22 Ιανουαρίου 2013

Ανακοίνωση Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» ενημερώνει και καλεί τους κατοίκους της Μεσσηνίας που είναι άνεργοι και εντάσσονται στις εξής ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια,
• Άτομα με αναπηρίες,
• Μακροχρόνια άνεργοι -για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών- άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
• Πρώην χρήστες ουσιών
να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:
• Επαγγελματική κατάρτιση (το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ωρών και επιδοτείται με 6 €/ώρα)
• Επιμόρφωση
• Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
• Εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις
• Συμβουλευτική υποστήριξη
Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από τα γραφεία της: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΤΑ (ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ), Ομήρου και Μαιζώνος 50, Καλαμάτα, ΤΚ. 24100, τηλ: 27210/ 96120 καθημερινά από τις 8:00- 12:30, όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: μέχρι 31/01/2013