3 Μαΐου 2010

Θέσεις για 6 εποχικούς στο Δήμο Φιλιατρών

Στην πρόσληψη 6 αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προβεί ο Δήμος Φιλιατρών για την κάλυψη εποχικών αναγκών του. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 3 ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας, 2 ΥΕ16 εργάτες ύδρευσης και ένας ΥΕ16 εργάτης νεκροταφείου. Αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Προσλήψεων Προσωπικού του δήμου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, υπόψιν Ιωάννη Αντωνόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 27613 60027).