22 Μαρτίου 2010

''Καλλικράτης'' και σε συνεταιρισμούς

Σχέδιο ''Καλλικράτης'' και στους συνεταιρισμούς, καθώς στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ετοιμάζεται νομοσχέδιο το οποίο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αυτοδιοίκηση, ορίζοντας ως εδαφική περιφέρεια το πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού αυτή των δήμων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης. Ηδη έχει ετοιμαστεί η πρόταση νόμου για τους αγροτικούς συλλόγους, σύμφωνα με την οποία ο καθένας από αυτούς θα έχει ως περιφέρεια τουλάχιστον αυτή των νέων δήμων και μέγιστη περιφέρεια τα διοικητικά όρια δύο όμορων δήμων. Σε αυτούς θα συμμετέχουν μόνον κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, των οποίων ο χαρακτηρισμός αλλάζει με άλλο νομοσχέδιο. Σύμφωνα με αυτό, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είναι αυτός που ασχολείται με τη γεωργία στο 50% του ετήσιου χρόνου απασχόλησης, είναι ασφαλισμένος ή συνταξιοδοτείται από τον ΟΓΑ και έχει το 35% του ετήσιου εισοδήματος από αγροτικές εργασίες.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία