8 Ιουνίου 2011

Γεωτρύπανα σε Μεσσηνιακό και Κυπαρισσιακό κόλπο

Στο opengov βρίσκεται το προσχέδιο της διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, μη αποκλειστικής χρήσης, στην ευρύτερη περιοχή του Ιόνιου Πελάγους, της Δυτικής Ελλάδας, στην οποία περιλαμβάνονται ο Μεσσηνιακός και ο Κυπαρισσιακός κόλπος, και της νότιας Κρήτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η διαδικασία αφορά στην απόκτηση δεδομένων μη αποκλειστικού χαρακτήρα από διεθνείς γεωφυσικές εταιρείες, οι οποίες θα αναλάβουν το κόστος των ερευνών. Το σύνολο των τεχνικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων θα παραδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι εταιρείες για ορισμένο χρόνο διατηρούν το δικαίωμα διάθεσής τους σε διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες σχεδιάζουν να επενδύσουν για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Πηγή: Θάρρος