29 Σεπτεμβρίου 2010

Κανένα νεότερο για την επέκταση του ΠΟΠ ''Καλαμάτα''

Κανένα νεότερο δεν φαίνεται να υπάρχει σχετικά με την υπόθεση της επέκτασης της ονομασίας ΠΟΠ Καλαμάτα στα ελαιόλαδα παου παράγονται σε όλο το νομό Μεσσηνίας. Η τελευταία ενημέρωση υπήρξε στα τέλη Ιουλίου όταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Καρχιμάκης, σε απάντηση του σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, α) για πιθανές εξελίξεις στο ζήτημα της επέκτασης του ΠΟΠ ''Καλαμάτα'' σε όλη τη Μεσσηνία και β) για περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας στην περίπτωση του ΠΟΠ ''Καλαμάτα'', ανέφερε ότι:
α) η Επιτροπή δεσμεύεται από τον Κανονισμό 510/2006, άρθρο 6 να εξετάσει το αίτημα μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Προς το παρόν, δεν έχουν σταλεί παρατηρήσεις επί του φακέλου από την Ε.Ε. και το προαναφερόμενο διάστημα των 12 μηνών δεν έχει παρέλθει.
β) επί του παρόντος, εκτός από την αναφορά στις ονομασίες προϊόντων και τις εταιρίες που χρησιμοποιούν την ένδειξη ''Καλαμάτα'', δεν έχουν περιέλθει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας) αποδεικτικά στοιχεία (ετικέτες, διαφημιστικά έντυπα κ.λ.π.) που να τεκμηριώνουν την παράβαση της Κοινοτικής νομοθεσίας.
Σχετικά με το ζήτημα της επέκτασης του ΠΟΠ ''Καλαμάτα'', ο κ. Καρχιμάκης στην απάντηση του στην κ. Γιαννακοπούλου παραθέτει ένα σύντομο ιστορικό του ζητήματος, από την αίτηση της 9η Ιουλίου 2008 της ΕΑΣ Μεσσηνίας για την επέκταση της γεωγραφικής ζώνης παραγωγής, την περιγραφή του προϊόντος, τη μέθοδο παραγωγής και την οριοθετημένη ζώνη παραγωγής του προϊόντος ''ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ'', έως την θετική αξιολόγηση από το ΥΠΑΑΤ, τη σχετική Υπουργική Απόφαση και τη διαβίβαση του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 18η Δεκεμβρίου 2009. Στη συνέχεια και σχετικά με τον έλεγχο των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει την κ. Γιαννακοπούλου, ότι:
α) Στην εσωτερική αγορά, το Υπουργείο στοχεύει στη διασφάλιση της αυθεντικότητας όλων των προϊόντων ΠΟΠ και στην προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές, ενώ έχει συστήσει επιτροπές εξέτασης παρατυπιών, οι οποίες εξετάζουν κάθε διαπιστωμένη παράβαση και εισηγούνται στην Υπουργό την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.
β) Στην αγορά της Ε.Ε, για περιστατικά παράνομης χρήσης της ονομασίας Ελιά «Καλαμάτα», η τακτική που ακολουθείται περιλαμβάνει την αποστολή τεκμηριωμένης καταγγελίας από το ΥΠΑΑΤ προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με την οποία ζητείται η λήψη διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εφαρμοστεί η Κοινοτική νομοθεσία, ενημερώνοντας, παράλληλα, την Ε.Ε.
γ) Στην αγορά Τρίτων Χωρών, το ΥΠΑΑΤ μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του παρακολουθεί και καταγράφει τα περιστατικά που εντοπίζονται από τις Πρεσβείες μας και από οποιοδήποτε φορέα ή ιδιώτη που υποβάλλει σχετική καταγγελία.