22 Ιανουαρίου 2013

Θα πάει μακριά η βαλίτσα για το ΠΟΠ Καλαμάτα…

Τελικά, υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά της αίτησης τροποποίησης του ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτα, όπως ανέφερε ο Μόιμιρ Γερίτσιο (Mojmir Jericijo), στέλεχος της μονάδας Η2 της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Γερίτσιο δεν θέλησε να μας αποκαλύψει πόσες είναι οι ενστάσεις, απαντώντας στην ερώτησή μας ότι είναι «αρκετές» (“quite a few”, μας είπε στα αγγλικά). Δεν έγινε γνωστό επίσης ούτε από πού προέρχονται ούτε ποιοι τις έχουν υποβάλει. Σημειώνεται πως τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων είχαν ενδιαφερόμενοι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω των εθνικών κυβερνήσεων), αλλά και εκτός αυτής (απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν). Η υποβολή ενστάσεων δινόταν μετά τη δημοσίευση της αίτησης τροποποίησης των προδιαγραφών του ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτα, που έγινε στις 26 Ιουνίου 2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αίτηση αυτή, ζητείται η επέκταση της ζώνης ΠΟΠ σε όλη τη Μεσσηνία, ενώ αυστηροποιούνται οι προδιαγραφές του προϊόντος με μέγιστη οξύτητα 0,5 και έκθλιψη του καρπού εντός 24ωρου από τη συγκομιδή. Επίσης, στο ΠΟΠ Καλαμάτα δεν θα περιλαμβάνεται το ελαιόλαδο που παράγεται από μαυρολιά στη δυτική Μεσσηνία. Η στάση αυτή εκ μέρους του στελέχους της Κομισιόν είναι αναμενόμενη, δηλαδή απλώς η επιβεβαίωση ότι υπάρχουν ενστάσεις, οι οποίες προφανώς κατετέθησαν στο τέλος της διαδικασίας η οποία κράτησε 6 μήνες και έληξε τα Χριστούγεννα (ήταν γνωστό πως μέχρι λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα δεν είχαν υποβληθεί ενστάσεις). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει καταρχήν να εξετάσει εάν είναι παραδεκτές οι ενστάσεις, δηλαδή εάν έχουν υποβληθεί εγκαίρως και νομοτύπως. Στη συνέχεια και εφόσον εγκύρως έχουν υποβληθεί ενστάσεις, η Ελλάδα θα κληθεί να καταθέσει αντιρρήσεις και εφόσον αυτές δεν επαρκούν για να κλείσει το θέμα, θα κληθούν οι ενιστάμενοι και η Ελλάδα σε μεταξύ τους διαβούλευση, χωρίς τη μεσολάβηση της Κομισιόν. Η διαδικασία αυτή διαρκεί 6 μήνες. Κατόπιν θα γίνει έκθεση και εφόσον υπάρχει συμφωνία, θα προχωρήσει η διαδικασία για την έγκριση των νέων προδιαγραφών του ΠΟΠ Καλαμάτα στο ελαιόλαδο. Φυσικά, μετά τη διαπραγμάτευση αυτή είναι λίαν πιθανό να επέλθουν μεταβολές στην αίτηση για το νέο ΠΟΠ Καλαμάτα, όπως συνέβη με τις πράσινες ελιές Χαλκιδικής, σχετικά με τις οποίες η ελληνική πλευρά υποχρεώθηκε σε «οπισθοχώρηση» για κάποια από τα αιτήματά της. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα κληθεί να αποφασίσει η Κομισιόν και θα ψηφίσουν επί του θέματος οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών. Οπωσδήποτε, η διαδικασία θα κρατήσει πολύν καιρό, που δεν είναι δυνατόν από τώρα να προσδιοριστεί.

Πηγή: olivenews.gr