛΗ ΨΗΦΟ!