27 Σεπτεμβρίου 2010

Διαμαρτυρία Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων

Αξιότιμε κ. υπουργέ,

Στην Τριφυλία, μετά το προεδρικό διάταγμα που εδόθη για διαβούλευση και αφορά στον οργανισμό περιφέρειας Πελοποννήσου, άρθρο 10, που δεν προβλέπει τη συνέχιση της Διεύθυνσης Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, την οποία διαδέχεται αγανάκτηση οργή και απογοήτευση. Η διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης Τριφυλίας και η προσφορά της στην ανάπτυξη της περιοχής έχει αναγνωριστεί τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και παγκόσμια. Για τον λόγο αυτό γίνονται συνεχές καλέσματα για μεταφορά τεχνογνωσίας στον διευθυντή φυτικής παραγωγής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην περιοχή μας δε τους περισσότερους μήνες του χρόνου βρίσκονται καθηγητές πανεπιστημίου για γεωπονικά πειράματα. Θεωρούμε πως αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη με ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα χωρίς επιστημονική συμβολή δεν υπάρχει. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την συνέχιση της Διεύθυνσης γεωργίας στην περιοχή μας και στελέχωση της από νέους ανθρώπους - επιστήμονες, με όρεξη να βγουν στο χωράφι, ώστε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης. Σας επισυνάπτουμε τα επιχειρήματα του συλλόγου δημοσίων και ιδιωτικών γεωπόνων τα οποία και συνυπογράφουμε.

Ο πρόεδρος, Λεωνίδας Παπαχριστοφίλου

Ο γραμματέας, Ηλίας Μπουντουβάς