25 Οκτωβρίου 2010

Στην κυκλοφορία πριν τις εκλογές η διάβαση του Καλογερικού

Στις 2 με 3 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, τοποθετούν στελέχη του ''Μορέα'' την παράδοση στην κυκλοφορία της διάβασης του Καλογερικού. Οι εργασίες από τον όμιλο ''Μορέας'' είναι εντατικές, ώστε όλο το τμήμα του αυτοκινητόδρομου μέχρι το Αθήναιο να παραδοθεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως έχει προγραμματιστεί. Μέσα στο Δεκέμβριο υπολογίζεται να παραδοθεί το τμήμα Λεύκτρο - Παραδείσια.