11 Ιανουαρίου 2011

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για τη νεα ΚΑΠ

Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο. Η Κομισιόν έχει εισηγηθεί σημαντικό περιορισμό των δαπανών για αγροτικές ενισχύσεις, ενώ κάποιες χώρες ανησυχούν πως η εξισορρόπηση των κοινοτικών πόρων που χορηγούνται στα κράτη μέλη ίσως μειώσει ακόμη περισσότερο τα κονδύλια προς τις ίδιες. Τον Ιούνιο, αφού έχουν εμφανιστεί τα πρώτα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, θα αρχίσει η σκληρή διαπραγμάτευση για τον καθορισμό των πόρων που θα διατεθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την ευρωπαϊκή γεωργία και η κατανομή των επιδοτήσεων σε κάθε χώρα, μέλος της ΕΕ. Σημαντικό ρόλο στην νέα ΚΑΠ αναμένεται επίσης να παίξει ο όρος του «ενεργού αγρότη», που περιέχεται στην πρόταση της Επιτροπής (κείμενα προς διαβούλευση) και προσδιορίζει τους δικαιούχους των κοινοτικών επιδοτήσεων. Ο «ενεργός αγρότης» ενδέχεται να αντικαταστήσει τους «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες», ανοίγοντας πιθανώς το δρόμο για ενισχύσεις σε ετεροεπαγγελματίες.