16 Ιανουαρίου 2009

Καμμία ενημέρωση στο site του Δήμου Γαργαλιάνων

Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας από οποιονδήποτε Δήμο είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη στις μέρες μας, καθώς μπορεί να παρέχει ποικίλες πληροφορίες στο κοινό. Άλλο τόσο σημαντική είναι όμως και η υποστήριξη της, καθώς η δημιουργία της προϋποθέτει την ενημέρωση των πολιτών για τρέχοντα θέματα και την προβολή του τόπου σε επισκέπτες της περιοχής. Δεν μπορεί να υπάρχουν τόσοι bloggers που χομπίστικα και χωρίς γνώσεις ασχολούνται με τα τεκταινόμενα της περιοχής τους και ολόκληρος Δήμος να μην μπορεί να αναθέσει σε κάποιον εργαζόμενο την ενημέρωση της ιστοσελίδας του. Εν προκειμένω στο Δήμο Γαργαλιάνων η τελευταία ενημέρωση έγινε στις 15 Ιουλίου 2008. Προφανώς ή δεν ασχολείται κανείς με το θέμα ή ο Δήμος δεν έχει κάτι νεότερο να ανακοινώσει από τότε...