19 Δεκεμβρίου 2011

Δουλειά σε 15.000 ανέργους απο τον ΟΑΕΔ

Ξεκίνησαν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών και "Επιταγή Επανένταξης" για 10.000 ανέργους. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών.Το δεύτερο πρόγραμμα, πρόκειται για την ''απασχόληση και κατάρτιση δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας'' του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων, σε νέες θέσεις εργασίας, με την καταβολή ποσού ίσου προς το επίδομα ανεργίας, ως επιδόματος απασχόλησης στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους, καθώς και η κατάρτισή τους στο αντικείμενο απασχόλησής τους.
Διαβάστε αναλυτικά στο www.oaed.gr