13 Οκτωβρίου 2010

Παράταση σε τρία προγράμματα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Η αδυναμία εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής των υποψηφίων επενδυτών, λόγω του περιορισμού έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, οδήγησε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δώσει παράταση μέχρι την 1η Νοεμβρίου στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων (φακέλων υποψηφιότητας) για τα τρία προγράμματα των ιδιωτικών επενδύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013. Πρόκειται για το μέτρο 3.1.1. της λεγόμενης διαφοροποίησης προς μη αγροτικές δραστηριότητες, που στοχεύει σε επενδύσεις για την απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων και τη μείωση της υποαπασχόλησης και τη συγκράτηση αγροτικού πληθυσμού ιδίως στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στο μέτρο 3.1.2 για τη στήριξη της σύστασης και λειτουργίας πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ύπαιθρο, με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κ.α.) και το τρίτο έχει να κάνει με το μέτρο 3.1.3 για την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την αύξηση της επισκεψιμότητας και την προβολή - προώθηση των τουριστικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής του προγράμματος.