29 Οκτωβρίου 2009

ΕΕ: Πράσινο φώς για εφάπαξ ενισχύσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ που το επιθυμούν να καταβάλουν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους εφάπαξ έως και 15.000 ευρώ ως κρατική ενίσχυση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Επιτροπής για σταθεροποίηση των εισοδημάτων των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, απόφαση η οποία θα πρέπει να σημειωθεί πως αφορά τους γεωργούς όλων των κλάδων. Η απόφαση τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων το οποίο θεσπίστηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2009, που ήδη προβλέπει διάφορες δυνατότητες ενίσχυσης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Με την απόφαση της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται στο εν λόγω πλαίσιο ένα ξεχωριστό περιορισμένο ποσό ενίσχυσης ύψους 15.000 ευρώ για τους γεωργούς. Αυτό το ποσό μπορεί να χορηγηθεί μία φορά σε κάθε επιχείρηση έως το τέλος του 2010. Κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας, η οποία έχει ήδη ληφθεί από τις αρχές του 2008, πρέπει να αφαιρεθεί από το ποσό αυτό.