7 Οκτωβρίου 2009

Καθαρισμός του χειμάρρου ''Κωλοπανά''

Καθαρισμός του χειμάρρου ''Κωλοπανά'', ο οποίος διασχίζει το χωριό, έγινε τις προηγούμενες ημέρες από συνεργείο του δήμου. Ο καθαρισμός ήταν αναγκαίος καθώς δεν είχε γίνει ποτέ και υπήρχε μεγάλη συσσώρευση φερτών υλικών που σε συνδυασμό με τα βάτα είχαν κλείσει την κοίτη του χειμάρρου. Πάντως μετά τον καθαρισμό φάνηκε το μέγεθος των σκουπιδιών που κάποιοι ανεύθυνοι συνηθίζουν να πετούν στο ποτάμι, παρότι το χωριό διαθέτει σύστημα περισυλλογής απορριμάτων καθώς και κάδους ανακύκλωσης. Το όνομα του χειμάρρου οφείλεται στο ότι παλιά οι γυναίκες του χωριού συνήθισαν να πλένουν στα νερά του ρούχα και τις πάνες των μικρών παιδιών.