19 Απριλίου 2010

Επιδοτήσεις και μετά το 2013 αλλά πολύ… διαφορετικές

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) συμβάλλει και θα συμβάλει ακόμα περισσότερο στο μέλλον στην επίτευξη του στόχου μιας πράσινης οικονομίας, και της ενδυνάμωσης των πολιτών, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Αναγκαία γι‘ αυτό το σκοπό είναι η εξασφάλιση σταθερού γεωργικού εισοδήματος με τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ. Αυτή την απάντηση έδωσε ο επίτροπος Γεωργίας Ντάσιαν Τσιόλος σχετικά με τις προθέσεις της Επιτροπής για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013. Παράλληλα ο κ. Τσιόλος επισήμανε ότι η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα επιδιωχθεί με βελτίωση του προσανατολισμού προς την αγορά, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την παροχή δημόσιων αγαθών, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την παροχή ευκαιριών απασχόλησης στην ύπαιθρο.