24 Σεπτεμβρίου 2014

Οδοιπορικό στο φαράγγι ''Κόκκινα Πατερά''

Ευχαριστούμε τον Αχιλλέα και τον Φώτη για την παραχώρηση των φωτογραφιών.