7 Φεβρουαρίου 2012

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών από την ΕΑΣ Μεσσηνίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων με τίτλο “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης” και “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας” του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΕΑΣ Μεσσηνίας βάσει του Καν. (ΕΚ) 867/08, η ΕΑΣ Μεσσηνίας διοργανώνει εκπαιδεύσεις των ελαιοπαραγωγών μελών της που συμμετέχουν στην Ομάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το πρόγραμμα:
Φιλιατρά, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 - ώρα 18:00 (Δημαρχείο Φιλιατρών)
Θουρία, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 - ώρα 18:00 (Εργοστάσιο ΕΑΣ Μεσσηνίας, Θουρία)
Πύλος, Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - ώρα 18:00 (Υποκατάστημα Πύλου)
Μεσσήνη, Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - ώρα 18:00 (Υποκατάστημα Μεσσήνης)