13 Απριλίου 2010

Μέχρι 15 Μαΐου αιτήσεις για αγροτικές επιδοτήσεις

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις για επιδότηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οπως σημειώνεται σε αυτή, το κόστος της ενεργοποίησης δικαιωμάτων θα αναληφθεί από το κράτος για δύο κατηγορίες δικαιούχων: Για εκείνους που η γεωργία αποτελεί κύρια δραστηριότητα, για δικαιώματα μέχρι 10.000 ευρώ. Και επίσης για συνταξιούχους του ΟΓΑ και για δικαιώματα μέχρι 5.000 ευρώ. Τα ποσά του κόστους ενεργοποίησης θα κατατεθούν προκαταβολικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα αποδεσμεύονται αμέσως μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. Το ποσό του κόστους ενεργοποίησης που θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των παραπάνω δικαιούχων ανέρχεται συνολικά σε 70 ευρώ ανά αίτηση. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους το κόστος ενεργοποίησης θα βαρύνει τους ίδιους.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία