28 Φεβρουαρίου 2011

Κατάθεση ν/σ για το ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων

Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων. Στόχοι του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την εισηγητική του έκθεση, είναι η διασφάλιση της πληρωμής των αγροτών για την πώληση των προϊόντων τους, η διατήρηση αλώβητης της ποιότητας που διαθέτει το προϊόν στο χωράφι, μέχρι να φτάσει αυτό στον καταναλωτή και η διαφάνεια στην αλληλουχία των προσώπων που μεσολαβούν: «Οι στόχοι επιδιώκεται να επιτευχθούν με την θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του εμπόρου αγροτικών προϊόντων και την εγγραφή τους στο μητρώο, την υιοθέτηση ελάχιστων κριτηρίων από την πλευρά του κεφαλαίου, των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και των εγγυήσεων που διαθέτουν, την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όποιον δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στο νόμο, την επιβολή οικονομικών αντικινήτρων στους αγρότες να συναλλάσσονται με εμπόρους εκτός του μητρώου και αυστηρών οικονομικών κυρώσεων σε όσους εμπόρους ενεργούν πράξεις χωρίς να είναι καταχωρημένοι στο μητρώο» αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου. Σημειώνεται πως, στο μητρώο, εγγράφονται υποχρεωτικά, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά, αφορούν σε στοιχεία για την οικονομική και συναλλακτική φερεγγυότητα των εγγεγραμμένων - και σ’ αυτά περιλαμβάνεται και εγγυητική επιστολή, ύψους από 5.000 έως 100.000 ευρώ ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε εμπόρου. Τα αντικειμενικά κριτήρια ωστόσο, για το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ή την απαλλαγή από την υποβολή της, καθώς και ορισμένες άλλες λεπτομέρειες, ρυθμίζονται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πηγή: kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ