31 Μαΐου 2010

Προσλήψεις 3 διανομέων ΕΛΤΑ στην Τριφυλία

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πως θα προσληφθούν 3 διανομείς στην περιοχή της Τριφυλίας, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιακών λειτουργιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Οι θέσεις κατανέμονται στα καταστήματα ως εξής: Γαργαλιάνων 1, Φιλιατρών 1, Χώρας 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μέχρι τις 7 Ιουνίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 8 το πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι, στις ακόλουθες υπηρεσιακές λειτουργίες του ΕΛΤΑ:
Κατ. Γαργαλιάνων, Βασ. Γεωργίου Β΄ Τ.Κ. 24400, τηλέφωνο 27630 22249.
Κατ. Φιλιατρών Σπέντζα Τ.Κ. 24300, τηλέφωνο 27610 32237.
Κατ. Χώρας, Χώρα Τ.Κ. 24600, τηλέφωνο 27630 31201.