3 Μαρτίου 2010

Άρχισαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δηλώσεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων

Όσοι γεωργοί, των οποίων οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις αποτελούνται αποκλειστικά από φυτικό κεφάλαιο και δεν έχουν καμία μεταβολή ή τροποποίηση, σε σχέση με τα στοιχεία που δήλωσαν στις περυσινές αιτήσεις ενεργοποίησης των ατομικών τους δικαιωμάτων ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ), μπορούν από χθές και μέχρι τις 15 Μαΐου να προσέρχονται στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να υποβάλουν τη δήλωση ΟΣΔΕ για το 2010.Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ με την προσθήκη ότι, ο γεωργός ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποχρεούται να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και οποιοδήποτε έγγραφο, που θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου. Σε περίπτωση καλλιεργειών σκληρού σταριού ή βαμβακιού πρέπει να υποβάλλονται κι αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια). Εφόσον επιβεβαιωθεί, μετά τον έλεγχο της αίτησης, ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή των σταθερών στοιχείων του γεωργού, καθώς και των στοιχείων της εκμετάλλευσής του, οριστικοποιείται η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ο γεωργός θα λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου, μοναδικό σε επίπεδο επικράτειας, εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα η δήλωση ΟΣΔΕ και υπογράφεται από τον γεωργό ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Το ένα αντίγραφο θα τηρείται στην αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδευόμενο από τα πρωτότυπα παραστατικά που τυχόν υπέβαλλε ο γεωργός, ενώ το δεύτερο θα παραδίδεται στον γεωργό.

Πηγή: newsmessinia