21 Μαΐου 2012

Το νου σας... παράνομα αμπέλια!

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ενημερώνει ότι:
Σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 479/2008 και την Κ.Υ.Α 286839/2/4/2009, εκτάσεις που φυτεύτηκαν με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μεγαλύτερες του ενός στρέμματος μετά την 31/8/1998, χωρίς το αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης, δεν νομιμοποιούνται και υποχρεούνται οι κάτοχοι να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με δικά τους έξοδα. Σε περίπτωση που δεν προβούν άμεσα στην εκρίζωση, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1200 ευρώ/στρέμα, η οποία διπλασιάζεται μετά την παρέλευση ενός έτους. Επίσης υπενθυμίζουμε στους καλλιεργητές ότι, απαγορεύεται η φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου χωρίς τα αντίστοιχα δικαιώματα φύτευσης μέχρι τις 31/12/2015.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας στο Διοικητήριο, γραφείο 213 & στο τηλέφωνο 27213-61213.