30 Δεκεμβρίου 2010

Ακριβότερες γονικές παροχές, κληρονομιές και μεταβιβάσεις

Ακριβότερες γίνονται γονικές παροχές, κληρονομιές και μεταβιβάσεις ακινήτων σε 4.500 περιοχές της χώρας, μετά την ένταξή τους στο σύστημα αντικειμενικών αξιών. Με την επέκταση αυτή το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων καλύπτει πλέον το σύνολο των περιοχών σε 25 νομούς της χώρας. Δείτε ΕΔΩ τους σχετικούς πίνακες για όλη την Ελλάδα και ΕΔΩ για την Μεσσηνία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι νέες αντικειμενικές τιμές είναι υψηλότερες από τις ενδεικτικές - συγκριτικές τιμές των ΔΟΥ, αφού οι τελευταίες ήταν «τεχνητά συμπιεσμένες», όπως επισημαίνουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών. Οι υψηλότερες τιμές από τις νέες περιοχές που εντάχθηκαν καταγράφονται στην Σαντορίνη, όπου στο λιμάνι του Αθηνιού η τιμή ζώνης φτάνει τα 3.200 ευρώ το τ.μ. και στα Φηρά που φτάνει τα 2.700 ευρώ το τ.μ. Οι νέες τιμές κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα καθώς ξεκινούν και για τους 25 νομούς της χώρας, από τα 600 ευρώ ανα τετραγωνικό μέτρο. Σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα μόνο δύο νομοί (Γρεβενών και Καστοριάς) καλύπτονται στο σύνολό τους από το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Έτσι με τη σημερινή ένταξη των νέων περιοχών σε 23 νομούς το αντικειμενικό σύστημα καλύπτει συνολικά 25 νομούς. Επίσης, εντάσσονται περιοχές και οικισμοί των νομών Κυκλάδων και Χαλκιδικής. Η ένταξη αφορά σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού, για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης (τιμών ζώνης), και συντελεστών αυξομείωσης τους, βάσει εισηγήσεων των αρμόδιων επιτροπών του αρθρ. 41 του ν.1249/82 συγκριτικών στοιχείων των αρμόδιων ΔΟΥ, δεδομένων της κτηματαγοράς, με γνώμονα την εξομάλυνση των τιμών πανελλαδικά, για δικαιότερη κλιμάκωσή τους από περιοχή σε περιοχή. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών τυχόν διαφορές τιμών μεταξύ των ήδη υφιστάμενων και των νέων, που προσδιορίζονται βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, θα αφορούν οικισμούς ή ζώνες πόλεων με χαμηλότερες τιμές της αντικειμενικής αξίας, λόγω της μη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών από την 1/3/2007 και μετά. Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών ακινήτων αποτέλεσε και αποτελεί μια θεσμική τομή μείζονος σημασίας, που παρέχει αντικειμενική και τεκμηριωμένη βάση προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ ακινήτων, εισοδήματος, ΕΤΑΚ. Με την ένταξη μιας περιοχής στο σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα η φορολογητέα αξία να είναι εκ των προτέρων γνωστή, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και προϋπολογισμός του κόστους από τους συναλλασσόμενους στην αγορά ακινήτων. Οι αξίες των ακινήτων προσδιορίζονται µε αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, για ενιαία πανελλαδική αντιμετώπιση ακινήτων αντίστοιχης αξίας. Αυτό συμβάλλει στην εμπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογουµένων και φορολογικών αρχών, στην αποφυγή αµφισβητήσεων και αντιδικιών, στη διαφάνεια των συναλλαγών και στην ταχύτερη είσπραξη των οφειλόµενων φόρων. Επίσης, συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Επιπροσθέτως, συμβάλλει στη μείωση, ακόμα και στην εξάλειψη των υποθέσεων που οδηγούνται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, στην ολοκλήρωση των υποθέσεων σε σύντοµο χρόνο, συνεπώς και στην αποσυµφόρηση των τµηµάτων κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ, όπου μέχρι σήμερα οι υποθέσεις ακινήτων ελέγχονταν συνήθως στο χρόνο της παραγραφής, δηλαδή μετά από πέντε ή και περισσότερα χρόνια.

Ανακοινώθηκαν επίσης από το υπουργείο Οικονομικών οι νέες αντικειμενικές αξίες που αφορούν σε περιοχές εκτός σχεδίου, υπό ένταξη περιοχές αλλά και περιοχές από που μέχρι σήμερα δεν εντάσσονταν στο σύστημα αντικειμενικών αξιών. Οι νέες αντικειμενικές αξίες κυμαίνονται από δύο έως 3.000 ευρώ. Ο υπολογισμός έγινε με βάση την κατώτατη τιμή ανά τ.μ. οικοπέδου και σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου οι αγοραίες τιμές θα παρακολουθούνται σε ετήσια βάση και πάνω σε αυτές θα προσαρμόζονται οι αντικειμενικές.
Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο ΕΔΩ.

Πηγή: ΣΚΑΙ