12 Μαΐου 2010

Μείωση 16,9% του αγροτικού εισοδήματος στο διάστημα 2000-2009

Πτώση 16,9% παρουσίασε το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών μεταξύ των ετών 2000 - 2009 και παρ’ όλα αυτά η μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα είναι στο 2,6%. Δηλαδή η μικρότερη της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27 κρατών - μελών για το ίδιο χρονικό διάστημα, που σε μέσο όρο φθάνει το 25%, σύμφωνα με τα στοιχείαπου έδωσε στην δημοσιότητα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος της πτώσης του αγροτικού εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 11,6%. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat μεταξύ του 2000 και του 2009, η απασχόληση στον αγροτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 27 μειώθηκε κατά 25%, που ισοδυναμεί με 3,7 εκατομμύρια θέσεων πλήρους απασχόλησης. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 15 παλαιών κρατών - μελών η απασχόληση μειώθηκε κατά 17% και κατά 31% στα 12 νέα κράτη - μέλη που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. το 2004 και το 2007. Το 2009, η απασχόληση στον γεωργικό τομέα ήταν ισοδύναμη με 11,2 εκατ. θέσεις πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 27, εκ των οποίων 5,4 εκατομμύρια ήταν στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 15 και 5,8 εκατομμύρια στα 12 νέα κράτη - μέλη. Μεταξύ του 2000 και του 2009, το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο αυξήθηκε 5% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 27, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 12 νέων κρατών - μελών (+61%) και της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 15 (-10%). Το 2009, τα πέντε κράτη - μέλη με την υψηλότερη απασχόληση στον αγροτικό τομέα αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα του συνόλου της Eυρωπαϊκής Ενωσης των 27: Πολωνία (20% της απασχόλησης στον γεωργικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27, ισοδύναμο με 2,2 εκατομμύρια εργαζομένους πλήρους απασχόλησης), στη Ρουμανία (19% και 2,1 εκατ.), Ιταλία (10% και 1,2 εκατ.), την Ισπανία και Γαλλία (και οι δύο από 8% και 0,9 εκατ.). Μεταξύ του 2000 και του 2009, η απασχόληση στον γεωργικό τομέα μειώθηκε σε όλα τα κράτη - μέλη. Σε γενικές γραμμές, οι μεγαλύτερες μειώσεις διαπιστώθηκαν μεταξύ των 12 νέων κρατών - μελών: Εσθονία (-55%), Βουλγαρία (-48%) και τη Σλοβακία (-43%). Οι μικρότερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-3%) και στην Ιρλανδία (-4%). Μεταξύ των πέντε κρατών - μελών με την υψηλότερη απασχόληση στον γεωργικό τομέα, η απασχόληση μειώθηκε κατά 11% στην Πολωνία, 41% στη Ρουμανία, 16% στην Ιταλία και 17% τόσο στην Ισπανία όσο και στη Γαλλία.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία